Skaitykime Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, V tomą

 

 

 

 

Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, V tomas yra Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros leidinys. Sudarė doc. dr. Arūnas Puškorius. Leidinys yra penktasis „Muziejininkystės studijų“ tomas. Jame pateikiama 2017 metais Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų modulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ teorinė medžiaga.

„Muziejininkystės studijos“ yra muzeologijos studijoms ir muziejų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirta mokomųjų leidinių serija, kuri leidžiama nuo 2012 metų. Serijos leidiniuose publikuojama mokomųjų programų, kursų, užsienio ir Lietuvos dėstytojų paskaitų medžiaga. „Muziejininkystės studijos“ – tai erdvė, kurioje muziejų profesionalai dalijasi žiniomis ir patirtimi.
Leidinį siųsti čia

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto informacija

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų