<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
ŠVIETIMO SEKCIJOS VEIKLA 2000–2002 METAIS

Švietimo sekcijos iniciatyva per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuoti seminarai, kurių metu su muziejų edukacinėmis programomis susipažino kolegos. 
Miko ir Kipro Petrauskų dėka lietuvių muzikos muziejus organizavo seminarą "Kartų ir kultūrų sąveika. Nepamokinė moksleivių ir tėvų veikla muziejuje."
Lietuvos visuomeninių organizacijų fondas prie Lietuvos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras parėmė Švietimo sekcijos parengtą projektą, kurio tikslas buvo, mokantis ir semiantis patirties, siekti, kad muziejai taptų atviri pedagogų, moksleivių, visos visuomenės saviraiškai ir aktyviai veiklai.
Seminare "Meno
pažinimo programų kūrimas muziejuose" meno pažinimo programas pristatė Lietuvos dailės, Klaipėdos laikrodžių, Prienų ir Pasvalio krašto muziejai ir seminaro šeimininkai - Teatro, kino ir muzikos muziejus.
Istorijos-etnografijos edukacines programas seminare Panevėžio krašto muziejuje pristatė panevėžiečiai, alytiškiai, kėdainiečiai, šiauliečiai bei
jonaviečiai.
Seminare "Multikultūrinis ugdymas. Muziejus-mokykla" dalyvavo rusų, čigonų, žydų bendruomenių vadovai. Kėdainių krašto, Trakų istorijos ir Žydų muziejai pristatė multikultūrines programas. 
Seminare "Vaikų psichologija, kalbos kultūra, retorika" muziejininkai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose su vaikų psichologais, kalbos kultūros ir retorikos specialistais, t.p. susipažino su Klaipėdos jūrų muziejaus edukacinėmis programomis, buvo apžvelgtos muziejų ekspozicijų tendencijos. Švietimo sekcijos organizuotas seminaras "Gyvenimas dvare" vyko A. Puškino muziejuje. Jame panešimus skaitė dr. A. Dubonis, VDA doktorantė S.
Ščiglienė, rašytoja E. Liegutė, muziejaus darbuotojai supažindino su švietimo programa. Parengtos muziejų švietimo programos įteiktos Vilniaus pedagoginio universiteto III tarptautinės konferencijos dalyviams. 
Nideta Jarockienė ir Meilutė Peikštenienė parengė straipsnį "Edukacinės programos Lietuvos muziejuose", kuris buvo publikuotas žurnale „Nordisk Museologi. 2001 m." 
Nors nėra susiformavusi ir pilnai veikianti edukacinių programų sistema, vis daugiau mokyklų teiraujasi apie švietimo programas ir jose dalyvauja. Tai reiškia, kad veikiančios švietimo programos yra naudingos ir įdomios mokykloms. Didėja iniciatyva iš mokytojų pusės, o tai jau žingsnis į priekį tos veiklos, kurią pradėjo muziejai. Edukacinė veikla papildo bendrą muziejų veiklą. Muziejai pamažu tampa "gyvaisiais muziejais", kultūros ir švietimo centrais. Lietuvos muziejai, pradėję kūrybišką mokomąjį procesą ir jį  tobulindami, tikisi tapti mokyklų mokymo programų sudėtine dalimi. Tačiau, kad ši svajonė būtų įgyvendinta, būtinas Kultūros ministerijos dialogas su Švietimo ir mokslo ministerija.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08