Nominacijos „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“ apdovanojimai

 

 

 

2018 m. balandžio 20 d., minint Tarptautinę paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dieną, nominacijos „Už išskirtinį darbą kultūros paveldo srityje“ apdovanojimai bus įteikti restauravimo specialistų ir mokslininkų kolektyvui – dr. Jūratei Senvaitienei, Janinai Lukšėnienei, dr. Aleksiejui Luchtanui, Laimai Janinai Vedrickienei – už leidinių serijos „Muziejinių eksponatų priežiūra“ penkių recenzuotų knygų sudarymą, išleidimą ir pristatymą ir dizaineriui maketuotojui Vidui Čerkauskui už leidinių serijos meninį vientisumą.
Autoritetinga vertinimo komisija, sudaryta iš Restauratorių sąjungos narių ir kitų kultūros paveldo apsaugos specialistų, Lietuvos muziejų asociacijos pateiktą kolektyvinį darbą – leidinius „Muziejinių eksponatų priežiūra“ nominacijai atrinkto vienbalsiai.
Kultūros paveldo departamentas kartu su Lietuvos archeologijos draugija ir Lietuvos restauratorių sąjunga, siekdami 2018 m. Europos kultūros paveldo metais populiarinti mūsų šalies kultūros paveldo įvairovę, skatinti visuomenės susidomėjimą pažinti krašto istoriją bei jos indėlį šių dienų gyvensenai, paskelbė nominacijos už išskirtinius nuopelnus ir darbus kultūros paveldo srityje.

Tęstinės serijos „Muziejinių eksponatų priežiūra“ knygų tikslas – pateikti susistemintą teorinę ir metodinę medžiagą restauravimo ir paveldo apsaugos specialistams, muziejų rinkinių saugotojams, besirūpinantiems kultūros vertybių išsaugojimo kokybe. Leidiniuose publikuojami Lietuvos ir užsienio mokslininkų teoretikų ir restauravimo praktikų straipsniai, kuriuose dauguma temų lietuviškoje restauravimo literatūroje nuosekliai ir išsamiai gvildenamos pirmą kartą.
Leidinių serijoje „Muziejinių eksponatų priežiūra“ išleistos šios knygos:
1. Muziejinių rinkinių priežiūra I dalis: Meno kūrinių technikos ir tyrimai. Sud. J. Senvaitienė (ats. red.), J. Lukšėnienė, L. J. Vedrickienė (Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos dailės muziejus, 2008) 384 p. ISBN 978-609-95029-0-8.
2. Muziejinių rinkinių priežiūra II dalis: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai. Sud. J. Senvaitienė (ats. red.), J. Lukšėnienė, L. J. Vedrickienė (Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos dailės muziejus, 2009) 470 p. ISBN 978-609-95029-3-9;
3. Muziejinių rinkinių priežiūra III dalis: Muziejinės tekstilės konservavimas ir restauravimas. Sud. J. Senvaitienė (ats. red.), J. Lukšėnienė, L. J. Vedrickienė (Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos dailės muziejus, 2013) 336 p. ISBN 978-609-95029-5-
4. Muziejinių rinkinių priežiūra IV dalis, 1 knyga: Archeologinių radinių konservavimas: nuo lauko darbų iki saugojimo muziejuose. Sud. J. Senvaitienė (ats. red.), A. Luchtanas, L. J. Vedrickienė, J. Lukšėnienė (Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos dailės muziejus, 2014) 508 p. ISBN 978-609-95029-7-7;
5. Muziejinių rinkinių priežiūra IV dalis, 2 knyga: Archeologinių radinių konservavimas: nuo lauko darbų iki saugojimo muziejuose. Sud. J. Senvaitienė (ats. red.), A. Luchtanas, L. J. Vedrickienė, J. Lukšėnienė (Vilnius: Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos dailės muziejus, 2015) 448 p. ISBN 978-609-95029-9-1.
Visi leidiniai buvo pristatyti muziejininkų, restauratorių, archeologų, restauravimo specialybės studentų auditorijoms per tematinius seminarus ir knygų mugėse; knygos padovanotos Lietuvos muziejų ir restauravimo centrų bibliotekoms, aukštosioms mokykloms, kuriose rengiami restauravimo, muziejininkystės, paminklosaugos ir meno istorijos specialistai.
Lietuvos paminklosaugininkai, muziejininkai, meno istorikai, restauratoriai bei restauravimo specialybių studentai knygas įvertino kaip labai informatyvius, parankius ir reikšmingus profesinės literatūros leidinius lietuvių kalba.

LMA informacija ir fotografijos

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų