Kviečiame dalyvauti konferencijoje

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (LMA RMTS) 2017 m. balandžio 20–21 d. Fotografijos muziejuje Šiauliuose (Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje) organizuoja XX mokslinę-praktinę konferenciją ,,Fotografija Lietuvos muziejuose“. Konferencijos metu planuojama prisiminti ir populiarinti Lietuvos muziejuose saugomą fotografijos paveldą. Maloniai kviečiame rengti pranešimus ir skaityti juos konferencijoje. Kviečiame dalyvauti muziejininkus, mokslininkus, kitų institucijų darbuotojus

Pasirinkta tema labai plati ir aktuali. Fotografijas kaupia ir saugo kone kiekvienas Lietuvos muziejus, nepriklausomai nuo rinkinių komplektavimo krypties ar muziejaus specializacijos. Fotografija muziejuje svarbi kaip savarankiškas praeities artefaktas, atspindintis visuomenės technikos, technologijos ir kultūros raidą bei pasiekimus, kaip įtaigus ir patikimas ikonografinis šaltinis praeičiai pažinti, tyrinėti ir iliustruoti, kaip meno kūrinys ar kūrybinio interpretavimo šaltinis, šiandienos vyksmo dokumentacijos, edukacinės informacijos medija. Fotografija muziejuose yra ir „paklausus“ visuomenės susidomėjimo objektas, ji įtaigiai materialiai vizualizuoja praeities vaizdinius, kiekvieno iš mūsų asmeninę ir kolektyvinę atmintį, be jos neįsivaizduojama šiandienos viešoji ar asmeninė erdvė. Fotografijos aktualumas įpareigoja muziejus plėtoti ir tobulinti tradicinius ir įvaldyti šiuolaikiškus fotografijos tyrimų ir jų rezultatų sklaidos būdus, skaitmeninimo technologijas ir įrankius, kurti inovatyvias paslaugas visuomenei. Be to, fotografinė medžiaga – viena iš jautriausių aplinkos poveikiui materijų, kurios saugojimas muziejų saugyklose – eksponuojant ar kitaip naudojant – yra sudėtingas uždavinys, reikalaujantis ne tik nemažų investicijų, bet ir teorinių žinių ir praktinės patirties.
Fotografijos muziejus konferencijai šia tema rengti yra visapusiškai tinkama vieta. 2014 m. baigtas rekonstruoti vienintelis specializuotas fotografijos meno ir technikos muziejus Lietuvoje yra svarbus daugiafunkcinis fotografijos centras, kuris saugo ir reprezentuoja reikšmingą ir gausų Lietuvos vizualiojo paveldo, fotografijos technikos ir įrangos bei kitų eksponatų rinkinį. Čia organizuojamos šiuolaikinės ir istorinės Lietuvos ir užsienio fotografijos parodos, intensyvi pažintinė ir edukacinė veikla.
Konferenciją numatoma rengti 2 dienas. Konferencijos dalyviai po mokslinių pranešimų dalies turės galimybę Fotografijos muziejuje susipažinti su praktiniais fotografijų saugojimo, skaitmeninimo, konservavimo, eksponavimo ir kitais sprendimais, apžiūrėti muziejaus erdves ir ekspozicijas, pasidalinti patirtimi.
Siūlomos pagrindinės konferencijos temos ir potemės:
Fotografijos istorija. Istorija fotografijoje
Fotografijų rinkiniai ir kolekcijos
Fotografijos istorijos tyrimai
Eksponatų istorijų atodangos konservavimo/restauravimo procese
Fotografijos interpretavimo horizontai
Fotografijos rinkinių reprezentavimas ir aktualizavimas: tradiciniai ir inovatyvūs sprendimai
Fotografijos interpretavimo galimybės. Tarpdisciplininis bendradarbiavimas
Kaip (iš)saugoti?
Fotografinių medžiagų saugojimo problemos ir sprendimai
Fotografijų sisteminimas, tipologija, terminologijos problemos
Fotografijos technologijos tyrimai ir identifikavimas. Teoriniai ir praktiniai aspektai
Fotografijų skaitmeninimo klausimai
Pranešimo pavadinimą ir santrauką (iki 2 000 spaudos ženklų) prašome siųsti LMA RMTS vadovui Daliui Avižiniui iki 2016 m. balandžio 1 d. el. paštu d.avizinis@valdovurumai.lt. Teiraukitės tel.: (8 5) 212 1139; 8 684 11 934
Taip pat prašome nurodyti šią informaciją:
•    autoriaus(-ių) vardas(-ai) ir pavardė(-ės),
•    atstovaujama institucija,
•    kontaktiniai duomenys (e-adresas, pašto adresas, telefonai).
Pagal konferencijoje skaitytus pranešimus parengtus straipsnius ketinama publikuoti Lietuvos muziejų asociacijos leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 16. XX mokslinė konferencija ,,Fotografija Lietuvos muziejuose“.
Primename, kad periodinio leidinio ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ antrojoje dalyje publikuojami muziejų rinkinių tyrinėjimai, nesusiję su konferencijos tema. Rubrikoje „Vieno eksponato istorija“ siūloma pristatyti vienu ar kitu aspektu unikalų eksponatą, kuris gali būti mokslinio tyrinėjimo objektas.
Konferencijos pranešėjams nakvynės išlaidos bus apmokėtos iš projekto lėšų.
RMTS vadovas Dalius Avižinis, el. p. d.avizinis@valdovurumai.lt
Lolita Valužienė, (8 5) 279 0918, 8 684 23 404, muzasoc@gmail.com

Galerijoje nuotraukos iš LMA archyvo

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų