Kaip tapti nariu

Lietuvos muziejų asociacija yra institucinė organizacija. Įstaigos ir / ar  organizacijos, pageidaujančios tapti Asociacijos nariais, asociacijos valdybai teikia prašymą ir laisvos formos muziejinės veiklos aprašymą. Valdyba apsvarsto gautus prašymus ir per mėnesį praneša savo sprendimą.

Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos veikloje galima keturiais skirtingais būdais:

  • Tikraisiais nariais gali tapti Lietuvos muziejai, veikiantys kaip viešieji juridiniai asmenys.

 

  • Asocijuotaisiais nariais gali tapti institucijos, vykdančios muziejinę veiklą, bet neturinčios viešojo juridinio asmens statuso.

 

  • Nariais-rėmėjais gali tapti asmenys ar organizacijos, remiančios ir propaguojančios Lietuvos muziejų veiklą, taip pat kitose valstybėse esantys muziejai, saugantys ir propaguojantys Lietuvos kultūrinį palikimą.

 

  • Garbės nariais gali tapti fiziniai asmenys, nusipelnę Lietuvos muziejininkystei.

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI 

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų