Lietuvos muziejų asociacijos ir kitų kultūros organizacijų pozicija energetinės krizės akivaizdoje

 

Lietuvos muziejų asociacija kartu su kitomis kultūros lauko skėtinėmis organizacijomis, įvertinusi nerimą keliančią ekonominę situaciją, kreipėsi į aukščiausias valstybės institucijas, ragindama skubiai spręsti iškilusias gyvybines kultūros įstaigų problemas. Kviečiame susipažinti su kreipimusi:

DĖL ENERGETINIŲ IŠTEKLIŲ KAINŲ AUGIMO IR KULTŪROS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO

Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacija, Lietuvos muziejų taryba, Lietuvos kultūros centrų asociacija, Lietuvos bibliotekininkų draugija ir Archyvarų asociacija reiškia didelį nerimą ir susirūpinimą dėl nenuspėjamai augančių energetinių išteklių kainų ir katastrofiškai didėjančių kultūros organizacijų išlaidų. Jau dabar matome, kad didžioji dalis įstaigų naudoja 2022 metų IV-ame ketvirtyje šiai išlaidų eilutei numatytas lėšas. Tampa akivaizdu, kad nepajėgsime susidoroti su didžiule finansine našta, susidarys itin didelės skolos, kurios persikels į 2023 metus, o jie taip pat nežada kainų mažėjimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų atstovaujamos įstaigos taiko visas nuolatines, kasdienines energijos sąnaudų taupymo priemones, tačiau tai leidžia elektros suvartojimą sumažinti daugiausia iki 10 proc., o tuo tarpu elektros kaina padidėjo keturis ar daugiau kartų, ir tai dar gali būti ne riba.

Be išaugusių elektros kainų šiuo sudėtingu laikotarpiu susiduriame ir su kita problema: įstaigos, kurių sutartys su elektros tiekėjais pasibaigė, privalo vykdyti elektros energijos viešąjį pirkimą per CPO IS, kurioje būtina iš anksto pateikti viso pirkimo vertę. To šiandien neįmanoma padaryti, nes neaiški elektros energijos kaina, todėl pirkimai užsitęsia keletą mėnesiu, nes yra kartojami po kelis kartus. Tuo metu, kai nėra pasirašyta sutartis su nuolatiniu elektros tiekėju, AB ESO elektros tiekimo įkainiams dar taiko 1,25 koeficientą, kas papildomai reikšmingai išaugina įstaigų išlaidas.

Pvz., įstaigoms, kurios naujas vienerių metų sutartis sudarė pernai, šių metų rugpjūtį elektros tarifas realiai pakilo 4 kartus, o ankstesnes sutartis turėjusioms įstaigoms, kurioms šiuo metu dėl neįvykusių konkursų elektra teikiama garantiniu tarifu, elektros kainos gali kilti net 14 kartų (rugsėjo 7 d. realija).

Taip pat atkreipiame dėmesį į sudėtingą kultūros sektoriaus įstaigų situaciją ir iššūkius, tenkančius siekiant ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus dėl vyraujančio žemo darbo užmokesčio lygio. Vadovaujantis statistikos departamento duomenimis, 2022 m. rugpjūčio mėn. vidutinis atlyginimas šalyje atskaičius mokesčius sudarė 1116,2 EUR. Daugumos Lietuvos kultūros įstaigų darbo užmokestis nesiekia bendrojo šalies vidurkio. Esamą situaciją dar labiau apsunkina daugiau nei 20 proc. siekianti ir toliau tebeauganti infliacija. Kultūros įstaigos tampa absoliučiai nebekonkurencingos darbo rinkoje, palyginti su privačiuoju sektoriumi, ir vis labiau susiduria su specialiųjų kompetencijų praradimu, kai darbą palieka didelę patirtį specifinėse kultūros lauko srityse sukaupę aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Būtent dėl mažo darbo užmokesčio jauni, perspektyvūs specialistai nesirenka darbo kultūros įstaigose arba palieka darbus trumpuoju periodu. Tokia tendencija gali turėti ypatingai skaudžių ilgalaikių pasekmių, jeigu kultūros sektorius neišlaikys esamos ir neužaugins naujos kultūros profesionalų kartos. Pažymime, kad būtent kultūros sektorius yra vienas iš pirmųjų, kuris padeda valstybei konsoliduoti visuomenę tiek geopolitinių, tiek kitų krizinių situacijų metu. Todėl tikimės, kad kultūros darbuotojų atliginimų didinimo tendencija išliks ir procesas bus spartinamas, o tam skiriamos lėšos didinamos.

Prašome, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skubiai spręsti iškilusias gyvybines kultūros įstaigų problemas, kurios kelia grėsmę mūsų atstovaujamų organizacijų tolimesnei veiklai ir esminės misijos bei konkrečių užduočių vykdymui. Tikimės supratimo ir teigiamo sprendimo.

Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas Marius Pečiulis
Lietuvos muziejų tarybos pirmininkė Olga Žalienė
Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos pirmininkė Rūta Prusevičienė
Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis
Lietuvos bibliotekų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė
Archyvarų asociacijos pirmininkė Neringa Češkevičiūtė

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų