2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2019


Europos muziejų naktis 2019

Akivaizdu, kad muziejų vaidmuo visuomenėje nuolat kinta. Kadaise buvę ganėtinai statiškomis ir uždaromis institucijomis, muziejai sėkmingai save perkuria tapdami interaktyviomis, į skirtingas auditorijas bei bendruomenes orientuotomis, patraukli...

Lietuvos muziejai

Lietuvos muziejai 2019’1 Lietuvos muziejai 2017’4 Lietuvos muziejai 2017’3 Lietuvos muziejai 2017’2 Lietuvos muziejai 2017’1 ...

Sėkmingi XXII-oji muziejininkų konferencijos Kaune rezultatai

Kasmetinė konferencija yra tapusi išskirtiniu reiškiniu šalies muziejininkystėje – jame dalyvavo, diskutavo ir pranešimus skaitė nacionalinių, respublikinių, savivaldybių, privačių, žinybinių ir kt. muziejų atstovai. Šiemetėje konferencijoje dal...

Atnaujinta elektroninio žurnalo Lietuvos muziejai leidyba

...

XXII-oje muziejininkų konferencijoje – apie Pasaulio lietuvių palikimą Lietuvos muziejuose

Muziejuose kaupiamas ir šiuolaikiškai interpretuojamas išeivijos lituanistinis palikimas, dažniausiai atkeliavęs po 1989 m. iš įvairių pasaulio kraštų – Argentinos, Australijos, JAV, Kanados, Italijos, Prancūzijos, Rusijos, Vokietijos ir kt. Atg...

Džiuginantys muziejų lankymo Lietuvoje pokyčiai

2018 m. muziejų penketukas pagal didžiausią lankytojų skaičių yra toks: Lietuvos jūrų muziejus – 793 346, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – 430 370, Trakų istorijos muziejus – 394 440, Lietuvos dailės muzi...

Lietuvios muziejų asociacijos 2019 m. projektai – visuomenei

Tarptautinė Vilniaus knygų mugė jau nebeįsivaizduojama be LMA programos. Šių metų vasario 21-24 d. 20-ąjį kartą organizuotoje mugėje LMA ir per 30 muziejų vėl lankytojus kvietė į naujausių knygų pristatymus, o jungtiniame stende 3.10 buvo galima...

Įvyko LMA visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas

Visos šalies muziejų vadovai susitiko didelių permainų išvakarėse – kovo 1 d. baigiasi visų dabartinių Kultūros ministerijai pavalžių nacionalinių ir respublikinių muziejų direktorių kadencijos ir jau prasideda konkursai į šias pareigas. Muziejų...

Lietuvos muziejai tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2019

Jungtiniame LMA stende 3.10, tradiciškai įsikūrusiame Litexpo rūmų 3 salėje, dalyvavo Alytaus kraštotyros, Angelų, Joniškio istorijos ir kultūros, Kauno rajono, Kėdainių krašto, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies buities, Lietuvos teatro, muzikos ...

XII Baltijos šalių restauratorių konferencija „TYRIMAI. DILEMOS. SPRENDIMAI“

Baltijos šalių restauratorių konferencijos nuo 1987 m. kas treji metai vyksta paeiliui Latvijos, Estijos ir Lietuvos sostinėse, kur šias trienales tradiciškai rengia didžiausi kaimyninių valstybių muziejinių vertybių restauravimo centrai. Vilniu...