Projektai

2022

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos administruojamos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ 2 finansuojamos veiklos „Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas“ projektą „Organizacijos 2022 metų programa“.

LMA 2022 m. veiklų ir viešinimo planas

2021

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendina programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ projektą, finansuojamą Kultūros rėmimo fondo lėšomis 2021 veikla vykdoma šiomis kryptimis:

1. Uždavinys – įgyvendinti projektus, skatinančius šalies piliečių kultūrinės atminties, edukacijos, įtraukties patirtis:
Lietuvos muziejų kelias 2021 m. TĖVYNĖS IEŠKOJIMAS
NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO KELIAS
„Lietuvos muziejų dalyvavimas parodoje MOKYKLA 2021“
LIETUVOS MUZIEJŲ DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖJE VILNIAUS / BALTIJOS KNYGŲ MUGĖJE 2021
El. žurnalo LIETUVOS MUZIEJAI 2021 leidyba
Intrnetinių svetainių www.muziejuedukacija.lt ir www.museums.lt administravimas
Virtualios edukacinių programų platformos ATRASK SAVO KRAŠTĄ sukūrimas ir įdiegimas 2019–2021 m. III etapas
Virtualus pr. LIETUVOS MUZIEJŲ FENOMENAI: EKSPONATAI SIMBOLIAI.
LMA dalyvavimas ADVENTUR 2021: Čiurlionio kelias ir Lietuvos muziejų kelias (ne)atrastos kelionių Lietuvoje kryptys.
Muziejinių rinkinių mokslinio tyrimo XXIII konferencija ir leidinys tema ARCHEOLOGIJOS PAVELDAS LIETUVOS MUZIEJŲ RINKINIUOSE.
2. Uždavinys – ugdyti visų regionų muziejininkų kompetenciją, įgalinančią inovatyvių muziejinių iniciatyvų ir paslaugų kūrimą:
Leidinio MUZIEJAUS PAGRINDAI. TARPTAUTINIS VADOVAS. (Museum Basics. The International Handbook) leidyba ir platinimas
Kvalifikacijos mokymai muziejininkams
2. Uždavinys – vykdyti aktualios informacijos sklaidą, skirtą ir prieinamą visuomenei bei muziejininkams visuose regionuose:
Leidžiamas ir platinams tęstinis leidinys „LIETUVOS MUZIEJŲ RINKINIAI: Archeologijos paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose” (ISSN 1822-057)
Leidžimas ir platinams leidinys MUZIEJAUS PAGRINDAI. TARPTAUTINIS VADOVAS.
3. Uždavinys – dalyvauti tarptautiniuose muziejiniuose procesuose, didinti Lietuvos kultūros ir muziejų žinomumą, prieinamumą ir dalytis gerąja patirtimi su užsienio kolegomis:
Bendradarbiaujama su Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), informacijos sklaida LT muziejinei bendruomenei ir visuomenei apie tarptautinius muziejinius procesus (aktualūs mokymai, iniciatyvos, konkursai, dalyvavimas tarptautinės kultūros politikos formavime ir kt.); LMA ir LT muziejų veiklą pristatoma NEMO tinklapyje, naujienlaiškyje ir Facebook paskyroje; Lietuvos muziejų bendruomenė atstovaujama svarbiausiame metiniame Europos muziejų forume – metinėje NEMO konferncijoje.

2020

Virtualus nacionalinis projektas „Lietuvos muziejų fenomenai“

Lietuvos muziejai gegužės 18-osios proga visuomenei parengė virtualų nacionalinį projektą „Lietuvos muziejų fenomenai“, kuris kviečia „atrasti“ ir pažinti Lietuvos istoriją, kultūros ir technikos paveldą, gamtą ir meną per išskirtinius eksponatus. Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus (ICOM-LT) valdyba į nacionalinį projektą subūrė beveik 80 Lietuvos muziejų, susijungusių į vieningą visą šalį apimantį tinklą.
„Lietuvos muziejų fenomenai“ – tarsi kultūrinis medaus korys, kuriame sudėtas mūsų šalies muziejų sukurtų vaizdo siužetų ciklas. Kiekvienas projekto dalyvis pristato iš savo muziejaus fondų atrinktą vieną išskirtinį eksponatą – fenomeną, vertybę, simbolį, atspindintį esminius dalykus: įdomumą, unikalumą, aktualumą visuomenei.
Šis projektas puikiai dera su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM), pagrindinės Tarptautinės muziejų dienos iniciatorės, paskelbta šiemetės šventės tema – „Muziejai lygybės labui: įvairovė ir įtrauktis“. Pažindami siužetuose pristatomus unikalius eksponatus, Lietuvos žmonės galės įsitikinti, koks įvairus, įdomus ir dar „neatrastas“ mūsų šalies muziejų pasaulis, kuriame gausu kultūrinio gėrio ir nuostabių savo darbui atsidavusių specialistų. Visame pasaulyje minėdami tarptautinę profesinę šventę, muziejininkai šiemet siekia atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingų tautybių ir socialinės kilmės žmonės muziejuose gali patirti prasmingų išgyvenimų. Muziejai yra pokyčių ir pasitikėjimo tarpininkai, pasaulį ištikusios pandemijos metu jų veikla kasdien rodo, kokie jie reikalingi mūsų visuomenei.

Nacionalinio projekto „Lietuvos muziejų fenomenai“ Youtube paskyra:

kanalo nuoroda: https://www.youtube.com/channel/UCcGg8-W985lWM3TF2wX6TWA/

grojaraščio nuoroda: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNJGYOkfyucYJiuB2zU81ruAGuEQkO4mj

 

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendina projektą, finansuojamą Kultūros rėmimo fondo lėšomis iš programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“

Veiklos vykdomos Lietuvos muziejų asociacijos strateginiame plane numatytomis kryptimis:
1. Uždavinys: ugdyti muziejininkų kompetenciją, įgalinančią inovatyvių muziejinių iniciatyvų ir paslaugų kūrimą, 2020 m. organizuojamas Tarptautinis forumas Muziejai ir pokyčių valdymas.
2. Uždavinys: telkti muziejinę bendruomenę ir kartu įgyvendinti projektus, skatinančius šalies piliečių kultūrinės atminties, edukacijos, patirtis. 2020 m. įgyvendinami projektai:
Lietuvos muziejų kelias 2020 m. Tėvynės ieškojimas;
„Nacionalinis M. K. Čiurlionio kelias“;
„Lietuvos muziejų dalyvavimas parodoje MOKYKLA“;
„Lietuvos muziejų dalyvavimas Tarptautinėje Vilniaus / Baltijos knygų mugėje“;
Žurnalo „Lietuvos muziejai“ leidyba,
Internetinio tinklapio www.muziejuedukacija.lt administravimas;
Virtualios edukacinių programų platformos ATRASK SAVO KRAŠTĄ sukūrimas ir įdiegimas 2019–2021 m. II etapas;
Kasmetinė muziejinių rinkinių mokslinio tyrimo konferencija ir leidinys.
3. Uždavinys: vykdyti aktualios, metodinės informacijos sklaidą, įgalinančią muziejininkus plėsti veiklos kokybę, gerinti muziejų įvaizdį ir kt., 2020 m. vykdoma nauja veikla – Muziejų rinkodaros palyginamojo vertinimo sistemos aktualizavimas.
4. Uždavinys: dalyvauti tarptautiniuose muziejiniuose procesuose, didinti Lietuvos kultūros ir muziejų žinomumą, prieinamumą ir dalytis gerąja patirtimi su užsienio kolegomis, 2020 m. plėtojama bendradarbiavimas su Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), skleidžiama informacija LT muziejinei bendruomenei apie tarptautinius muziejinius procesus;
LMA ir LT muziejų veikla pristatoma NEMO tinklapyje, naujienlaiškyje ir Facebook paskyroje; Lietuvos muziejų bendruomenė reikšmingai atstovaujama svarbiausiame metiniame Europos muziejų forume – metinėje NEMO konferencijoje.

2019

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendina projektą, finansuojamą Kultūros rėmimo fondo lėšomis iš programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ 

Veiklos vykdomos Lietuvos muziejų asociacijos strateginiame plane numatytomis kryptimis:
1. Uždavinys: ugdyti muziejininkų kompetenciją, įgalinančią inovatyvių muziejinių iniciatyvų ir paslaugų kūrimą, 2019 m. organizuojama stažuotė-studijinė kelionė naujausiuose ir aktualiausiuose užsienio šalių muziejuose muziejų vadovams ir specialistams.
2. Uždavinys: telkti muziejinę bendruomenę ir kartu įgyvendinti projektus, skatinančius šalies piliečių kultūrinės atminties, edukacijos, patirtis. 2019 m. įgyvendinami projektai:
Lietuvos muziejų kelias 2019 m. Tėvynės ieškojimas;
„Nacionalinis M. K. Čiurlionio kelias“;
„Lietuvos muziejų dalyvavimas parodoje MOKYKLA“;
„Lietuvos muziejų dalyvavimas Tarptautinėje Vilniaus / Baltijos knygų mugėje“;
Žurnalo „Lietuvos muziejai“ leidyba,
Internetinio tinklapio www.muziejuedukacija.lt administravimas;
Virtualios edukacinių programų platformos ATRASK SAVO KRAŠTĄ sukūrimas ir įdiegimas 2019–2021 m. I etapas;
Kasmetinė muziejinių rinkinių mokslinio tyrimo konferencija ir leidinys.
3. Uždavinys: vykdyti aktualios, metodinės informacijos sklaidą, įgalinančią muziejininkus plėsti veiklos kokybę, gerinti muziejų įvaizdį ir kt., 2019 m. vykdoma nauja veikla – Muziejų rinkodaros palyginamojo vertinimo sistemos aktualizavimas.
4. Uždavinys: dalyvauti tarptautiniuose muziejiniuose procesuose, didinti Lietuvos kultūros ir muziejų žinomumą, prieinamumą ir dalytis gerąja patirtimi su užsienio kolegomis, 2019 m. plėtojama bendradarbiavimas su Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), skleidžiama informacija LT muziejinei bendruomenei apie tarptautinius muziejinius procesus;
LMA ir LT muziejų veiklą pristatoma NEMO tinklapyje, naujienlaiškyje ir Facebook paskyroje; Lietuvos muziejų bendruomenė reikšmingai atstovaujama svarbiausiame metiniame Europos muziejų forume – metinėje NEMO konferencijoje.

2018

Muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa 2018

2018 m. įgyvendinta Muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa, leidžianti sistemingai ir nuosekliai gilinti muziejų darbuotojų žinias bei ugdyti kompetencijas, aktualias dabartinėje darbo rinkoje. Lietuvos muziejų strateginės plėtros kryptyse 2014 – 2020 m. konstatuota, jog „nuolat kintanti ir muziejų įtakojanti aplinka keičia ir muziejinio darbo pobūdį bei užduotis, kurioms atlikti muziejaus darbuotojams reikia vis naujų įgūdžių ir žinių. Todėl muziejuose dirbančių specialistų kompetencijų planavimas, turimų kompetencijų tobulinimas, naujų gebėjimų ugdymas yra būtini šiuolaikinių muziejų veiklos elementai“. Dauguma muziejų darbuotojų nėra muziejininkai profesionalai, paprastai jie nėra baigę jokio lygmens muziejininkystės ar muziejų vadybos studijų (paprastai tai istorikai, archeologai, zoologai, botanikai, aplinkosaugininkai, lituanistai ir kitų sričių specialistai), todėl mokymai mažina kvalifikuoto personalo stygių.
Šiuo metu pagrindinis muziejų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo organizatorius yra Lietuvos muziejų asociacija, o šis projektas prisideda prie svarbiausios muziejininkystės problemos Lietuvoje – efektyvios ir kryptingos muziejininkų rengimo sistemos trūkumas – sprendimo. O taip pat prisideda prie Lietuvos muziejų modernizavimo, įgalina muziejus sparčiau pereiti prie šiuolaikiško jų rinkiniuose kaupiamų kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo vertybių saugojimo, pristatymo ir populiarinimo.
Muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo planas 2018 m., buvo parengtas remiantis 2017 m. LMA atlikto kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimo analize. Pasiekti pagrindiniai projekto uždaviniai:
1. Organizuota 16 mokomųjų seminarų;
2. Patobulinta 400 muziejų specialistų kvalifikacija;
3. Dalyvavo 76 muziejai-partneriai.
Mokymų programa įgyvendinta atsižvelgiant į tyrimo metu išryškėjusį muziejininkų poreikį tobulinti kompetencijas, susijusias su pagrindinėmis muziejaus funkcijomis: ekspozicijų ir parodų rengimas (tik 5% nurodė, kad žinos yra pakankamos ir 6 % kad įgūdžiai pakankami); edukacinių programų rengimas (11% nurodė, kad žinios pakankamos ir 10% nurodė, kad įgūdžiai pakankami); gebėjimas didinti muziejaus lankomumą (6% apklaustųjų įvertino šios srities žinias ir įgūdžius kaip pakankamus); muziejų veiklos valdymo ir administravimo gebėjimų ugdymas (tik 6% apklaustųjų įvertino šios srities žinias ir įgūdžius kaip pakankamus). Išnagrinėtos mokymų temos: 1. Kultūros keliai: partnerystė ir bendradarbiavimas, projektų valdymas, renginių vadyba, 2. Muziejaus vertybių sklaida: ekspozicijų, parodų ir edukacinių programų rengimas, 3. Muziejaus įvaizdžio kūrimas: viešieji ryšiai ir rinkodara, 4. muziejaus strateginis valdymas: veiklos teisiniai aspektai ir muziejų prieinamumas, 5. Muziejaus veiklos kokybės vertinimas: verslumas, kūrybingumas ir žmogiškieji ištekliai, 6. Muziejaus lankytojų poreikių tyrimai ir aptarnavimo kultūra.

2018 Lietuvos muziejų kelias: „Nepriklausomybės metų ženklai“

2018 m. penktoji Lietuvos muziejų kelio renginių ciklo, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui, tema „Nepriklausomybės metų ženklai“ skatino apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. laikotarpio laimėjimus, kurie turėjo įtakos mūsų šalies mokslo, meno, kultūros, švietimo, pramonės, diplomatijos ir kitų sričių plėtrai. Net 75 muziejai iš visos Lietuvos parengė 130 renginių, kurie buvo įtraukti į Europos kultūros paveldo metų įgyvendinimo Lietuvoje programą.
Laikantis susiformavusių projekto tradicijų, muziejai aktyvųjį renginių laikotarpį pradėjo pagal jų priklausomybę etnografiniam regionui. Pirmieji plėtoti temą „Nepriklausomybės metų ženklai“ pradėjo Aukštaitijos muziejai, vėliau Dzūkijos, Suvalkijos (Sūduvos), Mažosios Lietuvos. Prasidėjus kalendoriniam rudeniui savo renginius pristatė ir į paskutinius projekto renginius kvietė Žemaitijos muziejai.

LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XXI konferencija „Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose“ ir leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 17. Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose“

2018 m. balandžio 24 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune buvo surengta Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XXI konferencija. Jos metu pranešimus perskaitė 14 dalyvių iš 11 Lietuvos muziejų. Konferencijoje dalyvavo 124 dalyviai iš 40 Lietuvos muziejų, paveldo ir kitų institucijų. Konferencijos metu skaitytų pranešimų pagrindu, autoriai parengė straipsnius, santraukas bei iliustracijas. Visi tekstai buvo redaguojami, santraukos išverstos į anglų kalbą. Parengtas ir išleistas periodinis leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 17. Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose“ (tiražas 400 vnt.). Leidinio maketas patalpintas Lietuvos muziejų asociacijos internetiniame puslapyje (https://museums.lt/lietuvos-muzieju-rinkiniai/).

MuMo 2018

Lietuvos muziejų asociacija, 2018 m. septintąjį kartą dalyvaujanti tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, pristatė intriguojančią garso instaliaciją „Muziejai – Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo „juodoji dėžė“ bei edukacinį žaidimą „Atrakink savo istoriją“. Mugės lankytojai buvo kviečiami užsukti į oranžinį kambarį ir iššifruoti „juodoje dėžėje“ užkoduotą informaciją apie svarbiausias Nepriklausomybės šimtmečio istorijas, saugomas Lietuvos muziejuose. Žaidimo autoriai tiki, kad kiekvienas dalyvis galėjo „skaityti Lietuvą“ lyg gyvą istoriją, rašomą čia ir dabar.
Jungtiniame LMA stende pristatyti beveik dviejų šimtų pavadinimų muziejų leidiniai – albumai, katalogai, knygos, kompaktinės plokštelės, atvirukai, plakatų komplektai, informaciniai bukletai. Vilniaus knygų mugėje dalyvavo Alytaus kraštotyros, Joniškio istorijos ir kultūros, Kauno rajono, Kėdainių krašto, Kernavės archeologinės vietovės, Lietuvos jūrų, Maironio lietuvių literatūros, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Marijampolės kraštotyros, Mažosios Lietuvos istorijos, Molėtų krašto, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Panevėžio kraštotyros, Rokiškio krašto, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Vytauto Didžiojo karo, Zarasų krašto muziejai, Anykščių menų centras su Angelų muziejumi, BĮ Neringos muziejai, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Žemaičių muziejus „Alka“, atskiruose stenduose leidinius pristatė Bažnytinio paveldo, Lietuvos dailės, Lietuvos nacionalinis, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejai ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Kultūrinėje mugės programoje vyko naujausių ir aktualiausių muziejų leidinių pristatymai, Vaikų scenoje mažųjų mugės lankytojų laukė teatralizuoti edukaciniai pasirodymai.

Muziejų naktis  Lietuvoje 2018 „Modernėjanti Lietuva“

2018 m. gegužės 19 d. visi smalsuoliai, trokštantys sužinoti kažką naujo ir ieškantys naujų patirčių, buvo pakvieti į kasmet visoje Lietuvoje vykstantį renginį-akciją „Muziejų naktis Lietuvoje“.
2018-ieji mums visiems ypatingi – šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir pažymėjome Europos kultūros paveldo metus. Metų šūkis – „Mūsų paveldas: praeitis pasitinka ateitį“ – įkūnija bendras Europos vertybes. Skatinant integralų valstybės ir europietiškos kultūros paveldo suvokimą, šių metu akcijos renginiai, kurių tema – „Modernėjanti Lietuva“, įsiliejo į Europos kultūros paveldo metams skirtą programą. Muziejų siekis – kuo įvairiau visuomenei atskleisti europietiškus įvairių laikotarpių Lietuvos politinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo aspektus, suteikti mums visiems tvirtą pagrindą didžiuotis savo valstybe.

Lietuvos meno muziejų paslaugų prieinamumo socialinės atskirties grupių asmenims tyrimas

Lietuvos meno muziejų paslaugų prieinamumo socialinės atskirties grupių asmenims tyrimą atliko VšĮ „Socialiniai meno projektai“, parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.
Pirmąkart įgyvendintame Lietuvos dailės muziejų prieinamumo negalią turintiems asmenims tyrime buvo atlikti beveik 100 interviu su įvairias pareigas einančiais muziejų darbuotojais (direktoriais, vedėjais, parodų kuratoriais, edukatoriais, kasos, rūbinės, salių darbuotojais, kt.) bei įvairias negalias turinčių asmenų atstovais. Tyrime atskleisti muziejų bendruomenėje vyraujantys požiūriai į meno prieinamumo svarbą ir šiuo metu įgyvendinamų prieinamumo didinimo strategijų ypatumai. Tyrimas taip pat leido pažinti patirtis, su kuriomis susiduria negalią turintys asmenys, siekdami dalyvauti kultūriniame gyvenime, kurio dalis yra dailės muziejai.
Tyrimo partneriai: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, nacionalinė agentūra „Culture for All“ (Suomija), Lietuvos sporto universitetas, Slaugos darbuotojų ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų ir bibliotekų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui

Projektą įgyvendino UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bendradarbiaujant su projekto partneriais Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.
Pasiektas projekto tikslas – įvertintas Lietuvos muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklą ir rinkodaros veiklos efektyvumas, parengtos rekomendacijos dėl muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos planavimo ir valdymo gaires.
Projekto metu parengti rezultatai:
Užsienio patirties apžvalga – pristatyta geroji užsienio valstybių kultūros institucijų rinkodaros srities patirtis. Kiekviena pasirinkta apžvelgti institucija ir jos sėkmės istorija siekė išspręsti skirtingą institucijos problemą.
Muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos ekspertinis tyrimas – pristatytas Lietuvos muziejų ir bibliotekų veiklos vykdymo kontekstas, pagrindinės aktualijos ir jų įtaka rinkodaros veiklai, labiausiai paplitusios rinkodaros praktikos, su rinkodara susiję poreikiai.
Muziejų ir bibliotekų rinkodaros veiklos palyginamojo vertinimo sistema – palyginamojo vertinimo sistema leidžia palyginti konkrečios organizacijos veiklą su kitomis šakinėmis įstaigomis keturiose srityse: pasiūlymų, komunikacijos, rezultatų ir rinkodaros išteklių.
Išleistas leidinys „Rinkodaros planavimo ir rinkodaros veiklos organizavimo gairės, skirtas muziejų ir bibliotekų profesionalams, padėsiantis priimti tinkamus rinkodaros bei komunikacijos sprendimus, organizuoti ir koordinuoti organizacijos rinkodaros veiklas.

2017

2017 m. Lietuvos muziejų kelias: Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui. Pasitinkant Valstybės atkūrimo jubiliejų, 2017 m. visuomenei buvo pristatyti muziejuose sukaupti įdomūs eksponatai, vietovės, kiti atminties ženklai, tradicinės šventės ir bendruomenes buriantys renginiai, kuriais buvo prisimenami prie Lietuvos valstybės atkūrimo prisidėję ir ją puoselėję žmonės: rašytojai, švietėjai, dailininkai, Nepriklausomybės akto signatarai ir kitos ryškios asmenybės. Jau tapo tradicija, kad prasidėjęs Tarptautinę muziejų dieną, gegužės 18-ąją, „Lietuvos muziejų kelias“ baigėsi rugsėjo 27-ąją – Pasaulinę turizmo dieną.
Lietuvos muziejų kelio „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ programa prasidėjo Lietuvos nepriklausomybės šauklio, poeto Maironio gimtinėje Pasandravyje (Raseinių r.) gegužės 18-ąją, toliau vingiavo į Aukštaitiją, Mažąją Lietuvą, Dzūkiją ir baigėsi Suvalkijoje. Baigiamasis renginys ir uždarymo konferencija įvyko Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Lietuvos patriarcho Jono Basanavičiaus sodyboje (Ožkabalių k., Vilkaviškio r.) Muziejininkai susirinkusiems pristatė ekspozicijas, edukacines programas, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną, surengė viktoriną „Pažink Sūduvos krašto signatarus“. Baigiamojoje konferencijoje aptarti 2017 m. rezultatai ir projekto plėtotės planai 2018 m.
Per kiek ilgiau nei 4 mėnesius projektas „Lietuvos muziejų kelias“ į turiningas veiklas visuose penkiuose šalies regionuose pakvietė į per 100 renginių, kuriuose pabuvojo virš 30 tūkstančių besidominčiųjų ryškiausiomis prie Lietuvos valstybės atkūrimo prisidėjusiomis ir ją puoselėjusiomis asmenybėmis. Programoje dalyvavo 55 muziejai, surengta per 30 meno ir istorinės dokumentikos parodų, e-parodų ir atnaujintų ekspozicijų, 8 mokslines konferencijos ir paskaitos, 14 kultūrinės atminties vakarų ir popiečių, 16 edukacinių programų užsiėmimų ciklų bei pažintinių-teminių ekskursijų, kūrybinių dirbtuvių, meno plenerų ir instaliacijų.

MuMo 2017

2017 m. lapkričio 24–25 d. Lietuvos muziejai dalyvavo mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje „Mokykla 2017“. Stende pristatyta 21 muziejų sukurtų edukacinių priemonių paroda „PAŽINTI – TAI PATIRTI!”, leidinys – TAPK  LIETUVOS MUZIEJŲ EDUKACINIŲ PROGRAMŲ DALYVIU, kuriame pateiktos 60 Lietuvos muziejų edukacinės veiklos,  aktualizuota muziejų edukacines veiklas pristatantis tinklapis www.muziejuedukacija.lt. Suorganizuotas muziejų edukacines veiklas pristatančių renginių ciklas MUZIEJAI KVIEČIA KURTI GERĄ MOKYKLĄ KARTU, kuriame dalyvavo 18 muziejų.
Konferencijų salėje suorganizuotas renginys mokytojams MUZIEJUS – MOKYKLA – MOKSLEIVIS. IŠVIEN AR ATSKIRAI?, kurio metu pristatyti Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklės vertinimo rezultatai. Dalyvavo virš 80 dalyvių.
2017 m. rugsėjo–lapkričio mėn. buvo organizuota Lietuvos muziejų „Idėjų mugė 2017“. Kiekvieno muziejaus edukatoriai ir gidai / ekskursijų vadovai traukė burtus, kuriame kaimynystėje esančiame muziejuje jie turi apsilankyti, susipažinti su eksponatais, sukurti edukacinio užsiėmimo ar ekskursijos koncepciją pagal pateiktą formą. Konkursinei programai buvo pateikti 25 edukaciniai užsiėmimai ir ekskursijos. Nugalėtojai: titulo „Darbščiausieji“ nusipelnė Žemaičių dailės ir Šiaulių „Aušros“ muziejų edukatoriai ir ekskursijų vadovai, nominacijos „Geriausias edukacinis užsiėmimas“ laureate tapo Vilma Danguolė Petrikienė (Maironio lietuvių literatūros muziejus) už edukacinį užsiėmimą vaikams „Žaislų ligoninė“ Žaislų muziejuje Vilniuje, apdovanojimas „Geriausia ekskursija“ atiteko Jurgiui Atroškevičiui (Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerija) už ekskursiją „Moterų istorija LDK“ Trakų istorijos muziejaus Salos pilies ekspozicijoje.

LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XX konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“ ir leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai
Nr. 16. Fotografija Lietuvos muziejuose“

2017 m. balandžio 20-21 d. Fotografijos muziejuje (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje) surengta konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“, kurios metu pranešimus perskaitė
23 pranešėjai. Konferencijoje dalyvavo 160 dalyvių iš 45 Lietuvos muziejų, paveldo ir kitų institucijų. Konferencijos metu skaityti pranešimai ir jų santraukos anglų kalba sudaro tęstinį leidinį „Lietuvos muziejų rinkiniai. Nr. 16. Fotografija Lietuvos muziejuose“.
Projekto tikslas – muziejinio mokslinio tiriamojo darbo skatinimas, jo populiarinimas, rezultatų sklaida, muziejinio darbo viešinimas, muziejininkų kompetencijos bei profesinio
prestižo ugdymas.

Informacija ruošiama

2016

2015

 

2014

 

„Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio – 2014 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvavo 16 muziejų iš visos Lietuvos.

 

 

„Lietuvos muziejų kelias. Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“

Keturis mėnesius po visą Lietuvą vingiavęs ir į įvairius renginius kvietęs „Muziejų kelias. Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ gimė 2012-aisiais – Muziejų metais –

„Muziejų kelias“ gegužę prasidėjo Valdovų rūmuose ir aplankęs visus penkis Lietuvos etnografinius regionus – Aukštaitiją, Žemaitiją, Pamarį, Dzūkiją ir Suvalkiją – pasibaigė Lazdijų krašto muziejuje dailininko Vytauto Kasiulio parodos „Rojaus sodai“ atidarymu bei Lietuvos muziejų asociacijos konferencija, skirta šių metų „Muziejų kelio“ rezultatų suvedimui.

„Muziejų kelias“ 2014 m. užsuko į 59 muziejus, kuriuose buvo surengta daugiau nei 100 renginių, sudominusių rekordinį lankytojų skaičių – net 54 tūkstančius.

„Muziejų kelio“ iniciatyva šiais metais žengė į naują etapą: ja pradėtas penkerių metų Lietuvos „Muziejų kelių“ ciklas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Šio kelio sklaida fiksuojama specialiai šiai sukakčiai skirtoje knygoje.

 

 

2013

 

„Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio – 2014 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvavo 16 muziejų iš visos Lietuvos.

 

 

„Lietuvos muziejų kelias. 1863 m. sukilimo atmintis“

2013 m. Lietuvos muziejų kelias „1863 m. sukilimo atmintis“ į nuoseklią grandinę apjungė apie pusšimtį renginių ir 30 skirtingų Lietuvos muziejų, savo rinkiniuose saugančių 1863 m. eksponatus ar kitais būdais puoselėjančių 1863 m. sukilimo istorinę atmintį. Projektu siekta įprasminti ir visuomenei paviešinti 1863 m. sukilimą menančius eksponatus, sukauptus nacionaliniuose, valstybiniuose, savivaldybių muziejuose visoje Lietuvoje. Muziejai yra surinkę ir vertingiausią informaciją apie sukilimo topografiją, jo atminimo ženklus (paminklai sukilimo vietose, jų aukų kapai, sukilimo jubiliejų paminėjimo ženklai). Todėl pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje atsirado galimybė visoje valstybėje surengti sukilimo istorinės atminties aktualinimo specialiųjų renginių ciklą, kuris sudarė nuoseklų 2013 m. Lietuvos muziejuose organizuojamų renginių maršrutą, padėjusį visuomenei suprasti 1863 m. sukilimo pobūdį, mastą bei atmintį – ženklų, kurie buvo sukurti sukilimo įamžinimui, likimą.

 

2012

 

„Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio – 2014 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvavo 16 muziejų iš visos Lietuvos.

 

2011

 

„Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio – 2014 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvavo 16 muziejų iš visos Lietuvos.

 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“

Lietuvos muziejų asociacija kartu su 15 muziejų-partnerių įgyvendino 2009 m. rugpjūčio mėnesį pradėtą muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009– 2011 m.

Projektas buvo įgyvendinimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.
Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje, geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius. Iš viso dvejų metų Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekte kvalifikaciją kėlė per 350 darbuotojų iš 15-kos jame dalyvavusių muziejų. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis, Maironio lietuvių literatūros, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies buities, K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Alytaus kraštotyros, Biržų krašto, Birštono, Druskininkų, Kauno miestų, Molėtų krašto, Panevėžio kraštotyros, Zanavykų krašto muziejai.

 

„Lietuvos muziejininkų dalyvavimas Baltijos muzeologijos mokykloje 2011“

Baltijos muzeologijos vasaros mokykla (toliau – BMM) yra tęstinis, nuo 2004 metų kasmet organizuojamas ilgalaikio tarptautinio bendradarbiavimo projektas, skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos muziejininkų profesiniams gebėjimams tobulinti ir jų kultūriniam bendradarbiavimui skatinti.
Mokyklos tikslas – skatinti muziejinės minties sklaidą, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant Baltijos šalių muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. BMM idėją remia Tarptautinės muziejų tarybos ICOM Europos regioninis skyrius.
2011-ųjų Baltijos muzeologijos mokyklos tema „Muziejų parodos“. Mokymai (seminaras) vyko liepos 10–16 d. Taline.

 

„Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“

Lietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras ir kitomis įstaigomis bei įmonėmis, besispecializuojančiomis skaitmeninių ir elektroninių leidinių leidybos srityse, įgyvendina projektą „Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“. Pagrindinis projekto tikslas yra paskatinti Lietuvos muziejus skaitmeninto kultūros paveldo sklaidai naudoti tinkamos struktūros, šiuolaikiško dizaino, plačiajai auditorijai (interneto bei elektroninių priemonių naudotojams) draugiškas, patrauklias, informacijos sklaidos priemones, kuriose taikomos ir saityno 2.0 technologijos.

 

„Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai 2011“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“

Lietuvos muziejų asociacija vykdo tęstinę programą, skirtą Lietuvos muziejų veiklos pristatymui visuomenei, muziejininkų informavimui apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje. Šios programos įgyvendinimui 2011 metais parengtas projektas „Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai‘2011“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“. Projekto tikslas – tinkamai pristatyti visuomenei Lietuvos muziejų 2011 metų veiklą siejant ją su valstybės istorijai ir kultūrai reikšmingoms jubiliejinėms sukaktims paminėti skirto daugiakultūrio paveldo, sukaupto Lietuvos muziejuose, sklaida, bei informuoti muziejininkų bendruomenę apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje.

 

LMA rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIV konferencija ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“ ir leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“

Konferencijos tema – ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“. Siūloma į komunikaciją pažvelgti plačiau – muziejai su visuomene komunikuoja per eksponatą – ekspozicijomis, parodomis, leidiniais. Konferencijoje kviečiama pristatyti naujausias ekspozicijas, parodas, leidinių katalogus, edukacines programas, kurių pagrindas muziejų rinkiniai. Buvo kviečiama kalbėti ir apie naujas tendencijas – eksponato ir technologijų santykį ekspozicijose, rinkinių pristatymą virtualioje erdvėje ir t. t. Pranešimų pagrindu bus išleistas tęstinis LMA leidinys (ISSN 1822-057) ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“.

 

„LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIII konferencija ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“ ir leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“

įgyvendinant projektą, 2010 m. balandžio 28 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune surengta XIII Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencija tema – ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“. Konferencijoje buvo atsigręžta į Lietuvos muziejininkystės ištakas, pristatyta muziejų raida ir asmenybės, turėjusios didžiausios įtakos Lietuvos muziejininkystės raidai. Parengtas spaudai ir išleistas tęstinis (ISSN 1822-057) LMA leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“.

 

„Portalo „Lietuvos muziejai“ muziejai.lt administravimas, atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2011 m.“

Įgyvendinant projektą, sudaryta galimybė visiems interneto vartotojams bet kurioje pasaulio šalyje 2011 m. nepertraukiamai gauti visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją apie Lietuvos muziejus ir aktyviai dalyvauti plečiant ir tobulinant jų veiklą, teikiamas paslaugas lankytojams. Nepertraukiamai visus 2011-uosius metus administruotas, aktualiausia informacija atnaujinti ir papildyti portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt puslapiai, skirti visiems Lietuvos muziejams; sukurtos portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt dvi naujos struktūros ir dizaino versijos – vokiečių ir prancūzų kalbomis; teikta metodinė pagalba visiems Lietuvos muziejams interneto leidinių kūrimo klausimais.

 

2010


„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“

Lietuvos muziejų asociacija kartu su 15 muziejų-partnerių 2009 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo įgyvendinti naują muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. rugpjūčio 10 d. – 2011 m. rugpjūčio 9 d.

Projektas įgyvendinimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės skirta parama 2,3 mln. litų.

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje, geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kelia 310 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojų.

 

„Tęstinio leidinio, skirto Lietuvos muziejininkams „Muziejinių eksponatų priežiūra“ antrosios knygos „Meno kūrinių restauravimo etiniai, estetiniai ir techniniai principai“ išleidimas“

Tai Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos edukacinis-švietėjiškas projektas, kurio tikslas – pateikti susistemintą metodinę medžiagą muziejinių eksponatų restauravimo etikos ir estetikos klausimais. Projekto vadovas dr. Rimvydas Laužikas.
Įgyvendinant projektą parengtas spaudai ir išleistas mokslinių straipsnių rinkinys Muziejinių eksponatų priežiūra, II dalis. Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai. Leidinio sudarytojai: Dr. Jūratė Senvaitienė, Janina Lukšėnienė, Laima Janina Vedrickienė. Leidinyje publikuojami Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro, Oslo nacionalinės dailės galerijos restauravimo specialistų, Vilniaus universiteto, Hildesheimo (Vokietija) aukštosios paminklosaugos ir restauravimo mokyklos (HAWK) mokslininkų straipsniai apie meno kūrinių restauravimo teorijų vystymąsi, modernių meno kūrinių konservavimą ir restauravimą, retušo problemas, modernių konservavimo medžiagų panaudojimą. Šios aktualios muziejų rinkinių saugotojams, tyrinėtojams, restauratoriams temos lietuviškoje muziejinėje literatūroje aptariamos pirmą kartą.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, UAB „Gasta“. Projekto partneris Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras.

 

„Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt administravimas, atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2009 m.“

Įgyvendinant projektą visus 2009-uosius metus sudaryta galimybė visiems interneto vartotojams bet kurioje pasaulio šalyje nepertraukimai gauti visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją apie Lietuvos muziejus lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis bei aktyviai dalyvauti plečiant ir tobulinant jų veiklą, teikiamas paslaugas lankytojams. Užbaigta sukurti naujos struktūros ir naujo dizaino portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt versija lietuvių kalba; sukurta naujos struktūros ir naujo dizaino portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt versija anglų kalba.
Iš viso lietuvių kalba buvo parengta ir portale panaudota 300 kompiuterinių puslapių teksto, pateikta apie 400 naujų iliustracijų.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Pagrindinis projekto partneris Lietuvos dailės muziejus.

 

Projektas „Idėjų mugė“

Tai tęstinis Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos projektas, skirtas pristatyti visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis patirtimi, keistis idėjomis, jų įgyvendinimo modeliais, aktyvinti muziejų bendruomenės metodinę veiklą ir ugdyti poreikį nuolatos kelti profesinę kompetenciją.

Muziejų edukacinių programų „Idėjų mugė“ įvyko 2009 m. spalio 30 d. Vilniuje, LDM Nacionalinėje dailės galerijoje. Savo naujausius projektus muziejai pristatė parengtuose stenduose. 10-ties atrinktų muziejų projektai buvo pristatyti NDG konferencijų salėje. Viso renginio metu muziejų edukacinės programos buvo vertinamos. Trims geriausiomis pripažintoms programoms buvo įteikti „Žalvarinės bitės“ apdovanojimai: už geriausią idėją – Šiaulių “Aušros” muziejaus programai “Ekspedicija A.I.N.I.S. (atrask, išgirsk, nagrinėk, išsiaiškink, sužinok)”; už labai gerą idėją – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus programai “Viduramžių pramogos ir žaidimai”; už gerą idėją – Panevėžio kraštotyros muziejaus programai „Kelionė laiku“.

Projektą rėmė Kultūros ministerijos Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų ir Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programos.

 

„Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai 2009“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“

Lietuvos muziejų asociacija 2009 m. vykdė tęstinę programą, skirtą Lietuvos muziejų veiklos pristatymui visuomenei, muziejininkų informavimui apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje. Šios programos rėmuose įgyvendintas projektas “Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai‘2009“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“, kurio pagrindinis tikslas buvo pristatyti visuomenei Lietuvos muziejų 2009 metų veiklą, siejant ją su Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimu ir daugiakultūriu paveldu, sukauptu Lietuvos muziejuose, bei informuoti muziejininkų bendruomenę apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje.

Projektą rėmė LR kultūros ministerijos Muziejinės veiklos projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programa.

 

„Lietuvos Muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XII konferencija ir leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai. Lituanistika muziejuose“

Tai tęstinis Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos projektas, kurio tikslas – muziejinio mokslinio tiriamojo darbo populiarinimas, rezultatų skelbimas, muziejinio darbo viešinimas, muziejininkų profesinės kompetencijos ugdymas.
Įgyvendinant projektą, 2009 m. balandžio 28 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje surengta LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XII mokslinė konferencija ,,Lituanistika Lietuvos muziejuose“. Konferencijoje dalyvavo apie 110 muziejininkų iš įvairių Lietuvos muziejų. Dėl konferencijai parengtų pranešimų gausos darbas vyko dviejose sekcijose (muziejininkystės ir numizmatikos). Perskaitytas 21 pranešimas, kuriuos parengė 26 autoriai.
Parengtas ir išleistas konferencijos pranešimų leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 8. Lituanistika muziejuose“.
Projektą rėmė Kultūros ministerijos Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programa. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis muziejus ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejus.

 

2008

 

„Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“

Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 2008 m. birželio – gruodžio mėn. įgyvendina projektą „Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 298 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojai.

Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų asociacija kartu su 10 partnerių, tarp kurių yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. Projektas bus įgyvendinamas du metus. Projekto įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo paramos pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skirta 2,3 mln. litų. Dar beveik milijonas litų projekto įgyvendinimui skiriama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

 

2007

 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 298 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojai.

Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų asociacija kartu su 10 partnerių, tarp kurių yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. Projektas bus įgyvendinamas du metus. Projekto įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo paramos pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skirta 2,3 mln. litų. Dar beveik milijonas litų projekto įgyvendinimui skiriama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

 

2006

 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 298 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojai.

Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų asociacija kartu su 10 partnerių, tarp kurių yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. Projektas bus įgyvendinamas du metus. Projekto įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo paramos pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skirta 2,3 mln. litų. Dar beveik milijonas litų projekto įgyvendinimui skiriama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

 

2005

 

„Gyvieji dvarai ir pilys“

Viešoji įstaiga „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ kartu su partneriais – Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Latvijos pilių ir dvarų asociacija bei Latvijos kultūros, istorijos ir gamtos paveldo plėtros fondu – gavo PHARE 2002 Bendradarbiavimo abipus sienos programos Smulkiųjų projektų fondo paramą projektui „Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje ir Latvijoje“ įgyvendinti.

Projekto tikslas – paspartinti kultūrinio turizmo abipus sienos plėtrą, suaktyvinant Lietuvos ir Latvijos dvarų ir pilių marketingą bei integraciją į pasaulinę turizmo rinką, o taip pat skatinti ilgalaikį Lietuvos ir Latvijos muziejininkų ir turizmo verslininkų bendradarbiavimą bei patirties apsikeitimą kultūros ir turizmo srityse.

Lietuvos muziejų asociacija, kaip projekto parneris, rengia informacinį leidinį apie muziejus, įsikūrusius pilyse, dvaruose, rūmuose. Ekspertai, dalyvaujantys projekte ir atstovaujantys LMA – Romualdas Budrys, Virgilijus Poviliūnas, Lolita Valužienė.

 

„VIII mokslinė konferencija „Muziejai istoriniuose pastatuose“

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos projektas. Projekto vadovas R. Navardauskas Palaima. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa. Konferenciją numatoma surengti Lietuvos dailės muziejaus Konferencijų centre (Vilnius, Bokšto g. 5) 2005 m. balandžio 28 d. Konferencijoje planuojama aptarti muziejų, įsikūrusių istoriniuose ar memorialiniuose, architektūros paminkluose, situaciją, jų pritaikymą muziejinėms funkcijoms, ekspozicijų ir parodų rengimo specifiką, pristatyti naujų idėjų įgyvendinimą liaudies architektūros pastatuose, analizuoti pilių, rūmų, dvarų kultūros paveldo problematiką. Konferencijos medžiaga bus spausdinama tęstiniame Lietuvos muziejų asociacijos moksliniame leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ Nr. 4. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.

 

„Muziejų elektroninė leidyba Lietuvoje ir užsienyje: raida, naujovės ir perspektyvos“

Lietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru ir Lietuvos dailės muziejumi, įgyvendindama šį projektą, 2005 m. balandžio–spalio mėn. Lietuvos muziejų darbuotojams surengė du seminarus elektroninės leidybos tema (vieną – muziejų direktoriams, antrą – muziejų darbuotojams, atsakingiems už ryšius su visuomene ir informacijos pateikimą internete). Seminarų metu pateikta specialistų parengta šiuo metu internete publikuojamų Lietuvos muziejų elektroninių leidinių analizė; išvados apie Lietuvos muziejininkų dažniausiai daromas klaidas elektroninės leidybos srityje ir būdus šių klaidų išvengti. Taip pat Lietuvos muziejų darbuotojams pateikti elektroninės leidybos specialistų parengti pasiūlymai dėl tolesnės Lietuvos muziejų elektroninės leidybos plėtros, modernizavimo, informacijos pateikimo internete tobulinimo. Projektą remė Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.

 

„Idėjų mugė“

Švietimo sekcijos projektas „Idėjų mugė“ skirtas pristatyti visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis patirtimi, keistis idėjomis ir jų įgyvendinimo modeliais. Įgyvendinant šį projektą, 2005 m. rugsėjo 30 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (Kaunas) įvyko Lietuvos muziejų edukacinių projektų, įgyvendintų ir naujų idėjų pristatymai, diskusijos, seminarai su bendrojo lavinimo mokyklų pedagogais, turizmo agentūrų darbuotojais. Idėjų mugėje dalyvavo LMA Švietimo sekcijos nariai-muziejai. Projektą remė Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.

 

„Muziejus – kultūrų susitikimo vieta“ periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai“

Lietuvos muziejų asociacija, 2005-aisiais metais įgyvendindama projektą „Muziejus – kultūrų susitikimo vieta“ parengė ir išleido keturis žurnalo „Lietuvos muziejai“ numerius, kuriuose buvo atskleista daugiašakė muziejų veikla saugant, puoselėjant ir garsinant daugiakultūrį Lietuvos paveldą per muziejinių rinkinių, ekspozicijų, parodų, švietimo ir kultūrinio turizmo programų modelius. Leidinyje buvo pristatyti kultūros istorijos ir meno ženklai, susiję su Lietuvoje gyvenusių ir gyvenančių tautų bei konfesijų paveldu, tradicinės, europinės ir pasaulio kultūrų kontekste. Įgyvendinant šį projektą, numatyta pirmąjį žurnalo „Lietuvos muziejai“ numerį skirti Rytų Lietuvos regiono muziejų veiklai ir daugiakultūrio paveldo sklaidai; antrąjį – Vakarų Lietuvos; trečiąjį – Šiaurės Lietuvos; ketvirtąjį – Pietų Lietuvos muziejų veiklai ir daugiakultūrio paveldo sklaidai. Projektą remė LR kultūros ministerija.

 

„Skaitmeninis žurnalas Lietuvos muziejai ’2005“.

Įgyvendinama šį projektą, Lietuvos muziejų asociacija savo interneto svetainės skyriuje “Žurnalas Lietuvos muziejai“ publikavo visų periodinio leidinio „Lietuvos muziejai“ ir jo priedo „Muziejininkystės biuletenis” 2005 m. tekstus ir iliustracijas bei papildomai parengė visų pagrindinių publikacijų angliškas santraukas. Periodinių kultūros leidinių spausdinimą, platinimą ir įsigijimą dažnai riboja tiek leidėjų, tiek skaitytojų finansinės galimybės. Todėl pateikiant „Lietuvos muziejus” ir jo priedą „Muziejininkystės biuletenis” internete, buvo išplėstas leidinio skaitytojų skaičius; jis tapo operatyviau prieinamu didelei žmonių auditorijai ne tik Lietuvoje, bet ir svetur, be to, skaitmeninė „Lietuvos muziejų“ ir „Muziejininkystės biuletenio” versija skatina Lietuvos muziejininkus plačiau savo darbe naudoti naujausias informacijos pateikimo, perdavimo ir surinkimo priemones – kompiuterinę ryšių sistemą. Projektą rėmė Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.

 

„Informacinio leidinio „Lietuvos muziejai. Vadovas / A Guide to the Museums of Lithuania“ leidyba“

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendindama šį projektą parengė ir išleido Lietuvos muziejus reprezentuojantį leidinį lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys supažindina su Lietuvos Respublikos muziejais, priklausančiais ministerijoms, apskritims ir savivaldybėms, taip pat žinybiniais ir privačiais muziejais, akcentuojant svarbiausias ir patraukliausias lankytojui muziejų kolekcijas, ekspozicijas, pabrėžiant kiekvieno muziejaus unikalumą. Leidinyje pateikta trumpa kiekvieno muziejaus ir jo padalinių istorija, glaustai pristatomi rinkiniai ir ekspozicijos, nurodomas muziejaus pavaldumas, adresai, telefonai ir darbo laikas, bilietų kainos, papildomos paslaugos. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, apskričių ir rajonų žemėlapiais, didžiųjų Lietuvos miestų schemomis. Projektą rėmė LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas.

 

2004

 

„Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje ir Latvijoje“

Projekto tikslas – spartinti kultūrinio turizmo abipus sienos plėtrą per Lietuvos ir Latvijos dvarų ir pilių rinkodaros bei integracijos į pasaulinę turizmo rinką suaktyvinimą, o taip pat skatinti ilgalaikį Lietuvos ir Latvijos muziejininkų ir turizmo verslininkų bendradarbiavimą bei apsikeitimą patirtimi kultūros ir turizmo srityse.

Projekto tikslinės grupės – pilyse bei dvaruose veikiantys muziejai ir kitos kultūros įstaigos, turizmo verslininkai, teikiantys pilyse ir dvaruose (ar jų aplinkoje) turizmo paslaugas, dvarų ir pilių lankytojai bei vietos (šalia pilių ir dvarų Lietuvoje ir Latvijoje) bendruomenės.

 

„Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimas ir visuomenės poreikių analizė“

Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos projektas. XX a. 9 dešimtmetyje Vakarų ir Vidurio Europos muziejai  pradėjo kurti bendras sociologinių tyrimų programas. Lietuvos muziejų lankytojų (mokytojų) poreikių ir Lietuvos muziejų edukcinių programų analizę padėjo atlikti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto muziejininkystės studijų studentės Jurgita Baltuškaitė, Julija Streikutė, Kristina Lotužytė. Tyrime dalyvavo 23 muziejai. Mokytojų poreikių tyrimus atliko 8 muziejai. Tyrimo tikslai: įvertinti Lietuvos muziejų edukacinę veiklą; atlikti visuomenės poreikių analizę; išsiaiškinti Lietuvos muziejų galimybes edukacijos srityje.

 

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų