Viešųjų ryšių ir rinkodaros

Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekcijos (toliau – VRRS) veikloje gali dalyvauti visų Lietuvos muziejų – asociacijos narių viešųjų ryšių, komunikacijos ir rinkodaros darbuotojai. Sekcijos darbui vadovauja valdyba, renkama trejiems metams visuotiniame sekcijos narių susirinkime.

 

Vadovybė

VRR sekcijos kuratorė

LMA valdybos narė dr. Rūta Kačkutė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė

Tel. 8(5) 2125 397

El. p. ruta.kackute@lnm.lt

 

Sekcijos valdybos pirmininkė

Renata Jančiauskienė

Tauragės krašto muziejaus SANTAKA Kultūros-edukacijų skyriaus vedėja
Tel. 8 622 59269
El. p.  renata.janciauskiene@tauragesmuziejus.lt

 

Sekcijos valdybos nariai

Jolita Kirkilaitė

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. 8 625 08 388
El. p. jolita.kirkilaite@ausrosmuziejus.lt

Vykintė Stundytė-Pier

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Komunikacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Tel. 8 687 64541
El. p. vadyba@ltmkm.lt

Vidmantas Valantiejus

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkas
Tel. 8 659 60 916
El. p. vidmantas.valantiejus@lndm.lt

Asta Zenkevičienė

Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM), Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja

Tel. 8 684 14823

El. p. asta.zenkeviciene@maironiomuziejus.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorija

 

Iniciatyvą Lietuvos muziejų asociacijoje įkurti Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekciją 2014 m. pasiūlė Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė. 2014 m. balandį šios sekcijos steigimui pritarė LMA visuotinis narių susirinkimas, įvykęs Energetikos ir technikos muziejuje, Vilniuje. Sekcija įsteigta 2015 m. spalio 7 d. LMA valdybos posėdyje Palangoje. LMA valdyba kuruoti šios sekcijos veiklą pavedė LMA valdybos narei Kauno technologijos universiteto muziejaus vadovei dr. Audronei Veilentienei. 2015 m. gruodžio 2 d. Kauno technologijos universiteto Centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73) įvyko steigiamasis LMA Viešųjų ryšių ir  rinkodaros sekcijos susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 atstovų iš 25 muziejų.  Susirinkime buvo pristatyti muziejų poreikiai ir lūkesčiai, pasiūlyti kandidatai į valdybą. Muziejams balsuojant elektroniniu paštu, buvo išrinkta 7 narių sekcijos valdyba. Pirmasis sekcijos valdybos posėdis įvyko Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune. Sekcijos pirmininke išrinkta Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė. Posėdyje aptartos sekcijos veiklos gairės: muziejininkų mokymai, renginiai, tarptautiniai ryšiai, komunikacija.

 

Metodinė medžiaga

 

2018 m. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bendradarbiaujant su projekto partneriais Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka
įgyvendino projektą „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui“.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Leidinį „Rinkodaros planavimo ir rinkodaros veiklos organizavimo gairės“ ir kitą tyrimo medžiaga rasite čia.

 

 

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų