Pažymime ketvirtį amžiaus kartu!

 

 

 

 

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) gruodžio 15 d. pažymi savo veiklos 25-metį. Deja, bet dėl pandeminės Covid-19 situacijos neįvyks šventinis renginys, nebus sukviesti muziejų bendruomenės nariai, partneriai ir bičiuliai, su kuriais norėtųsi apžvelgti nueitą kelią, padėkoti už įkvepiančią bendrystę bei kartu nuveiktus prasmingus darbus. Prieš dvidešimt penkerius metus veiklūs 39 Lietuvos muziejų atstovai susirinkę Vilniuje įkūrė asociaciją, kurios vairą į savo rankas paėmė vienas iš jos sumanytojų, Lietuvos muziejininkystės maestro, buvęs ilgametis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius, dabar emeritas Romualdas Budrys. Šiuo metu asociacija vienija 100 narių.

„Ketvirtis amžiaus buvimo kartu tarsi nėra daug, bet muziejams ir muziejininkams tai buvo esminių permainų ir iššūkių metas. Šiandien Lietuvos muziejai atsinaujinę žengia koja kojon su pasaulinėmis muziejininkystės tendencijomis ir nuolat rūpinasi savo lankytojais. Visi kartu esame stipri kultūrinė jėga, pokyčių ir pasitikėjimo tarpininkai pasaulį ištikusios pandemijos metu, kasdienine veikla rodantys, kokie esame reikalingi mūsų visuomenei, o visuomenė – mums“, – sveikindamas visus ir kiekvieną bendruomenės narį, džiaugiasi dabartinis LMA vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.
Muziejų svarbą iki pandemijos iliustruoja iškalbinga statistika: Lietuvos muziejuose 2019 m. darbavosi 1 350 muziejininkų, bendras darbuotojų skaičius – 3 436. Per 2019 m. muziejai sulaukė 5 588 766 lankytojų. Nuo 2018 m. jų skaičius išaugo 11 proc., o lyginant su 2017 m. – 35 proc. 2019 m. muziejai surengė 33 259 edukacines veiklas, kuriose dalyvavo 620 514 įvairaus amžiaus žmonių. Lyginant su 2018 m., tokių veiklų apimtis išaugo 19 proc., jų dalyvių skaičius padidėjo dešimtadaliu. 2019 m. surengta 1 878 parodų, 164 iš jų – tarptautinės.
Pandemija ne tik diktuoja savo sąlygas – ji išryškino, kad LMA kartu su visais muziejais geba greitai reaguoti į naują situaciją – muziejininkai vieni pirmųjų dalį veiklų perkėlė į virtualią erdvę ir pakvietė visuomenę įdomiai bei saugiai leisti laiką neišeinant iš namų. Muziejų bendruomenė tikisi, kad jų sukurti kultūros produktai, skirti įvairių poreikių turinčiai auditorijai, yra aktualūs ir įdomūs – skatina gilesnį šalies istorijos ir kultūros pažinimą, kitas profesionalaus meno ir kūrybos veiklas, augina bendruomeniškumą, stiprina tarpdisciplininius komunikacinius ryšius, šalies kultūros prieinamumą tarptautiniame kontekste. Lietuvos muziejams labai svarbi partnerystė su kūrėjais ir menininkais, išskirtinėmis šalies asmenybėmis, veikiančiomis vietinėse ir globaliose bendruomenėse, akademinėje, politikos, verslo, komunikacijos ir kt. srityse. Visa tai atveria naujas perspektyvas, leidžia muziejininkams išlįsti iš savo burbulo.
LMA padeda muziejams tapti visuomeninio gyvenimo ir edukaciniu traukos centru regionuose, palaiko glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejų organizacijų tinklu (NEMO), muziejams nuolat teikia metodinę pagalbą ir informaciją, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos tobulinimą, mokslines konferencijas, dalyvauja realizuojant kultūros paveldo, turizmo ir švietimo programas, inicijuoja ir kartu su šalies muziejininkais bei partneriais įgyvendina bendrus projektus.
LMA yra įgijusi patikimo socialinio partnerio įvaizdį, o jos deleguoti žmonės yra vertinami kaip aukščiausios kategorijos ekspertai Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje, Etninės globos taryboje, Lietuvos kultūros ir meno taryboje, Trišalės tarybos Kultūros komitete prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt. LMA veiklą vertina ir stipriai palaiko Lietuvos kultūros tarybos Strateginio kultūros organizacijų finansavimo programa.

Žiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=JmYTd5Lj0rA&feature=youtu.be

LMA informacija ir arch. nuotr.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų