Šiuomsyk suscikom Dzūkijon

 

 

Pietų Lietuvos muziejinynkai – dzūkai ir suvalkieciai nuog 1999 m. turi tradicijų kartų per metus suscikc jir pabendrauc tarptaucinės muziejų dzienos progu. Kožnais metais suscinkam vis kitam muziejuj, pasdziaugiam vieni kitų pasiekimais, dalyvaujam ekskursijosa, rokuodamiesi labiau pažįstam vieni kitus, mokomės vieni jiš kitų.

Šiųmet gegužės 22 dienų Alytaus kraštotyros muziejun sulaukėm 52 Birštono, Druskininkų, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Zanavykų, Basanavičiaus tėviškės, Vilkaviškio kolegų. Sugužėjį muziejinykai buvo pažanklyci specialiai pagamytais žanklukais, porino ape per metus nudirbtus darbus, vieni kitus apdovanoj dovanom: knygom, žemėlapiais, suvenyrais, arbatom žolelių, gilių kavu jiš Basanavičiaus tėviškės ųžuolyno. Pasdairį muziejun jir apžūrėjį naujas parodas, sveciai nuvažau macnų gėrimų ragauc Aliton. Potam cikrino aukščauso Europos pėsčių ir dzviracinykų cylto tvirtumų, plumpino nuostabian Alytaus piliakalnin, aimanavo ir dūsavo arkiologinėn ekspozicijon (mat aniem labai paciko), o vėliau visi susrinko Tarzanijos nucikimų parki. Kas norėj jir dar sylų dar turėj lipo kitan piliakalnin, maumedzius rokau, dzūkiškas bandas kaštavoj. Taipo gi krikšcinom naujus muziejų darbinykus, ale jų ne ciek jau jir daug buvo – cik 5. Prijėmėm. Nu jir mes alytiškiai labai dziaugėmės, kad pereinamų sąskrydzių malkų perdavėm Prienų krašto muziejui – kitųmet susiciksim pas juos. Graži toj mūs tradicija!

Dzūkiškai papasakojo Audronė Jakunskienė ir Giedriaus Bernatavičius
Nuotraukų autorė – Galina Tamošiūnienė

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų