Tarptautinė muziejų diena kviečia švęsti tvariai

 

Gegužės 18-oji – Tarptautinė muziejų diena, skirta atkreipti dėmesį į muziejų rolę visuomenėje. Kiekvienais metais muziejai raginami būtent šią dieną kurti renginius, kuriais galėtų įtraukti savo bendruomenę ir sustiprinti su ja ryšius.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) paruošto pranešime nurodoma, „muziejai yra svarbi kultūrinių mainų, kultūrų turtinimo, tarpusavio supratimo, bendradarbiavimo ir taikos plėtojimo priemonė”. Kasmet aktualinamos temos yra tampriai susietos su tam tikrais Jungtinių tautų Tvaraus vystymosi tikslais. Šiais metais ICOM ragina atkreipti dėmesį į tris tikslus: 

  • Visuotinė sveikata ir gerovė (atkreipti dėmesį į žmonių gerovę, įtraukiant asmenis, patiriančius sveikatos sutrikimų ar socialinę atskirtį);
  • Klimato veiksmai (skubūs veiksmai, kuriais kovojama su klimato kaita ir jos poveikiu);
  • Gyvenimas Žemėje (saugoti, atkurti ir įgalinti tvarų ekosistemų panaudojimą, atkreipiant dėmesį į biodiversijos išnykimo grėsmę).

Šiuos, 2023 metų, tikslus suvienija skelbiama tema – „Muziejai, tvarumas ir gerovė” (angl. „Museums, sustainability and wellbeing”).

„Labai svarbu, kad muziejai kreiptų dėmesį ne tik į savo turimas vertybes, bet ir į bendruomenės kūrimą, savo ekologinį pėdsaką. Galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje tikrai turime geros praktikos pavyzdžių – muziejai aktyviai ruošia renginius, vienijančius vietos bendruomenes, atsižvelgia į ekologinius sprendimus, propaguoja tvarią veiklą, tad šių metų temą tikrai išpildome” – teigia ICOM Lietuva pirmininkė Sigita Bagužaitė-Talačkienė.

Lietuvos muziejų situacija

Lietuvoje muziejai taip pat keičiasi: šiais metais priimtas Kultūros ministerijos parengtas atnaujintas muziejų istatymas, kuris geriau atlieps visuomenės poreikius. Naujojoje redakcijoje įtvirtinami nauji veiklos principai, patikslinamos funkcijos. Muziejai greitai taikosi prie naujovių saugodami savo muziejines vertybes (kurių pagal Kultūros ministerijos duomenis priskaičiuojama 7,9 mln.), siūlo 2788 edukacinius užsiėmimus, įvairius inovatyvius ekspozicijų sprendimus, kuriuos įvertina lankytojai – 2022 m. Lietuvos muziejai sulaukė 4,9 mln. lankytojų iš Lietuvos ir užsienio. Šiandien muziejams ypač svarbu ne tik prikelti praeitį menančius eksponatus, bet ir pateikti juos moderniai, atliepiant į šiandieninių lankytojų poreikius, tuo pat metu ugdyti tautinę savimonę ir susidomėjimą.

Tarptautinę muziejų dieną Lietuvos muziejų asociacija pasitinka ir su nauju Metų Muziejininkų ir muziejų apdovanojimo simboliu. LMA Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekcija gegužės pradžioje vykdė LMA narių – muziejų apklausą, kuria kvietė rinkti naują muziejų simbolį. Ieškota tokio, kuris labiausiai atspindėtų  Lietuvos muziejininkystės istorinę raidą bei muziejų bendruomenės gyvenimo ir pasiekimų turinį. Naujuoju simboliu taps Baublys – Dionizo Poškos įkurtas muziejus 1812 m.

„Baublys – ne tik pirmasis Lietuvos muziejus, bet ir unikalus, autentiškas, puikiai atpažįstamas, išskirtinai lietuviškos muziejininkystės simbolis. Jis puikiai atliepia ir ICOM skatinamą tvarumo temą, sujungdamas gamtos, etnografijos, praeities temas su mūsų muziejų modernėjimu. Baublys yra senas savo prigimti, tačiau novatoriškas simbolis panaudos samprata” – apibendrina LMA pirmininkas Marius Pečiulis.

Nors Tarptautinė muziejų diena tik kartą metuose, ICOM skelbiama tema „Muziejai, tvarumas ir gerovė“ bei ją atspindintys tikslai muziejus lydi visus metus. Ši diena – tai galimybė prisiminti ir įvertinti, kokią svarbią rolę visuomenėje užima muziejai ne tik kaip atminties ir praeities saugotojai, bet ir modernūs vedliai, raginantys kurti tvarią ateitį remiantis sukaupta istorine patirtimi. Šiuos du skirtingus polius – modernumą (inovatyvumą) ir praeities išsaugojimą apjungia ir naujasis Lietuvos muziejininkų įvertinimo simbolis – Baublys.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų