LMA valdybos dienotvarkėje – aktualiausi bendruomenės klausimai

2017 m. balandžio 4 d. į pirmą posėdį susirinko pilnos sudėties naujos kadencijos Lietuvos muziejų asociacijos valdyba. Aštuntuoju valdybos nariu, atstovaujančiu asocijuotuosius LMA narius, išrinktas VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ muziejaus „Duonos kelias“ vadovas Zenonas Baubonis.
Pirmojo LMA valdybos posėdžio dienotvarkėje – aktualiausi muziejinės bendruomenės klausimai.

LMA valdybos pirmininko Raimundo Balzos pavaduotoju išrinktas Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus direktorius Vaclovas Kontrauskas. Iždininku antrai kadencijai buvo patvirtintas Druskininkų miesto muziejaus direktorius Gintaras Dumčius. Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė kuruos ir vadovaus Vadybos sekcijai. Svarbi muziejinė sritis – Švietimo sekcijos veikla – patikėta Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriui Sauliui Vadišiui. Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė imsis Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo sekcijos kuravimo. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis kuruos Rinkinių mokslinio tyrimo sekciją. Vaclovas Kontrauskas kuruos Viešųjų ryšių ir rinkodaros sekciją. Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos direktorė Birutė Vagrienė (Savivaldybių muziejų bendrijos pirmininkė) koordinuos asociacijos ir bendrijos veiklas.
Naujoji valdyba užtikrino asociacijos veiklų tęstinumą, patvirtindama ankstesnės kadencijos sudarytą metinį veiklos planą, tęstinius skėtinius asociacijos projektus, komunikacijos strategiją ir gaires.
Valdybos nariai daug diskutavo dėl bendrų visiems muziejams problemų identifikavimo. Aktualizuotos pagrindinės, universaliai svarbios muziejams temos: infrastruktūros gerinimas, naujų vertybių įsigijimas, muziejų kadrų politika, ilgalaikės kvalifikacijos ir darbo užmokesčio kėlimo programos ir kt.
Naujoji valdyba vienbalsiai priėmė naują asociacijos narį – VšĮ „Iliuzijų muziejus“.
Valdybos pirmininkas Raimundas Balza prognozuodamas įdomius ir permainų kupinus metus pakvietė visus aktyviai dalyvauti šių metų gegužės 20 d. vakarą vyksiančiuose Europos muziejų nakties renginiuose, ir atskleisti intriguojančią ICOM paskelbtą Tarptautinės muziejų dienos temą „Muziejai ir nepatogios istorijos: kalbėti apie tai, kas nutylima“.

Informaciją parengė LMA Viešųjų ryšių ir rinkodaros konsultantė Rasa Augutytė.
Galerijoje – L. Valužienės ir LMA archyvo nuotraukos.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų