(Ne)matytas Lenkijos muziejų pasaulis

 

 

 

 

Beveik pusšimtis Lietuvos muziejų darbuotojų – direktoriai, pavaduotojai, ir kiti specialistai liepos 8–12 d. dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos Vadybos sekcijos suorganizuotoje stažuotėje / studijinėje kelionėje „Lenkijos muziejų inovacijos ir jų pritaikymas Lietuvos muziejų modernizavime“. Varšuvoje, Gdanske ir Gdynėje įkurti muziejai sulaukė pripažinimo šalyje – juose skaičiuojami milijoniniai lankytojų srautai. Kartu jie yra tarptautiniu mastu pripažinti kaip itin sėkmingi muziejininkystės vystymo pavyzdžiai. Todėl į šios stažuotės maršrutą buvo įtraukti net 5 inovatyviausi muziejai: POLIN muziejus ir Koperniko mokslo centras (Varšuva), Antrojo pasaulinio karo muziejus ir Europos solidarumo centras (Gdanskas), Gdynės emigracijos muziejus (Gdynė). Ypatingo kolegų susidomėjimo ir įvertinimo sulaukė LMA Vadybos sekcijos vadovo, Kauno miesto muziejaus direktoriaus Gabrieliaus Sužiedėlio suorganizuoti susitikimai su muziejų vadovais ir jų komandų nariais. Visi kelionės susitikimai vyko draugiškoje atmosferoje, jų metu aptarti aktualūs muziejų vadybos, nuolatinių ir laikinų ekspozicijų kūrimo, komandos formavimo, muziejų finansavimo ir kiti klausimai.

Pirmasis susitikimas įvyko Antrojo pasaulinio karo muziejuje. Su direktoriaus pavaduotoju profesoriumi Grzegorz Berendt bei ekspozicijų ir parodų skyriaus vadovu Bartłomiej Garba kalbėta apie iššūkius, su kuriais muziejaus komanda susidūrė rengiant ekspoziciją apie tragiškiausias pasekmes šaliai turėjusį įvykį – Antrąjį pasaulinį karą. Aplankytas muziejus yra viena iš pagrindinių istorinės politikos procesą tyrinėjančių ir interpretuojančių institucijų, tad Lietuvos muziejų atstovams tokios patirties perdavimas buvo itin svarbus. Stažuotės dalyviai puikiai įvertino suasmenintą ekspozicijos apžiūrėjimo principą – kiekvienas lankytojas gauna ausines ir interaktyvų audiogidą.
Europos solidarumo centro vadovas Basil Kerski neslėpė džiaugsmo, kad galėjo susitikti su stažuotės dalyviais iš Lietuvos ir papasakoti apie sėkmingą aktualios, tik kelis dešimtmečius menančios istorijos apie Lenkijos valstybei laisvę iškovojusio „Solidarumo“ judėjimą, aktualinimo pavyzdį. Išties, neužmirštamas susipažinimas su Europos solidarumo centro įkūrimo ir veikimo modeliu, įspūdinga ekspozicija ir puikiais muziejaus gidais.
Gdynės emigracijos muziejuje muziejininkai iš Lietuvos komunikavo su kolegomis, dalyvavusiais ekspozicijos kūrimo procese, todėl itin vertingi buvo papasakojimai apie ekspozicijas ir pačią įstaigą. Kaip ir Lietuvoje, Lenkijoje emigracija praeityje ir šiandien kelia didelius ekonominius ir socialinius iššūkius, todėl itin svarbu buvo įsigilinti į muziejaus pasakojamą naratyvą.
POLIN muziejuje susitikime dalyvavo direktorius Zygmunt Stępiński bei charizmatiška ekspozicijų ir parodų skyriaus vadovė Joanna Fikus. Pristatymo-diskusijos metu aptarti apie muziejaus kūrimo procesai, taikytos inovacijos, įstaigos valdymo klausimai, jautrios praeities pateikimo moderniuose muziejuose problematika, darni kaimynystė ir net muziejaus lankytojų patikra. Puikios muziejaus gidės ir įgarsinimo įranga, išdalinta ekskursantams padėjo nardyti po muziejų aplankiusią lankytojų minią.
Koperniko mokslo centro vadovu Robert Firmhofer diskutuojama apie gerąją patirtį kuriant mokslo aktualinimo centrą. Lietuvoje šis procesas dar tik pradedamas vystant „Mokslo salos“ projektą, todėl perimta geroji patirtis galėtų padėti patobulinti šį procesą.
Stažuotės metu muziejininkai dalyvavo 2 diskusijose: „Kokio muziejaus reikia Lietuvai?“ ir „Ko galime pasimokyti iš kaimynų?“ Atsakymai į šiuos aktualius klausimus rasis kiekvienam studijinės kelionės dalyviui asmeniškai sisteminant kelionėje įgytas žinias ir kompetencijas. O juos supynus į bendrą patirtį, galima bus žymėti strategines gaires ir apibrėžti jų panaudojimą (ir su tuo susijusius tolimesnius žingsnius) Lietuvos kontekste.
Kelionės metu buvo aplankyti ir kiti įdomūs Lenkijos objektai: Malborkas – senoji Kryžiuočių ordino sostinė, viduramžių miestas Torūnė, Vilanovo rūmai ir kt.
Stažuotės sėkmę lėmė visi jos dalyviai – puiki žingeidžių, bendradarbiaujančių, tolerantiškų, punktualių, dainingų, išradingų ir … Lietuvos muziejininkų komanda.
Lietuvos muziejininkų stažuotę Lenkijoje iš dalies finasavo Lietuvos kultūros taryba

LMA informacija
R. Vaitkaus ir R. Augutytės nuotraukos

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų