Nemokamas muziejų lankymas: ar bus sukurtas ilgalaikis finansavimo modelis?

 

 

 

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir visa muziejų bendruomenė teigiamai vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytas iniciatyvas, skatinančias muziejų prieinamumą įvairaus amžiaus socialinėms grupėms. Konstruktyvus muziejininkų bendruomenės ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dialogas lėmė, kad Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonės „Moksleivių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimas, išbandymas ir įgyvendinimas“ parengiamasis etapas startavo sėkmingai.
Lietuvai minint Valstybės atkūrimo šimtmetį 17 Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų pakvietė moksleivius iki š. m. liepos 1 d. nemokamai lankytis nuolatinėse ekspozicijose. Kultūros ministerija nemokamo moksleivių lankymosi muziejuose užtikrinimui skyrė 600 tūkst. eurų.

 

 

 

2018 m. Lietuvos muziejų asociacija dalyvaus Kultūros ministerijos inicijuotoje Nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimo darbo grupėje, kuri kartu su Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, įvertindama kultūrinius visuomenės poreikius, turėtų sukurti ilgalaikį ir tvarų nemokamo muziejų lankymo modelį, tenkinantį socialinius ir kultūrinius šalies piliečių poreikius ir orias muziejų veiklos finansavimo sąlygas.
Lietuvos muziejų bendruomenė taip pat tikisi, kad bus pradėti vykdyti ir kiti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti kompleksiniai Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų bendrieji darbai, susiję su moksleivių ugdymo muziejuose programomis: „Ugdymo kultūra ir menu programa“, „Kultūros pasas“ ir kt. Numatyti svarbūs ir permainas lemiantys darbai pareikalaus Vyriausybės ir visų švietimo, kultūros ir mokslo sričių institucijų sinergijos.
„Norime ir galime bendradarbiauti rengiant naujus kultūros srities strateginius dokumentus, turime labai konkrečių pasiūlymų programoms įgyvendinti“, – Lietuvos muziejų asociacijos poziciją išsakė valdybos pirmininkas Raimundas Balza.

Nuolatines ekspozicijas nemokamam mokinių lankymui atvėrė:

1. Kernavės archeologinės vietovės muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
2. 
Kauno IX forto muziejus (nuo 2018-02-01)
3. 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
4. 
Maironio lietuvių literatūros muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
5. 
Trakų istorijos muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
6. 
Lietuvos jūrų muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-04-29)
7. 
Žemaičių muziejus „Alka“ (nuo 2018-02-01 iki 2018-07-01)
8. 
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
9. 
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus (nuo 2018-02-15 iki 2018-06-30)
10. 
Lietuvos liaudies buities muziejus (nuo 2018-02-12 iki 2018-06-30)
11. 
Lietuvos aviacijos muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
12. 
Lietuvos švietimo istorijos muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-07-01)
13. 
Lietuvos etnokosmologijos muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
14. 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
15. 
Lietuvos dailės muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-07-01)
16. 
Lietuvos nacionalinis muziejus (nuo 2018-02-01 iki 2018-06-30)
17. 
Šiaulių „Aušros“ muziejus (nuo 018-02-01 iki 2018-07-01)

Informaciją parengė LMA atsakingoji sekretorė Lolita Valužienė
ir LMA Viešųjų ryšių ir rinkodaros konsultantė Rasa Augutytė
LMA archyvo fotografijos

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų