Startuoja Lietuvos muziejų asociacijos 2023 metų projektinė veikla

 

Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) 2023 metais įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos administruojamos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ 2 finansuojamos veiklos „Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas“ projektą „Organizacijos 2023 metų programa“.

Lietuvos muziejų asociacijos, apjungusios į vieningą tinklą 100 šalies muziejų, pagrindinis 2023 metų veiklos programos tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai siekiant šiuolaikiškai komunikuoti šalies muziejuose sukauptas kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo vertybes bei skatinti kurti tvarias kultūros paslaugas, generuoti socialinę pridėtinę vertę.

Lietuvos kultūros tarybos patvirtintos ir dalinai finansuojamo projekto 2023 m. numatomos veiklos:

 • Tarptautinis forumas „MUZIEJUS: BENDRYSTĖS JĖGA“ („KEISTIS NEGALIMA PASILIKTI”), skirtas Lietuvos muziejų ir su jais glaudžiai susijusioms bendruomenėms. Renginį sudarys 4 sesijos, skirtos aptarti ir diskutuoti ypač aktualiomis temomis:
  • Atminties institucijos geokrizių metu – saugoti negalima bėgti.
  • Popandeminis periodas – darbas naujoje realybėje.
  • Naujasis muziejų įstatymas – naujos galimybės ir iššūkiai.
  • Praktinių užsiėmimų sesija: ateities ekspozicijų ir edukacinių programų kūrimas.
 • Muziejus mokyklai: fenomenų dirbtuvės II, kurių metu muziejų edukatoriai ir mokyklų pedagogai kartu gilins ir plėtos profesines ir dalykines kompetencijas.
 • Lietuvos muziejų kelio programos „Gimtoji Europa“ 2023 m. tema „Europos ženklai Lietuvoje: Gotika”, kuri sumanyta pasitelkiant Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz (1911-–2004)) esė „Gimtoji Europa“ ir skirta aktualizuoti Vakarų Europos civilizacijos ženklus Lietuvoje. Programa skatins analizuoti ir suvokti, kaip į baltiškąją Lietuvos tapatybę įsismelkė Lotynų civilizacija. Akivaizdus šios programos aktualumas vertinant ją iš šių dienų geopolitinio konteksto, kai Rusijos agresijos prieš Ukrainą fone Lietuvą istoriškai bandoma orientuoti į Rytų Europos įtakos sferą.
 • Nacionalinis M. K. Čiurlionio kelias (Čiurlionio kelio objektų aktualizavimas, tarptautinių maršrutų sudarymas ir sklaida). 2023 metais tęsiama tradicija rengti kultūrinės topografijos savaitę „Čiurlionio Lietuva“, kuriai suplanuota tema siejama su gamtovaizdžio, metaforiškai ir dvasiškai susijusio su Čiurlionio kūryba, laipsnišku atskleidimu. Kultūrinės topografijos savaitės „Čiurlionio Lietuva“ planuojama tema 2023 – MIŠKAS-MIESTAS.
 • Dalyvavimas tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje 2023 – tai galimybė išeiti už muziejų ribų ir susitikti su skaitytojais-muziejaus lankytojais ypatingoje erdvėje ir atmosferoje, akivaizdžiai bendrauti su mugės lankytojais, analizuoti ir aktyviai reaguoti į jų poreikius, aiškintis lūkesčius.
 • Dalyvavimas parodoje „KARJERA & STUDIJOS 2023“ dalyje „Mokytojų kambarys“, kurios metu LMA sieks supažindinti Lietuvos švietimo bendruomenę su naujausiomis muziejuose saugomo kultūros paveldo panaudojimo galimybėmis įvairių mokomųjų dalykų kompetencijų ugdymui.
 • LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XXVI konferencija „Lietuva – jūrinė valstybė: kultūrinis paveldas Lietuvos muziejuose“ ir leidinys. Įprasminant Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį, Lietuvos muziejininkai ir mokslo institucijų atstovai kalbės apie muziejuose saugomus rinkinius ir eksponatus, atspindinčius Lietuvos, kaip jūrinės valstybės istorinius, kultūrinius ir kt. jos ryšius bei tinklaveiką su kitomis jūrinėmis valstybėmis, aptars šių rinkinių saugojimo ir eksponavimo klausimus, visuomenės švietimo bei ugdymo jūrine tema problemas ir galimybes.
 • Informacijos sklaida: e-leidinyje Lietuvos muziejai, www.muziejuedukacija.lt, www.museums.lt pristatant aktualią informaciją muziejų darbuotojams ir lankytojams.
 • „Lietuvos muziejų fenomenai: eksponatai simboliai” veiklos tikslas – atrasti ir pažinti bei trumpais vaizdo siužetais pristatyti Lietuvos istoriją, kultūros ir technikos paveldą, gamtą ir meną per išskirtinius eksponatus. Šiais metais, minint Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, suplanuota vaizdo siužetų tema „Miesto, kaip daugiakultūrinio centro fenomenas“ Lietuvos muziejai kviečiami pažvelgti ne tik į pačio Vilniaus ilgametę istoriją, prisiminti čia veikusias ryškias asmenybes, bei per saugomus eksponatus bandyti atrasti fenomenus geriausiai atskleidžiančius Vilniaus miesto kultūrinį tapatumą, bet taip pat įsijungti į fenomenų paiešką, atskleidžiančią bendresnę Miesto, kaip daugiakultūrio, prekybos, amatų ir kt. centro, fenomeno sąvoką.
 • Dalyvavimas tarptautiniuose muziejiniuose procesuose. LMA narystė ir bendradarbiavimas su Europos muziejų organizacijų tinklu (NEMO) bei kitų šalių muziejų organizacijomis, atveria tarptautinę veiklos dimensiją, leidžiančią ne tik jaustis Europos muziejų ir kultūros paveldo bendruomenės dalimi, bet aktyviai dalyvauti tarptautiniuose dialoguose ir prisidėti prie Lietuvos muziejų kultūrinės diplomatijos vertės kūrimo.

„Šiais metais Lietuvos muziejų asociacija ketina daug dėmesio skirti svarbiausiam muziejų sėkmės veiksniui – žmonėms. Muziejus negali egzistuoti ne tik be eksponatų, muziejinių ekspozicijų, bet ir specialistų, sujungiančią viską į darnią visumą bei pristatančių praeitį mūsų visuomenei suprantama kalba. Muziejų specialistų kompetencijų, muziejininko specialybės prestižo kėlimas – vieni pagrindinių šių metų veiklos tikslų. Galime pasidžiaugti, kad asociacija vienija tikrai gausią bendruomenę, su kuria mezgant tampresnį abipusį ryšį bus užtikrinamas ilgalaikių tikslų įgyvendinimas” – teigia LMA pirmininkas Marius Pečiulis.

Sekite Lietuvos muziejų informaciją interneto svetainėje museums.lt bei Facebook paskyroje https://www.facebook.com/museums.lt ir apie vykdomus LMA projektus sužinokite pirmieji.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų