Kviečiame rinkti 2021 Metų muziejininką

 

 

 

 

 

Lietuvos muziejų asociacija, vadovaudamasi 2015 m. sausio 5 d. vadovo-valdybos pirmininko įsakymu Nr. ĮV-01 patvirtintų Metų muziejininko vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatų 9 punktu, maloniai kviečia Jus siūlyti kandidatus 2021 Metų muziejininko vardui suteikti ir premijai skirti.

Metų muziejininko vardą suteikia Lietuvos muziejų asociacijos valdyba savo sprendimu, priimtu balsų dauguma. Metų muziejininko vardas suteikiamas ir premija skiriama kasmet minint Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją. Išsamios kandidatų Metų muziejininko vardui suteikti ir premijai gauti veiklos charakteristikos asociacijos valdybai turi būti pateiktos iki š. m. kovo 1 d. imtinai. Atkreipiame dėmesį, kad LMA valdybos 2021 m. sausio 28 d. posėdžio nutarimu patvirtintas Metų muziejininko premijos dydis yra 1000 eurų.
Siūlymus (kandidatų dokumentus) prašome siųsti paštu adresu Lietuvos muziejų asociacija Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius arba skenuotus dokumentus pateikti el. p. labadiena@museums.lt iki š.m. kovo 1 d.
Metų muziejininko vardas suteiktas :
2020 – dr. Aušra Vasiliauskienė M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Grafikos sektoriaus vadovė
2019 – dr. Jolanta Skurdauskienė Žemaičių dailės muziejus direktoriaus pavaduotoja
2018 – Ilona Mažeikienė – Lietuvos dailės muziejaus Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vadovė
2017 – Daina Kamarauskienė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
2016 – Dionyzas Varkalis – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Etnografijos skyriaus muziejininkas
2015 – Lolita Valužienė – Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė
2014 – Jadvyga Kriščiūnienė – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ilgametė vyriausiajai fondų saugotoja, muziejininkė
2013 – Dalius Avižinis – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas
2012 – Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė – M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus muziejininkė
2011 – Janina Samulionytė – Lietuvos liaudies buities muziejaus etnologė
2010 – Aldona Snitkuvienė – Nacionalinio M .K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėja
2009 – Julius Kanarskas – Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas
2008 – Irena Senulienė – Trakų istorijos muziejaus vyriausioji rinkinių saugotoja
2007 – Elvyra Spudytė – Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausioji fondų saugotoja
2006 – Virginija Paplauskienė – Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja
2005 – Dalia Keršytė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vyr. muziejininkė
2004 – Rūta Mažeikienė – Lietuvos jūrų muziejaus vyriausioji fondų saugotoja

Metų muziejininko vardo suteikimo nuostatai

LMA informacija ir arch. nuotraukos

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų