Naujai LMA valdybai vadovaus Kauno IX forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis

 

 

 

2021 m.  spalio 20 d. į Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) visuotinį narių susirinkimą Nacionalinėje dailės galerijoje, Vilniuje, iš visos Lietuvos suvažiavę muziejų atstovai susitiko spręsti aktualiausius bendruomenės klausimus. Asociacija, muziejininkystės tradicijas puoselėjanti nuo 1995 m., šiuo metu vienija 100 Lietuvoje veikiančių muziejų.

Visuotinį LMA narių susirinkimą pasveikino Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Rimantas Mikaitis. Draugiškais plojimais sutikti LMA Garbės nario vardo suteikimo ir garbės nario ženklu apdovanotieji kolegos – muziejininkė, kultūros istorikė, nuo 1975 m. nuosekliai dirbanti lituanistikos paieškų užsienyje srityje, ilgametė Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, muziejininkas, istorikas, aktyvus kelių kadencijų LMA valdybos narys ir ilgametis Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas, muziejininkė, Žemaitijos kultūros paveldo puoselėtoja bei leidinių sudarytoja ir autorė, ilgametė Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausioji fondų saugotoja, vėliau – šio muziejaus direktorė, 2007 Metų muziejininkė Elvyra Spudytė. LMA Garbės nario vardas suteikiamas asmenims, nusipelniusiems Lietuvos muziejininkystei,  prisidėjusiems kuriant ir tobulinant muziejų sistemą Lietuvoje. 2019 metais LMA Garbės nario vardas suteiktas LMA įkūrimo iniciatoriams ir vadovams: muziejininkui, dailėtyrininkui, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus emeritui Romualdui Budriui (jis yra ir LMA Garbės pirmininkas) ir rašytojai, poetei, ilgametei Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorei Aldonai Ruseckaitei.

Paskutinį kartą asociacijos nariai visuotiniame-rinkiminiame susirinkime susitiko 2017 m. Tuomet LMA valdybos pirmininku penktai kadencijai buvo išrinktas Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, šį kartą nusprendęs atsakingą postą perleisti naujam bendruomenės lyderiui. I posėdyje išklausyta valdybos pirmininko LMA valdybos veiklos ir finansinė ataskaita, 4 sekcijų veiklos ataskaitos ir planai: Vadybos – pranešėjas sekcijos valdybos narys, Lietuvos jūrų muziejaus Tarptautinių projektų skyriaus vedėjas Mindaugas Gudelis, Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo – pranešėja sekcijos vadovė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vyriausioji fondų saugotoja Ėrika Striškienė, Rinkinių mokslinio tyrimo – pranešėja sekcijos vadovė, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Skurdauskienė, Švietimo – pranešėja sekcijos vadovė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Edukacijos skyriaus metodininkė  dr. Nelija Kostinienė.

I susirinkimo posėdį ir diskusiją apie Lietuvos muziejų veiklos strategines gaires moderavo Muziejų tarybos pirmininkė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, pakvietusi aptarti aktualias temas – kultūros ir kūrybingumo plėtros programos, kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo, Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo galimybes per muziejus ir kitas atminties institucijas. Diskusijoje dalyvavo Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Vaiva Lankelienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Kultūrinės edukacijos plėtros veiklų koordinatorė dr. Ingrida Veliutė, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Daina Kamarauskienė, ICOM Lietuva valdybos pirmininkė, LNDM Palangos gintaro muziejaus vyr. tyrėja-rinkinio kuratorė dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė, kiti bendruomenės nariai.

II posėdyje Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Nideta Jarockienė moderavo platesnes diskusijas, svarstant naują asociacijos įstatų redakciją, kuri balsų dauguma patvirtinta. Baigiamasis susirinkimo akcentas  –  2022–2024 m. kadencijos LMA valdybos pirmininko, valdybos narių ir revizoriaus rinkimai. Naujuoju LMA valdybos pirmininku išrinktas Kauno IX forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis. Į LMA valdybą išrinkti didžiausio bendruomenės pasitikėjimo sulaukę: Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė; dr. Rūta Kačkutė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė; Gabrielius Sužiedėlis, Kauno miesto muziejaus direktorius; Daina Kamarauskienė, Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus direktorė; Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius, Eva Stonkevičienė, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė; Jovita Nalevaikienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė. LMA finansinės veiklos revizore 2 metų laikotarpiui tapo Rita Malinauskienė, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorė.

Naujasis LMA vadovas M. Pečiulis patvirtino, kad sieks išlaikyti LMA 26 metus trunkančios veiklos tęstinumą ir vykdys jos plėtrą. Muziejininkų bendruomenė linki naujai valdybai sėkmės – laukia daug darbų visos muziejų bendruomenės ir muziejų lankytojų labui.

LMA informacija

Rasos Pranskevičiūtės, NDG ir LMA archyvo nuotr.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų