Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo ugdymo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas

Moksleiviai atveria muziejaus duris… ir prasideda pamoka. Tai neįprasta pamoka, jos dalyviai nevertinami pažymiais, mokymosi objektai – muziejuje eksponuojami ir saugomi eksponatai, mokymo procesas grindžiamas bendradarbiavimu ir kūrybingumu, o pamokos metu naudojami įvairūs komunikacijos būdai ir priemonės – ekspozicijos, ekskursijos, specialios programos, filmų peržiūros, konkursai, koncertai, seminarai, konferencijos ir kt. Tokia pamoka muziejuje – jau nebe svajonė, ją gali išmėginti bet kurios Lietuvos mokyklos moksleiviai ir mokytojai.

Nuo mokymų iki edukacinių programų kūrimo

 

2011–2015 m. Lietuvos muziejų asocaicija ir 17 šalies muziejų vykdė projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projektui įgyvendinti skirti 453 068 eurai.

 

2012 m. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atliktas Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimo ir poreikių tyrimas parodė, kad dauguma Lietuvos gyventojų (83 proc. respondentų) mano, jog muziejų lankymas turėtų būti įtrauktas į mokyklų bendrojo ugdymo planus ir programas. Tačiau muziejus kaip unikali mokymo ir mokymosi vieta vis dar paliekama formalaus ir neformalaus ugdymo nuošalyje.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti mokymai, kurių tikslas – siekti, kad bendradarbiavimas tarp muziejų ir mokyklų taptų efektyvesnis ir kad muziejų lankymas būtų įtrauktas į bendrojo ugdymo programas. Mokymuose dalyvavo 268 asmenys iš 60 savivaldybių – švietimo padalinių, pedagogų švietimo centrų, mokyklų ir muziejų.

 

Per dvejus mokslo metus visoje Lietuvoje įgyvendinta 17 projekto metu sukurtų edukacinių programų, iš dalies suderintų su bendrojo ugdymo programomis. Užsiėmimai vyko ne tik muziejuose, bet ir kultūros paveldo objektuose, istorinėse vietovėse, mokslininkų laboratorijose ir menininkų dirbtuvėse. Muziejų parengtose programose (trukmė – ne mažiau kaip 8 ak. val.) dalyvavo 9330 mokinių ir 340 mokytojų iš 147 mokyklų, esančių 38 šalies savivaldybėse.

 

Bendradarbiavimo modelio ir ateities scenarijų kūrimas

 

Vykdyto projekto tikslas – siekti, kad muziejų eksponatais praturtintas ugdymo procesas ir mokymasis muziejuje taptų sistema ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl pasitelkta tyrėjų ir ekspertų komanda, kuri inovatyviais strateginio planavimo metodais organizavo mokymus valstybės ir savivaldybių švietimo ir kultūros padalinių administratoriams, parengė muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo plėtros strategiją.

2013 m. parengtos rekomendacijos nacionaliniam muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo modeliui sukurti. Tam svarbios sąlygos: palankių mokymo(si) aplinkų (fizinių ir virtualių) muziejuose kūrimas, pastovių finansavimo šaltinių nustatymas, žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas, šiuolaikinių mokymo(si) metodų taikymas, muziejų neformaliojo švietimo paslaugų stebėsena, reflektavimas ir mokytojų bei mokinių poreikių tenkinimas.

Keturiuose Lietuvos regionuose – Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje organizuoti ateities scenarijų kūrimo seminarai, parengta muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo ilgalaikės plėtros galimybių įžvalga. Mokymuose dalyvavo 93 valstybės ir savivaldybių kultūros ir švietimo sričių, pedagogų švietimo centrų, muziejų atstovai. Įžvalgos kūrimo procesui vadovavo UAB „ProBaltic Consulting“ ekspertai.

20 Lietuvos muziejų specialistų sėmėsi patirties Jungtinėje Karalystėje ir Danijoje – šalyse, kuriose jau prieš 30–40 metų muziejų lankymas buvo įtrauktas į bendrojo ugdymo programas. Į Danijos ir Jungtinės Karalystės muziejų specialistų patarimus atsižvelgė ir ilgalaikės Lietuvos muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo plėtros strategijos kūrėjai.

UAB „ProBaltic Consulting“ ekspertas dr. Deividas Vijeikis pažymėjo: „Parengta strategija yra pakankamai geras pagrindas tolimesniam darbui, nes yra paremta visų suinteresuotų šalių susitarimu.“

Projekto įgyvendinimo metu sukurta interneto svetainė www.muziejuedukacija.lt, kurioje pateikiamos visų muziejų edukacinės veiklos naujienos, sudarytos galimybės diskusijoms ir keitimuisi patirtimi.

 

Projekto dalyviai

 

Muziejai – projekto partneriai: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos jūrų muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Lietuvos aviacijos muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos energetikos muziejus, Literatūrinis A. Puškino muziejus, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Kėdainių krašto muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Kretingos muziejus, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcija (V. Krėvės, B. Grincevičiūtės, V. Mykolaičio-Putino ir Venclovų muziejai).

 

Galerijoje projekto partnerių ir Lietuvos muziejų asociacijos archyvo nuotraukos.

Galerija

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų