LMA valdybos dienotvarkėje – aktualiausi bendruomenės klausimai

 

 

 

 

2021 m. lapkričio 4 d. į pirmą posėdį susirinko pilnos sudėties naujos kadencijos Lietuvos muziejų asociacijos valdyba. Pirmojo LMA valdybos posėdžio dienotvarkėje – aktualiausi muziejinės bendruomenės klausimai.

 

Valdybos pirmininkas Marius Pečiulis pasveikino naujai išrinktą valdybą ir pakvietė kolegas prasmingai veikti visos muziejų bendruomenės labui, identifikuoti bendras visiems muziejams problemas.
Į diskusijas apie LMA veiklos strategines kryptis 2022–2024 m. įsitraukė visi valdybos nariai ir vieningai nutarė šiems klausimasm skirti ypatingą dėmesį, kviestis į pagalbą ekspertus.
Aktualus dienotvarkės klausimas – pasiskirstymas pareigomis ir atsakomybėmis. LMA valdybos pirmininko Mariaus Pečiulio pirmąja pavaduotoja vienbalsiai išrinkta Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, antruoju pavaduotoju – Kauno miesto muziejaus direktorius Gabrielius Sužiedėlis. Iždininku buvo patvirtinta Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė. Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Jovita Nalevaikienė kuruos Vadybos sekciją. Svarbi muziejinė sritis – Švietimo sekcijos veikla – tenka Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorei Dainai Kamarauskienei. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza imsis Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo sekcijos kuravimo. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius dr. Ramojus Kraujelis kuruos Rinkinių mokslinio tyrimo sekciją. Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė dr. Rūta Kačkutė ketina didinti LMA žinomumą ir kuruoti Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekciją.
Asociacija, įsikūrusi 1995 metais, šiuo metu vienija 100 Lietuvos muziejų. Pagrindinis tuomet susikūrusios organizacijos tikslas – teikti metodinę pagalbą muziejaus darbuotojams: organizuoti kursus, seminarus, dalintis gerąja patirtimi. Svarbiausias šios organizacijos tikslas buvo ir yra muziejų interesų atstovavimas ir svaresnės, bendros viešosios nuomonės formavimas. Kadangi panašios muziejus vienijančios organizacijos veikia visoje Europoje, Lietuvos muziejininkai suprato, kad įkūrus organizaciją Lietuvoje, atsiras daugiau galimybių palaikyti ryšius su kitų šalių asociacijomis, pasaulio muziejais.

LMA informacija ir nuotr.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų