<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
ŠVIETIMO SEKCIJOS VEIKLA 1999 METAIS

1999 m. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijai priklausė 35 muziejai. 
1999 m. sekcijos nariai - muziejai sudarė edukacines programas. Jos buvo nuolat tobulinamos. 
Daugelio muziejų edukacinių programų ypatybė - muziejaus eksponatai ne tik rodyti, bet ir naudoti užduotims, žaidimams. Vaikams sukurtos atskiros liečiamų eksponatų ekspozicijos. 
LMA Švietimo sekcija 1999 metais laikėsi tų veiklos krypčių, kurios buvo nustatytos. Nuveikta nemažai darbų:
1. Iniciajuota edukacinė veikla muziejuose, kuriuose ši veikla buvo tik naujovė. Šiems muziejams buvo teikiama metodinė pagalba.
2. Inicijuotas straipsnių apie edukaciją muziejuose publikavimas „Lietuvos muziejininkystės biuletenyje".
3. Paruoštas bendras projektas kartu su Lietuvos istorijos mokytojų asociacija dėl Edukacinio centro įsteigimo Lietuvoje, kuris galėtų koordinuoti edukacinę veiklą Lietuvos muziejuose.
4. Nutarta įkurti prie muziejų asociacijos edukacinių programų fondą. Ši idėja pateikta asociacijos valdybai.
5. 1998 m. Švietimo sekcijos paskutiniame susirinkime buvo nuspręsta sukoncentruoti pagrindinį dėmesį į seminarų organizavimą. 1999 m. vasario 12 d. Nacionaliniame muziejuje vyko seminaras “Edukacinių programų kūrimas istorijos - etnografijos muziejuose”, kurio metu buvo analizuojamos istorinės etnografinės pakraipos muziejų edukacinės programos, veiklos ir vykdymo būdai. Šis seminaras buvo suorganizuotas Švietimo sekcijos valdybos iniciatyva. Jo organizavimą parėmė Nacionalis istorijos muziejus. 
6. Netrūko ir tarptautinių seminarų. Švietimo sekcija prisidėjo prie šių seminarų organizavimo.
- 1999 m. pavasarį Amerikos švietimo centras kartu su Kultūros darbuotojų tobulinimosi institutu organizavo seminarą, kurį vedė Linda Dawns muziejininkė iš JAV.
- 1999 lapkričio 23 d. Atviros Lietuvos fondas organizavo seminarą, kuriame savo sukurtas bei vykdomas unikalias edukacines programas pristatė Lenkijos Šiuolaikinio meno muziejaus edukacinės laboratorijos darbuotojai.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08