Viešųjų ryšių ir rinkodaros

Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekcijos (toliau – VRRS) veikloje gali dalyvauti visų Lietuvos muziejų – asociacijos narių viešųjų ryšių, komunikacijos ir rinkodaros darbuotojai. Sekcijos darbui vadovauja valdyba, renkama trejiems metams visuotiniame sekcijos narių susirinkime.

 

Vadovybė

Sekcijos valdybos pirmininkė

 

Sekcijos valdybos nariai

 

Ramunė Vaičiūlytė

Nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rūmai muziejininkė-komunikacijos koordinatorė

Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius

Tel. +370 5 26 22 645

El. paštas r.vaiciulyte[at]valdovurumai.lt

 

Raimonda Gvozdienė

Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnioji muziejininkė-atstovė informacijai

Vasario 16-osios g. 23, LT-35185, Panevėžys

Tel. +370 45 59 61 81

El. paštas informacija[at]paneveziomuziejus.ltraimonda.gvozdiene[at]gmail.com

 

Renata Mikalajūnaitė

Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros vadovė

Vilniaus g. 33, LT-44290 Kaunas

Tel. +370 37 20 44 88

El. paštas renata[at]istorineprezidentura.lt

 

Rita Dabulskytė

Kauno IX forto muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Žemaičių pl. 73, LT-47435 Kaunas

Tel. +370 37 37 77 50

El. paštas rita.dabulskyte[at]9fortomuziejus.lt

 

Kristina Kiaušaitė

Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus vadybininkė

Vienuolio g. 4, LT-29147 Anykščiai

Tel.: +370 381 58 015, +370 613 12 282

El. paštas info.baranauskas[at]gmail.com

 

Audronė Veilentienė

Kauno technologijos universiteto muziejaus vadovė

Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

Tel. +370 37 30 06 33, +370 657 79 439

El. paštas audrone.veilentiene[at]ktu.lt

 

 

Istorija

 

Iniciatyvą Lietuvos muziejų asociacijoje įkurti Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekciją 2014 m. pasiūlė Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė. 2014 m. balandį šios sekcijos steigimui pritarė LMA visuotinis narių susirinkimas, įvykęs Energetikos ir technikos muziejuje, Vilniuje. Sekcija įsteigta 2015 m. spalio 7 d. LMA valdybos posėdyje Palangoje. LMA valdyba kuruoti šios sekcijos veiklą pavedė LMA valdybos narei Kauno technologijos universiteto muziejaus vadovei dr. Audronei Veilentienei. 2015 m. gruodžio 2 d. Kauno technologijos universiteto Centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73) įvyko steigiamasis LMA Viešųjų ryšių ir  rinkodaros sekcijos susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 atstovų iš 25 muziejų.  Susirinkime buvo pristatyti muziejų poreikiai ir lūkesčiai, pasiūlyti kandidatai į valdybą. Muziejams balsuojant elektroniniu paštu, buvo išrinkta 7 narių sekcijos valdyba. Pirmasis sekcijos valdybos posėdis įvyko Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune. Sekcijos pirmininke išrinkta Lietuvos jūrų muziejaus Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė. Posėdyje aptartos sekcijos veiklos gairės: muziejininkų mokymai, renginiai, tarptautiniai ryšiai, komunikacija.

 

Metodinė medžiaga

 

2018 m. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bendradarbiaujant su projekto partneriais Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka
įgyvendino projektą „Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui“.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Leidinį „Rinkodaros planavimo ir rinkodaros veiklos organizavimo gairės“ ir kitą tyrimo medžiaga rasite čia:

 

 

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų