Švietimo

Švietimo sekcijos veikloje gali dalyvauti visi Lietuvos muziejų – Asociacijos narių darbuotojai, atsakingi už muziejaus edukacinę veiklą ir / ar ją vykdantys. Sekcijos darbui vadovauja valdyba, renkama trejiems metams visuotiniame sekcijos narių susirinkime.

 

Vadovybė

Sekcijos valdybos pirmininkas

Dr. Nelija Kostinienė

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukacijos metodininkė
Tel. +370 659 10 460
El. paštas n.kostiniene@valdovurumai.lt

Sekcijos valdybos nariai:

Renata Treigienė

Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja
Tel.8 614 91 198
El. p. r.treigiene@muziejus.lt

Justė Kutkienė

Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja
Tel. 8 684 84 388
El. p. juste.kutkiene@ciurlionis.lt

Živilė Barkauskaitė

Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai
Tel.8 611 85 612
El. p. zivile.barkauskaite@trakaimuziejus.lt

Žygimantas Ruškys

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus  muziejininkas-rinkinio saugotojas
Tel.: (8 41) 52 43 93
El. paštas: zygimantas.ruskys@ausrosmuziejus.lt

 

 

Istorija

Švietimo sekcija įkurta 1997 m. vasario mėn. Pagrindiniai sekcijos veiklos tikslai: vienyti Lietuvos muziejus, siekiančius tobulinti švietėjišką veiklą; inicijuoti metodinės medžiagos kūrimą ir teikti muziejams metodinę pagalbą edukacijos srityje; skatinti muziejus dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose; skatinti Lietuvos muziejus keistis idėjomis, sumanymais, patirtimi; bendradarbiauti su valstybinėmis švietimo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis visuomenei pristatant švietėjišką muziejų veiklą.

2008 m. balandžio mėn. bendrame Švietimo sekcijos susirinkime įkurti Gerosios patirties centrai. Tikslas – teikti metodinę pagalbą muziejams, organizuoti seminarus, vykdyti leidybinę veiklą, įgyvendinti bendramuziejinius projektus.

Gerosios patirties centrai:

Lietuvos dailės muziejuje – Edukacinių programų kūrimo metodikos centras;

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje – Meno programų kūrimo metodikos centras;

Lietuvos liaudies buities muziejuje – Etnografijos programų kūrimo metodikos centras;

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Literatūros programų kūrimo metodikos centras;

Lietuvos jūrų muziejuje – Gamtos programų kūrimo metodikos centras;

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje – Kultūrinio turizmo programų kūrimo metodikos centras;

Kretingos muziejuje – Kultūrinės veiklos bendruomenei metodikos centras;

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje – Teatro, kino ir muzikos programų kūrimo metodikos centras;

Šiaulių „Aušros“ muziejuje – Istorijos programų kūrimo metodikos centras;

Kėdainių krašto muziejuje – Multikultūrinių programų kūrimo metodikos centras.

 

Metodinė medžiaga

Leidiniai, straipsniai

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimas: tyrimo ataskaita / Sigitas Balčiūnas, Jūratė Valuckienė, Milda Damkuvienė, Lina Miltenienė, Vaidas Bacys. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2017, 137 p.
ISBN 978-9955-9816-4-0

Tapk Lietuvos muziejų edukacinių programų dalyviu. Klaipėda: Lietuvos muziejų asociacija, 2017, 126 p.

Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika.  Straipsnių rinkinys / Mokomoji priemonė. Sudarytoja Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2016, 90 p.
ISBN 978-9955-9816-3-3

Muziejaus švietimas bendruomenei. – Straipsnių rinkinys / Mokomoji priemonė. Leidinio sudarytojai ir tekstų autoriai: Arūnas Bėkšta, Nideta Jarockienė. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2016,  sp. UAB „Standartų spaustuvė“ , 104 p. Tiražas 500 egz.              ISBN 978-9955-9816-2-6

Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika 2015.  Straipsnių rinkinys / Mokomoji priemonė. Sudarytojai: Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė, Eglė Nedzinskaitė, Vilija Sapjanskienė. Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, 2015, 48 p.
ISBN 978-9955-9816-1-9

Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas: straipsnių rinkinys / mokomoji priemonė. Sudarytoja L. Valužienė.  Vilnius, 2015.                                                                                                                               ISBN 978-609-95029-8-4

 

Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika: straipsnių rinkinys. Sudarytoja N. Jarockienė. Vilnius, 2014.                                  ISBN 978-609-95029-6-0

Muziejų edukacinės programos suaugusiems: mokomoji knyga. Sudarytojas A. Bėkšta. Vilnius, 2010.                                                    ISBN 978-9955-16-356-5

Muziejų edukacinės programos: naujos idėjos: straipsnių rinkinys. Sudarytoja N. Jarockienė. Vilnius, 2009.                                         ISBN 978-609-95029-2-2

Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika: straipsnių rinkinys. Sudarytoja N. Jarockienė. Vilnius, 2005.                                  ISBN 9955-9816-0-1

Nideta Jarockienė. Nauji projektai, naujos galimybės. Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 3.

Beta Žaliaduonienė. Edukacinės veiklos analizė: Alytaus kraštotyros muziejaus patirtis.  Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 3.

Birutė Saržickienė. Edukacinė veikla literatūriniuose muziejuose. Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 2.

Lina Karosienė. Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas Muziejų edukacijos objekte – modernus ir šiuolaikinis menas. Lietuvos muziejai, 2003, Nr. 2.

Archyvas

2015 m. lapkričio 6–7 d. 28 Lietuvos muziejai dalyvavo Vilniuje, parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje 5-ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje MOKYKLA 2015, kurios šūkis – „Mokykla be sienų“.

2015 m. rugsėjo 3 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyko Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame išrinkta nauja sekcijos vadovė Renata Treigienė (Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja), atnaujinta ir naujais nariais papildyta sekcijos valdyba.

2014 m. lapkričio 21–23 d. Lietuvos muziejai dalyvavo Vilniuje, parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje 4-ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje MOKYKLA 2014, ten pat surengta ir IV muziejų edukacinių programų Idėjų mugė.

 

2014 m. spalio 23 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko seminaras tema „Edukacija ir partnerystė“. Seminarą organizavo šio muziejaus Edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja ir Muziejų asociacijos Švietimo sekcijos narė Vilija Sapjanskienė.

 

2014 m. kovo 20 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centre ir Chaimo Frenkelio viloje vyko Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos seminaras ir ataskaitinis-rinkiminis sekcijos narių susirinkimas.

 

2013 m. gruodžio 6–8 d. 20 Lietuvos muziejų dalyvavo ir pristatė edukacines programas 3-ojoje mokyklų įrangos ir mokymo priemonių parodoje MOKYKLA 2013 tema IEŠKOTI, ATRASTI, IŠDRĮSTI!

 

2011 m. gruodžio 7 d. vyko seminaras muziejininkams „Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre“.

 

2011 m. balandžio 14 d. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija organizavo paskaitas ir praktinius užsiėmimus Kauno paveikslų galerijoje eksponuotoje edukacinėje parodoje „Menas+menas bendrauti. Ekosfera“.

 

2010 m. gegužės 6 d. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija Vaikų literatūros muziejuje, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinyje, organizavo seminarą „Muziejus – netradicinė erdvė integruotai pamokai“. 

 

2010 m. balandžio 16 d. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre organizavo seminarą „Multikultūrinės programos muziejuose“.

 

2010 m. vasario 23 d. Lietuvos dailės muziejaus konferencijų centre vyko seminaras Lietuvos muziejų edukatoriams „Ateities muziejaus dirbtuvės“.

 

2009 m. spalio 30 d.  LDM Nacionalinėje dailės galerijoje – III muziejų edukacinių programų Idėjų mugė.

 

2008 m. spalio 7–9 d., spalio 21–23 d., lapkričio 11–13 d. surengti Lietuvos muziejų asociacijos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos bendro projekto „Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“ seminarai.
2006 m. gruodžio 5 d. Kėdainių krašto muziejuje vyko II muziejų edukacinių programų Idėjų mugė.

 

2005 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijoje surengta I muziejų edukacinių programų Idėjų mugė.

 

2005 m. balandžio 26 d. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje vyko seminaras „Kultūrinis turizmas Anykščiuose“.

 

2004 m. lapkričio 11 d. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus surengė seminarą „Dailė kaip terapijos forma“.

 

2004 m. spalio 11–12 d. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras surengė seminarą „Muziejų edukacinės programos“.
2004 m. kovo 24 d. Kėdainių krašto muziejuje vyko seminaras „Multikultūrinės edukacinės programos muziejuose“.

 

2003 m. spalio 23 d. Alytaus kraštotyros muziejuje vyko Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos seminaras ir ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

 

Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos veikla 2000–2002 m. Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos veikla 1999 m. Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos veikla 1998 m. Išsamiau >

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų