Padėka konferencijos dalyviams ir rengėjams

Jubiliejinė XX konferencija „Fotografija Lietuvos muziejuose“ balandžio 20–21 d. vyko Fotografijos muziejuje. Per 160 dalyvių iš 36 muziejų ir 9 kultūros įstaigų, fotografai ir vietos visuomenės atstovai išklausė 23  pranešimus, pristačiusius naujausius muziejuose vykdomus tyrimus, kolekcijas bei kitas aktualias temas, dalyvavo diskusijose. Konferencijos dalyviai susipažino su Fotografijos muziejumi, jo veikla, eksponatų saugyklomis, apžiūrėjo parodą „Spalva Lietuvos fotografijoje“, aplankė Chaimo Frenkelio vilą ir joje įsikūrusį Restauravimo centrą, šiuo metu eksponuojamą tarptautinę parodą „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje“.

„Dėkoju visiems jubiliejinės XX-osios Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos organizuotos konferencijos „Fotografija Lietuvos muziejuose“ dalyviams, visiems pranešėjams, pristačiusiems pranešimus įvairia tematika: fotografijos istorija ir atmintis, rinkinių kaupimo strategijos ir sklaidos įvairovė, interpretacijų menas ir ekspozicijų inovatyvumas, nacionaliniai ir daugianacionaliniai kontekstai, fotografijos kūrėjų asmenybės ir fotografijos meno objektai.
Speciali padėka – Lietuvos muziejų asociacijos administracijai, Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos nariams, šauniam Fotografijos muziejaus, kolektyvui,  kurių dėka įvyko šis gražus renginys. Dar kartą įsitikinome, kad mūsų konferencija tai puiki galimybė muziejininkams, fotografijos specialistams ir plačiai visuomenei pasidalinti aktualia informacija, diskutuoti  ir nuoširdžiai pabendrauti.
Konferencijos pranešimai bus publikuoti tęstiniame LMA leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 16. ,,Fotografija Lietuvos muziejuose“, kuris sukauptą informaciją paskleis dar plačiau.
Kviečiu aktyviai dalyvauti ir kitose sekcijos organizuojamose konferencijose!“
Dalius Avižinis
LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovas, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas
Edvardo Tamošiūno nuotraukos.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų