Startuoja projektas „Kultūros kelių aktualizavimas: Čiurlionio kelias“

 

2023 metų birželio 21 d. 17 val. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje vyks pirmasis nacionalinio M. K. Čiurlionio kelio ženklo sukūrimo konkurso renginys, su kuriuo startuoja Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) ir partnerių įgyvendinamas projektas  „Kultūros kelių aktualizavimas: Čiurlionio kelias“.

M. K. Čiurlionio kelias – menininko patirčių maršrutas

Dailininko, kompozitoriaus, kultūrininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelias Lietuvoje plėtojamas nuo 2019 m. – čia jo gyvenimo ir kūrybos atmintį puoselėja 7 savivaldybės. Kiekviena vietovė yra savitai susijusi su menininku – Varėnoje jis gimė, Druskininkuose prabėgo vaikystė, Plungėje mokėsi muzikos, Rietave koncertavo, Vilniuje ėmėsi visuomeninės veiklos, susipažino su būsima žmona Sofija Kymantaite, su kuria  kelis mėnesius praleido Palangoje, o Kaune nugulė didžioji dalis jo kūrybinio palikimo.

2022 metais Čiurlionio kelias sertifikuotas, jam suteiktas nacionalinio kultūros kelio lygmuo. 2023-2024 m. planuojama sukurti jo tarptautinį maršrutą, siekiant į kelią įtraukti kitose šalyse esančias M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietas (Varšuvoje (Lenkija); Leipcige (Vokietija) ir kt.).  2025 m. planuojama Čiurlionio kelią sertifikuoti, suteikiant jam tarptautinio kultūros kelio lygmenį.

Ženklo sukūrimo konkursas – galimybė įveiklinti kultūros kelią

Čiurlionio kelio nacionalinė ir tarptautinė plėtra skatina mokslinius ir taikomuosius kultūros paveldo tyrimus, stiprina mokslo, švietimo, turizmo ir vietos bendruomenių kultūrinius, ekonominius bei kt. ryšius, kurių palaikymui ir sklaidai labai svarbu turėti unikalų, atpažįstamą ženklą ir vieningą Čiurlionio kelio objektų ženklinimo sistemą. Ženklas būtų naudojamas ne tik kultūros kelio objektų aktualizavimui, bet ir visų, su Čiurlionio keliu susijusių renginių, įvykių, akcijų, suvenyrų ir reklaminės medžiagos žymėjimui. Tokiu būdu ženklas taptų universaliu Čiurlionio kelio simboliu, galinčiu jį reprezentuoti Lietuvoje ir užsienyje.

Ženklinimo sistema – tai ženklo pritaikomumo Čiurlionio kelio objektams pažymėti sistema. Kadangi dauguma jų yra valstybės saugomi kultūros paveldo objektai ar vietovės, Čiurlionio kelio vystytojams aktualu turėti kelias galimas ženklinimo sistemos idėjas.

Ženklo sukūrimo konkursas organizuojamas įgyvendinant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklą Nr. 8 „Kultūros kelių aktualizavimas“ projektą „Kultūros kelių aktualizavimas: Čiurlionio kelias“.

Konkursas vyks trimis etapais:
1. Konkurso sąlygų pristatymas (birželio 21 d. 17 val. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje);
2. Konkurso dalyvių sukurtų ženklų ir ženklinimo sistemos idėjų pristatymas (liepos pabaiga – rugpjūčio pradžia – data ir vieta bus tikslinama). Po antrojo renginio bus skiriamas laikas komisijai ir publikai vertinti kūrinius;
3. Konkurso laimėtojų apdovanojimas (rugsėjo mėn. – data ir vieta bus tikslinama).

Numatytos konkurso premijos:
I vieta – 4000 Eur;
II vieta – 2000 Eur;
Publikos numylėtinis – 1000 Eur.

Pirmojo renginio, kuris vyks birželio 21 d., 17 val. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje,  programa:
• M. K. Čiurlionio kūrybos motyvų pristatymas;
• Čiurlionio kelio projekto pristatymas;
• Ženklo ir ženklinimo sistemos idėjos sukūrimo konkurso sąlygų pristatymas;
• Pasivaikščiojimas M. K. Čiurlionio galerijoje.

Išankstinės registracijos į I-ąjį renginį nėra.
Konkurso renginius finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Konkurso renginių rėmėjas – skaitmeninės rinkodaros įmonė „Whatabout
Čiurlionio kelio operatorius – Lietuvos muziejų asociacija.
Čiurlionio kelio koordinatorius 2023 metaisNacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
Čiurlionio kelią įgyvendina partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (M. K. Čiurlionio tapybos ir grafikos galerija Kaune, M. K. Čiurlionio namai-muziejus Druskininkuose); Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (Nacionalinė dailės galerija ir Palangos gintaro muziejus); Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; M. K. Čiurlionio namai (Vilniaus miesto savivaldybė); Druskininkų miesto muziejus (Druskininkų savivaldybė); Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus (Rietavo savivaldybė); Žemaičių dailės muziejus (Plungės rajono savivaldybė); Palangos kurorto muziejus (Palangos miesto savivaldybė); Varėnos kultūros centras (Varėnos rajono savivaldybė); Senosios Varėnos Šv. Mykolo arkangelo parapija; Čiurlionio draugija ir jos skyriai Čiurlionio kelio miestuose.
Čiurlionio kelio projekto veiklas 2022-2024 metais finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Daugiau informacijos apie M. K. Čiurlionio kelią: https://ciurlioniokelias.lt
Daugiau informacijos apie I-ąjį renginį: https://ciurlioniokelias.lt/ivykis/m-k-ciurlionio-kelio-zenklo-ir-zenklinimo-sistemos-idejos-konkurso-pristatymas/

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų