Raimundas Balza: „Muziejus turi būti bendruomenės telkimo centras“

2017 m. kovo 16 dieną Lietuvosmuziejų asociacijos valdybos pirmininku dar vienai
kadencijai išrinktas Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.
Asociacija, muziejininkystės tradicijas puoselėjanti nuo 1995 metų, šiuo metu
vienija 98 iš 105 Lietuvoje veikiančių įvairaus pobūdžio muziejų. Apie muziejų
asociacijos veiklą ir muziejaus reikšmę visuomeniniame gyvenime kalbamės su
Raimundu Balza.

Kodėl prieš daugiau nei 20 metų buvo nuspręsta kurti Lietuvos muziejus vienijančią organizaciją?
– Kuriantis asociacijai, muziejuje dar nedirbau, tačiau vienaip ar kitaip sekiau muziejuose vykstančius procesus. Mintis kurti muziejus vienijančią organizaciją kilo muziejininkams. Pagrindinis tuomet susikūrusios organizacijos tikslas – teikti metodinę pagalbą muziejaus darbuotojams: organizuoti kursus, seminarus, dalintis gerąja patirtimi. Kadangi panašios muziejus vienijančios organizacijos veikia visoje Europoje, Lietuvos muziejininkai suprato, kad įkūrus organizaciją Lietuvoje, atsiras daugiau galimybių palaikyti ryšius su kitų šalių asociacijomis, pasaulio muziejais. Svarbiausias šios organizacijos tikslas yra muziejų interesų atstovavimas ir svaresnės, bendros viešosios nuomonės formavimas, kuris ypač pasitarnavo, kai buvo priiminėjamas LR Muziejų įstatymas, kiti teisės aktai. 1995 m. muziejininkų parodyta iniciatyva pasiteisino ir Lietuvos muziejų asociacija sėkmingai gyvuoja iki šių dienų.
– Kokios pagrindinės Muziejų asociacijos veiklos kryptys?
– Kad organizacijos veikla būtų efektyvi, reikalinga ne tik veikli Valdyba, įkurtos net 5 sekcijos: Vadybos, Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo, Rinkinių mokslinio tyrimo, Švietimo, Viešųjų ryšių ir rinkodaros, kurios vienija tam tikros srities specialistus, dirbančius muziejuose. Sekcijų darbas – organizuoti mokslines konferencijas, kurti ir administruoti svetaines, projektus, teikti metodines konsultacijas muziejininkams, publikuoti tiriamuosius straipsnius. Viena iš prioritetinių Muziejų asociacijos veiklos sričių- muziejuose dirbančių specialistų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Keletą metų sėkmingai vykdytas ES lėšomis finansuotas projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“. Nuo 2012 metų vykdomas projektas „Lietuvos muziejų kelias“, kasmet skiriamas aktualiai temai, o šiemet kviečiantis susipažinti su Vasario 16-tosios kūrėjais ir puoselėtojais. Šiais metais vienas iš svarbiausių Muziejaus asociacijos renginių – konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“ – vyks Šiauliuose Fotografijos muziejuje balandžio 20–21 d. Jos metu pirmiausia bus kalbama apie fotografiją, kaip apie istorinio paveldo objektą, atspindintį svarbius įvykius. Bus kalbama ir apie Lietuvos meninės fotografijos mokyklą, kuriai atstovauja tokie fotomenininkai kaip Antanas Sutkus, Vitas Luckus ir kt.
Su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria šių dienų Lietuvos muziejai?
– Vienas iš didžiausių iššūkių – formalaus ugdymo perkėlimas į muziejų erdves. Muziejus mokykla virsti negali, tačiau norėtume, kad ugdymo procesas vyktų ir muziejuose. Užsienio muziejų patirtis rodo, kad tai įmanoma, jie noriai dalijasi gerąja muziejų įtraukimo į mokyklų formalųjį ugdymą patirtimi.Dar vienas socialinis iššūkis, kurį turime įveikti – žmonių su negalia integracija, parodų ir įvairių veiklų pritaikymas jų reikmėms.
Kita svarbi užduotis, ar net misija – istorinės savimonės ugdymas. Moderniame pasaulyje, orientuotame į vartotojišką egzistavimą, keliame sau uždavinį priminti ir parodyti sukauptą Valstybės paveldą, priminti apie gilias tautos istorijos, valstybingumo šaknis. Istorinės sąmonės kūrimas yra ne kas kita, kaip pilietinis ugdymas, šiame procese muziejus dalyvauja betarpiškai. Būtų sunku saugoti istorinę atmintį be muziejaus.
Kaip Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, kokį matote ateities Muziejų?
– Atvirą, šiuolaikišką, inovatyvų. Muziejus turi tapti neatskiriama kiekvienos šalia gyvenančios bendruomenės dalimi. Žmonės turi jausti, kad muziejus yra šalia, turi kuo dažniau lankytis patys ir atsivesti draugus. Muziejus skirtas ne tik užsienio turistams, pirmiausia jis skirtas vietos bendruomenei. Ateities muziejus turi būti bendruomenės telkimo centras.

Kalbėjosi Jūratė Plungienė ir Roberta Stonkutė.
Galerijoje D. Mukienės, R. Augutytės, R. Parafinavičiaus ir E. Tamošiūno nuotraukos

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų