2019 Metų muziejininkė Jolanta Skurdauskienė puoselėja Žemaitijos kultūros paveldą

 

 

 

 

 

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) valdyba 2019 Metų muziejininko vardą suteikė ir premiją skyrė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojai dr. Jolantai Skurdauskienei. Garbingas profesinis apdovanojimas jai skirtas už Lietuvos muziejininkystės plėtrą, materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei populiarinimą.

„Apgailestaujame, kad dėl karantino oficiali 2019 Metų muziejininko vardo suteikimo ceremonija, kuri įprastai vykdavo Tarptautinės muziejų dienos minėjimo ir Lietuvos muziejų kelio programos atidarymo renginyje, gegužės 18 d. šiemet negalima, – sako LMA valdybos pirmininkas Raimundas Balza, ir kviečia bendruomenės narius Metų muziejininkę sveikinti virtualiai.

Žemaičių dailės muziejuje – Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, dar vadinamuose Žemaitijos Versaliu, J. Skurdauskienė dirba nuo 1996 m. Jos profesinis kelias muziejininkystės srityje buvo kryptingas ir nuoseklus. Per beveik ketvirtį amžiaus veiklos sukaupta didelė paveldo saugojimo, tyrimų, ir sklaidos patirtis, o tarptautiniai projektai, seminarai, konferencijos, parodos, leidiniai yra aktualūs ne tik Žemaitijos regionui, visos Lietuvos kultūrai bet ir tarptautinei bendruomenei.
J. Skurdauskienės profesinė ir akademinė veikla, populiarinant paveldą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, apima platų spektrą, o jos nuveiktų darbų sąrašas įspudingas. Paminėtini ypatingai reikšmingi projektai : „Žemaičių dailės muziejaus – Kunigaikščio M. Oginskio rūmų ekspozicijos atnaujinimas, I dalis“, „M. M. Oginskio rūmų, paskutinės rezidencijos, ekspozicijos atidarymas. Skirta M.K.Oginskio 250-osioms gimimo metinėms“ „Kunigaikščių Oginskių dokumentinis paveldas“ ir kt.
Žemaitijos dvarų, kultūros, meno palikimo išsaugojimo ir populiarinimo temą J. Skurdauskienės įgyvendino projektuose„Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“ (Žemaitijos dvarų tyrimas), organizuotose moksliniuose seminaruose „Dvarų paveldas Lietuvoje ir Lenkijoje. Visuomenės vaidmuo: problemos ir iššūkiai“, „Istorinių parkų ir sodų paveldas: atgaivinimas, pritaikymas ir priežiūra“, tarptautinėse parodose ir kt. J. Skurdauskienė prasmingai prisideda prie tęstinęs išeivijos dailės populiarinimo programos vykdymo – nuo 2003 m. kas ketveri metai Žemaičių dailės muziejuje rengiamos Pasaulio žemaičių dailės parodos, leidžiami katalogai, organizuojamos konferencijos,  reikšmingai praturtinanta nacionalinės dailės istroiją. Kitą svarbią J. Skurdauskienės veiklos sritį iliustruoja projektai – „Žemaitijos žydų paveldas: pažinti, patirti, integruoti“, dirbtuvės „Beit almin – amžinybės namai. Ką pasakojo žydų paminkliniai akmenys Senamiesčio mokyklos kieme“, Žydų kalbos ir kulinarijos dirbtuvės „Mame lošn: prisiminimus saugančios jidiš kalbos skambesys“, „Žydų virtuvės skoniai“ ir kt.
Jolanta Skurdauskienė aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūros ir muziejų bendruomenės gyvenime – ji yra Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių ir mokslinių tyrimų sekcijos valdybos pirmininkė, Regioninės Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos, apdovanojimo „Už nuopelnus Žemaitijai“ vertinimo tarybos ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos tarybos narė.
Metų muziejininko vardo nominaciją Lietuvos muziejų asociacija įsteigė 2005 metais. Ji kasmet teikiama pasitinkant Tarptautinę muziejų dieną labiausiai nusipelniusiems muziejininkams už Lietuvos muziejininkystės plėtrą, muziejų veiklos aktualinimą, reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą, materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą, populiarinimą ir kt.
Siekdama įvertinti geriausiuosius, LMA 2004 m. įsteigė Metų muziejininko vardo nominaciją ir premiją, kuri kasmet Tarptautinės muziejų dienos – gegužės 18-osios išvakarėse skiriama vienam, labiausiai pasižymėjusiam, šalies muziejininkui.
2018 – Ilona Mažeikienė – Lietuvos dailės muziejaus Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vadovė
2017 – Daina Kamarauskienė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
2016 – Dionyzas Varkalis – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Etnografijos skyriaus muziejininkas
2015 – Lolita Valužienė – Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė
2014 – Jadvyga Kriščiūnienė – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ilgametė vyriausiajai fondų saugotoja, muziejininkė
2013 – Dalius Avižinis – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriaus vedėjas
2012 – Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė – M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus muziejininkė
2011 – Janina Samulionytė – Lietuvos liaudies buities muziejaus etnologė
2010 – Aldona Snitkuvienė – Nacionalinio M .K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėja
2009 – Julius Kanarskas – Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas
2008 – Irena Senulienė – Trakų istorijos muziejaus vyriausioji rinkinių saugotoja
2007 – Elvyra Spudytė – Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausioji fondų saugotoja
2006 – Virginija Paplauskienė – Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja
2005 – Dalia Keršytė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vyr. muziejininkė
2004 – Rūta Mažeikienė – Lietuvos jūrų muziejaus vyriausioji fondų saugotoja

Lietuvos muziejų asociacijos informacija

Žemaičių dailės muziejaus archyvo nuotr.

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų