2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2018


Lietuvos muziejai – aktyvūs Lietuvių kalbos dienų 2018 dalyviai

Lietuvių kalbos dienos prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telkia užsienio lietuvių bendruomenes, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didina lietuvių kalbos prestižą. Lietuvių kalb...

Nemokamas muziejų lankymas: ar bus sukurtas ilgalaikis finansavimo modelis?

2018 m. Lietuvos muziejų asociacija dalyvaus Kultūros ministerijos inicijuotoje Nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimo darbo grupėje, kuri kartu su Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, įvertindama kultūrinius vi...

Kviečiame dalyvauti XXI mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose“

Tema aktuali daugeliui muziejų, nes juose saugomos ypatingos vertybės, atspindinčios minėtą laikotarpį, reikalaujančios deramo pristatymo visuomenei. Konferencija – tai galimybė muziejininkams ir kitų sričių specialistams vykdyti ir pristatyti į...

2017 Metų muziejininko rinkimai

Metų muziejininko vardas suteikiamas kasmet už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei ...