Prasideda paramos akcija „Ukrainos kultūra neturi kuo gintis“: siekiama surinkti lėšas naikinamo paveldo išsaugojimui

Lietuvos visuomenė nuo lapkričio 28  dienos iki gruodžio 26 dienos kviečiama vėl susivienyti ir apsaugoti pažeidžiamą Ukrainos istorinį-kultūros paveldą. Karas Ukrainoje naikina istorinės atminties ir tapatybės ženklus – šalies agresorės kariuom...

Lietuvos muziejų asociacija kviečia į Lietuvos muziejų forumą „Muziejai: pokyčio jėga”

Forumo metu Lietuvos ir užsienio pranešėjai aktualizuos pagrindinius tarptautinių muziejų organizacijų Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) ir Europos muziejų organizacijų tinklo (NEMO) muziejų bendruomenei dedikuojamus einamųjų metų klausimus. S...

Europos muziejų konferencijoje Europos muziejai susivienijo ir įsipareigojo imtis kovos su klimato kaita veiksmų

Remiantis naujausios NEMO ataskaitos įžvalgomis, konferencijos dalyviai buvo raginami nagrinėti įvairaus masto veiksmus, kurių muziejai gali imtis, kad padėtų visuomenei kovoti su klimato kaita. Prie to prisidės ir konferencijoje pristatytas Eur...

Kviečiame skaityti žurnalą „Lietuvos muziejai“ 2023 / 3

...

baublio ženkliukas

Kviečiame teikti paraiškas apdovanojimams už muziejininkystės puoselėjimą ir plėtrą

2023 metais muziejų bendruomenė permąstė savo misiją. Naująja Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo redakcija buvo įtvirtinti ir nauji muziejų veiklos principai. Tradicinėmis ir šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis muziejuose saugomų ir tyri...

IN MEMORIAM. Adelė Pušinskaitė Cholodinskienė (1944-2023)

Adelė Pušinskaitė gimė  1944 m. gegužės 4 d. Lenkimuose, Skuodo rajone. Baigusi vidurinę mokyklą, studijavo Vilniaus universitete archeologiją. Po studijų, 1967-ųjų rugpjūčio 7 d., paskirta dirbti Mažeikių kraštotyros muziejaus direktore. Tuo me...

PILIETIŠKUMO IR KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS MOKYKLOJE IR MUZIEJUJE: NAUJA AUŠROS AUŠRA

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai susipažins su pirmojo periodinio lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) epochos realijomis, kūrybiniu kolektyvu ir su leidinio sukeltu rezonansu to meto lietuvių visuomenėje. Bus pristatyta „Aušros“ reikšmė, ž...

Zapyškyje – baigiamasis Lietuvos muziejų kelio projekto „Europos ženklai Lietuvoje: Gotika“ renginys

Programa sumanyta pasitelkiant Česlovo Milošo (Czeslawas Miloszas (1911-2004)) esė „Gimtoji Europa“, kurią Nobelio premijos laureatas Czeslawas Miloszas sukūrė emigracijoje. Tai esė apie Europą rytų europiečio, rašytojo akimis, kurios įžvelgė ka...

In Memoriam. Eligijus Juvencijus Morkūnas (1945-2023)

Eligijus Juvencijus Morkūnas gimė Kėdainiuose 1945 m. rugsėjo 27 d., baigė Kauno technologijos technikumą, mokėsi Kauno politechnikos institute, 1979-aisiais baigė Vil­niaus universitetą. Nuo 1970-ųjų Lietuvos liaudies buities muziejui paskyręs ...

Švenčiame 148-ąjį M. K. Čiurlionio gimtadienį: menininkui dedikuotas renginių ciklas

M. K. Čiurlioniui, vienam žymiausių Lietuvos menininkų, kompozitoriui ir dailininkui, „visus savo esamus ir būsimus darbus” paskyrusiam Lietuvai ir palikusiam bene ryškiausią pėdsaką Lietuvos kultūroje, sukanka 148–eri. Šia proga „M. K Čiurlioni...