Muziejininkų mokymų programa 2018 m. įgyvendinta

 

 

 

Statistikos departamento duomenimis, daugiausia lankytojų iš visų kultūros įstaigų Lietuvoje, 2017 m. sulaukė muziejai. Vienas svarbiausių muziejininkų darbo principų, suteikiantis galimybių komunikuoti su visuomene pasitelkiant naujausias mokslo ir technologijų žinias bei prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos ir naujų sociokultūrinių iššūkių – mokymas ir mokymasis visą gyvenimą.

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) sistemingai organizuoja ir remia muziejininkų kvalifikacijos tobulinimą ir profesinį ruošimą, yra pagrindinis tęstinių mokymų muziejininkams organizatorius šalyje. 2018 m. LMA įgyvendintoje muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programoje dalyvavo 400 muziejininkų iš įvairių Lietuvos muziejų, įsikūrusių ir sostinėje, ir regionuose.
Mokymų metu ne tik įvairių sričių profesionalai perteikė aktualiausią informaciją, bet vyko ir kolegiškas dalyvių keitimasis žiniomis bei patirtimi. Tokia veikla muziejininkus sujungia bendriems darbams, užsimezga profesinė draugystė.
Šalies muziejininkų mokymų poreikį suaktyvino LR kultūros ministerijos atliekamas muziejų veiklos vertinimas, o taip pat nūdienos reikalavimas muziejams tapti adaptyvia ir dinamiška institucija, turėti personalą, kurio žinios, įgūdžiai ir kompetencijos būtų tinkamos reaguojant į visuomenės keliamus reikalavimus. 2017 m. LMA inicijuotas išsamus šalies muziejų darbuotojų poreikio kvalifikacijos kėlimui tyrimas išryškino opiausias mokymų temas: ekspozicijų ir parodų rengimas (tik 5% nurodė, kad žinos yra pakankamos ir 6 % kad įgūdžiai pakankami); fondų vadyba (7% nurodė, kad žinios yra pakankamos ir 8% nurodė, kad įgūdžiai yra pakankami), edukacinių programų rengimas (11% nurodė, kad žinios pakankamos ir 10% nurodė, kad įgūdžiai pakankami); gebėjimas didinti muziejaus lankomumą (6% apklaustųjų įvertino šios srities žinias ir įgūdžius kaip pakankamus), ir muziejų veiklos valdymo ir administravimo gebėjimų (tik 6% apklaustųjų įvertino šios srities žinias ir įgūdžius kaip pakankamus). LMA 2018 m. kvalifikacijos tobulinimo planas buvo parengtas remiantis šia analize.
2018 m. LMA sėkmingai įgyvendintų mokymų visi dalyviai – edukatoriai, muziejininkai, komunikacijos ir įvaizdžio specialistai, parodų kuratoriai, muziejų vadovai, jų pavaduotojai ir kt. – atnaujintas žinias ir įgytas kompetencijas panaudos, įgyvendinant kasdieninius ir strateginius įstaigų uždavinius.
Lietuvos muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo programą 2018 m. finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Informaciją parengė LMA Viešųjų ryšių ir rinkodaros konsultantėRasa Augutytė
LMA archyvo fotografijos

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų