Visuomenei atveriamas „Čiurlionio kelias“

 

 

 

 

„Čiurlionio kelias“ – pirmas pilnavertis nacionalinis kultūros kelias Lietuvoje, kuriuo siekiama šalyje pradėti nacionalinių kultūros kelių programą ir skatinti regionų kultūros atsinaujinimą. Šis kultūros politikos instrumentas grindžiamas Europos sąjungos šalių praktikomis ir Liuksemburge veikiančio Europos kultūros kelių instituto suderintu modeliu. Lietuva kūrybingai remiasi geriausiais ES šalių nacionalinių kultūros kelių plėtojimo patirties pavydžiais (Gėtės kelias Vokietijoje, Gojos kelias Ispanijoje ir kt.), ir tuo pačiu modeliuoja savąjį konceptą, grįstą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietų Lietuvoje (vėliau – ir užsienyje) aktualizavimu.

Šią programą išsamiai atskleidžia naujas portalas www.ciurlioniokelias.lt, kurį, Kultūros ministerijai pavedus, parengė ir administruoja Lietuvos muziejų asociacija, finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Portalas supažindina su Čiurlionio kelio maršrutu Dzūkijoje, Aukštaitijoje ir Žemaitijoje, kuris tęsiasi 487 km. ir susieja Varėną (senąją jos dalį, ir naująjį miestą), Druskininkus, Vilnių, Kauną, Rietavą, Plungę ir Palangą, šiuose miestuose veikiančias nacionalines, valstybines bei savivaldybių kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurios siūlo lankyti Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą aktualizuojančius objektus, susipažinti su M. K. Čiurlionio atminties ženklais, dalyvauti specialiuosiuose meno ir edukacijos bei kultūros turizmo projektuose. Čiurlionio kelio maršrute dalyvaujančios institucijos siūlo bendrąsias paslaugas (teminės ekskursijos, edukaciniai renginiai, ekspozicijos, parodos, prezentacijos) ištisus metus, o specialiuosius projektus (muzikos festivalius, meno savaites, plenerus, konferencijas, meistriškumo kursus, kūrybines stovyklas, kultūrinius susitikimus ir kt.) – atskiromis datomis.
Pirmasis specialusis Čiurlionio kelio projektas – kultūrinės topografijos meno savaitė „Čiurlionio Lietuva“, kuri vyks gegužės 24 – 31 d. (24 d. – Varėnoje, 25 d. – Druskininkuose, 26 d. – Vilniuje, 28 d. – Kaune, 29 d. – Plungėje, 30 d. – Rietave, 31 d. – Palangoje).
Čiurlionio kelio programoje nuolat lankytis ir dalyvauti renginiuose kviečia Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus (su M.K. Čiurlionio galerija Kaune ir M. K. Čiurlionio memorialiniu muziejumi Druskininkuose), Lietuvos dailės muziejaus (su Nacionaline dailės galerija Vilniuje ir Gintaro muziejumi Palangoje), Druskininkų miesto muziejaus, Čiurlionio namų Vilniuje, Varėnos kultūros centro, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus, Žemaičių dailės muziejaus Plungėje, Palangos kurorto muziejaus vadovai ir jų partneriai.
„Čiurlionio kelias“ startuoja gegužės 22 d. portalu www.ciurlioniokelias.lt ir pirmuoju specialiuoju projektu – meno savaitės projektu „Čiurlionio Lietuva“ ir  veiks visus metus ir jame dalyvaujančios institucijos ne tik pakvies į savo būstines, bet organizuos ir išvykas po Čiurlionį menančias erdves apylinkėse pagal portale skelbiamą maršrutų žemėlapį. Šiuos kultūrinius turus populiarins ir savivaldybių Turizmo informacijos centrai.
Pirmąją kultūrinę kelionę Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietomis 2019 m. gegužės 24 d. – 31 dienomis sumanė prof. Rokas Zubovas, aktualindamas žinomą faktą, jog M. K. Čiurlionis su broliais Stasiu ir Jonu 1907 m. gegužės 24 d. su jų pačių pasidirbintu laiveliu išplaukė iš Druskininkų Nemunu į Jurbarką, veždami M. K. Čiurlionio sukurtą paveikslą „Šv. Rokas“, kurį dailininkui užsakė Jurbarko parapijos klebonas baigiamai statyti neogotikinei bažnyčiai. Jų kelionė laiveliu su paveikslu baigėsi Jurbarke, o į Druskininkus jie sugrįžo traukiniu per Sekmines. Šis Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos įvykis detaliai pristatytas ir aptartas Dainiaus Elerto straipsnyje „Laivininkas Čiurlionis“ (2018 m. „Kultūros barų“ vasaros numeryje (7-8).
Čiurlionio kelio atidarymo išvakarėse surengtoje spaudos konferencijoje 2019 m. gegužės 23 d. nacionalinio kultūros kelio idėją ir jo tikslus pristato kultūros viceministrė dr. Gintautė Žemaitytė ir Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė. Portalą pristato Lietuvos muziejų asociacijos vadovas Raimundas Balza ir atsakingoji sekretorė, projekto vadovė Lolita Valužienė. Pirmąjį specialųjį projektą – meno savaitę „Čiurlionio Lietuva“ pristato jo bendrosios programos autorius prof. Rokas Zubovas, M.K. Čiurlionio namų (Vilnius) vadovas. Čiurlionio gimtinės programą (gegužės 24 d.) ir iniciatyvas, kurias generuoja Čiurlionio kelias Varėnoje, pristato Varėnos rajono savivaldybės meras, istorikas Algis Kašėta.
Projekto informacija:
Kultūros kelio operatorius Lietuvos muziejų asociacija
Kultūros kelio partneriai
Varėnos kultūros centras
Druskininkų miesto muziejus
M. K. Čiurlionio namai
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos dailės muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Žemaičių dailės muziejus
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
Palangos kurorto muziejus
Rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba
Varėnos rajono savivaldybė
Druskininkų miesto savivaldybė
Vilniaus miesto savivaldybė
Kauno miesto savivaldybė
Plungės rajono savivaldybė
Rietavo savivaldybė
Palangos miesto savivaldybė
Informaciniai rėmėjai  LRT radijas ir LRT televizija

LMA informacija
Projekto partnerių fotografijos

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų