Rinkinių mokslinio tyrimo

 

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos veikloje gali dalyvauti visi Lietuvos muziejų – Asociacijos narių darbuotojai, tyrinėjantys ir populiarinantys muziejinius rinkinius. Narystė sekcijoje nėra fiksuota. Sekcijos darbui vadovauja valdyba, renkama trejiems metams metinės konferencijos, kuri laikoma visuotiniu sekcijos narių susirinkimu, metu.

 

Vadovybė

 

Sekcijos valdybos pirmininkė

Dr. Jolanta Skurdauskienė

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
Tel. 8 687 58 487
El. p. jolantaskurd@gmail.com

Sekcijos valdybos nariai:

Dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Palangos gintaro muziejaus  l. e. p. vedėja
Tel. (8 460) 53 501
El. p. sigita.baguzaite@gmail.com 

Dr. Lina Motuzienė

BĮ „Neringos muziejai“ direktorė
tel. (8 469) 52 260
El. p. lina@neringosmuziejai.lt

Dr. Povilas Blaževičius

Lietuvos nacionalinio muziejaus Priešistorinės archeologijos rinkinių skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 26 10 030
El. p. povilas.blazevicius@lnm.lt

Dr. Aistė Lazauskienė

Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei
Tel. +370 670 91 471
El. p. aiste.lazauskiene@llbm.lt

 

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos istorija

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija buvo įkurta 1997 m. kovo 4 d. Lietuvos muziejų asociacijos valdybos iniciatyva Vilniuje, Lietuvos dailės muziejuje. Sekciją įkūrė susirinkusi 30-ties muziejininkų grupė, tarp jų – Žemaičių dailės, Molėtų krašto, Lietuvos liaudies buities, Lietuvos dailės, Maironio lietuvių literatūros, Panevėžio kraštotyros, Kretingos, Nalšios, Vytauto Didžiojo karo, Kėdainių krašto, Raseinių krašto istorijos, Rokiškio krašto, Žemaičių „Alkos“, K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Lietuvos jūrų ir Šiaulių „Aušros“ muziejų atstovai.

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos ruošta metodinė medžiaga

Leidiniai nuo 2006 m.

Lietuvos muziejų rinkiniai 2022 / 21 XXV mokslinė konferencija „Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio akistatoje“. Sudarytoja dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė. Lietuvos liaudies buities muziejus, 2022. 124 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai 2021 / 20 XXIV mokslinė konferencija „Archeologinis paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose”.Sudarytoja dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė. Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2021. 168 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 19  XXIII mokslinė konferencija „Kovo 11-osios Lietuva muziejuose“. Sudarytoja dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2020. 120 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 18. XXII mokslinė konferencija „Pasaulio lietuvių palikimas Lietuvos muziejuose“. Sudarytoja dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė. Maironio lietuvių literatūros  muziejus, 2019. 135 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 17. XXI mokslinė konferencija „Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose“. Sudarytojas D. Avižinis. Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra, 2018. 111 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 16. XX konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“. Sudarytojas D. Avižinis. Fotografijos muziejus, 2017. 143 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 15. XIX konferencija „Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose“. Sudarytojai: D. Avižinis, D. Elertas. Žemaičių dailės muziejus, 2016. 111 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 14. XVIII konferencija „Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose“. Sudarytojai: D. Avižinis, V. Šiukščienė. Vytauto Kasiulio dailės muziejus, 2015. 80 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 13. XVII konferencija „Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2014. 120 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 12. XVI konferencija ,,Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir problemos“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2013. 102 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 11. XV konferencija ,,Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos Baublių iki Valdovų rūmų“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Vilniaus rotušė, 2012. 110 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. XIV konferencija ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Nacionalinė dailės galerija, 2011. 100 p.ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. XIII konferencija ,,Lietuvos muziejininkystė: raida ir asmenybės“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2010. 120 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 8. XII mokslinė konferencija ,,Lituanistika muziejuose“. Sudarytoja V. Šiukščienė, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. 114 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 7.  XI konferencija ,,Memorialistika Lietuvos muziejuose“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Alytaus kraštotyros muziejus, 2008. 68 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 6. X mokslinė konferencija ,,Miestų kultūros paveldas muziejuose“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2007. 74 p. ISSN 1822-0657

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 5  IX mokslinė konferencija ,,Etninis paveldas muziejuose“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Lietuvos liaudies buities muziejus, 2006. 80 p. ISSN 1822-0657

Papildomos publikacijos:

Šiukščienė V. Konferencija ,,Miestų kultūros paveldas Lietuvos muziejuose“. Lietuvos muziejai, 2007, Nr. 2, p.19. ISSN 1648-7109
Šiukščienė V. Konferencija ,,Memorialistika Lietuvos muziejuose“. Lietuvos muziejai, 2008, Nr. 2, p.11–12. ISSN 1648-7109

 

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos rengtos konferencijos

LMA RMT sekcija organizuoja kasmetines konferencijas ir leidžia konferencijos leidinį.

XXIV konferencija „Archeologinis paveldas Lietuvos muziejų rinkiniuose” vyko 2021 m. balandžio 22–23 d.  virtualiai. Konferencijos įrašai:

I d.  Facebook Live | Facebook

II d. Facebook Live | Facebook

XXIII konferencija „Kovo 11-osios Lietuva muziejuose“ vyko 2020 m.  spalio  17 d. virtualiai. Konferencijos įrašai:

I dalis Facebook

II dalis Facebook

XXII konferencija „Pasaulio lietuvių palikimas Lietuvos muziejuose“ vyko 2019 m. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.

XXI konferencija „Nepriklausomybės laikotarpio ženklai Lietuvos muziejuose“ vyko 2018 m. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

XX konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“ – 2017 m. Fotografijos muziejuje Šiauliuose.

XIX konferencija „Dvarų kultūra Lietuvos muziejuose“ – 2016 m. Žemaičių dailės muziejuje Plungėje.

XVIII konferencija „Etniškumas ir regioniškumas XXI amžiaus muziejuose“ – 2015 m. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje.

XVII konferencija: „Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“ – 2014 m. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose Vilniuje.

XVI konferencija „Muziejų daugiafunkciškumas: problemos ir galimybės“ – 2013 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

XV konferencija „Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos baublių iki Valdovų rūmų“ – 2012 m. Vilniaus rotušėje.

XIV konferencija „Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“ – 2011 m. Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje.

XIII konferencija „Lietuvos muziejininkystė: raida ir asmenybės“ – 2010 m. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.

XII konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Lituanistika muziejuose“ – 2009 m. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje.

XI konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Memorialistika muziejuose“ – 2008 m. Alytaus kraštotyros muziejuje.

X konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Miestų kultūra muziejuose“ – 2007 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje.

IX konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Etnokultūra muziejuose“ – 2006 m. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

VIII konferencija „Muziejai istoriniuose pastatuose“ – 2005 m. Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje.

VII konferencija „Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai“ – 2004 m. Lietuvos farmacijos muziejuje Kaune.

VI konferencija „Eksponatas kaip komunikacijos artefaktas“ – 2003 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

V konferencija „Lietuvos muziejų mokslinė veikla“ – 2002 m. Kėdainių krašto muziejuje.

IV konferencija „Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. Atradimai, problemos, perspektyvos“ – 2001 m. Trakų istorijos muziejuje.

III konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Pristatymas visuomenei“ – 2000 m. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune.

II konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrinėjimų metodika“ – 1999 m. Kretingos muziejuje.

I konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai“ – 1998 m.  Rokiškio krašto muziejuje.

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų