Kvietimas skaityti pranešimus konferencijoje „Dvarų kultūrinis paveldas Lietuvos muziejuose“

 

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (RMTS) kviečia Lietuvos muziejų, kultūros paveldo, mokslo ir atminties institucijų darbuotojus teikti siūlymus pranešimams XXVII mokslinei konferencijai „Dvarų kultūrinis paveldas Lietuvos muziejuose. Tyrimai, naujovės ir galimybės“.

Konferencija skirta Lietuvos muziejuose saugomam ir puoselėjamam dvarų paveldui ir vyks 2024 m. balandžio 26 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Apie konferencijos temą

Per pastaruosius keletą dešimtmečių dvarų kultūros paveldo pažinimas išgyveno pakilimą. Muziejų rinkinių skaitmeninimas, išlikusių dvarų ir jų kompleksų tyrimai ir restauracija bei įveiklinimas, atsiradusios naujos muziejinių vertybių eksponavimo ir jų reprezentavimo galimybės, padėjo plačiajai visuomenei atrasti daug metų ignoruotą dvarų kultūrinį paveldą.

Lietuvos muziejininkai, akademinių institucijų atstovai, dvarų paveldo ir kultūrinio palikimo valdytojai, įveiklintojai, tyrėjai ir entuziastai kviečiami permąstyti per pastaruosius dešimtmečius vykusius reikšmingus pokyčius dvarų kultūrinio paveldo pažinimo ir revitalizacijos srityse, pristatyti atliktus naujausius rinkinių dvarų kultūros tema tyrimus, pritaikytas naujoves, pasitarnavusias muziejinių vertybių vertinimui, išsaugojimui ir jų pristatymui visuomenei, pasidalinti tarpsektorinio bendradarbiavimo, socialinės sanglaudos, daugiakultūrinio dialogo kūrimo pavyzdžiais.

Konferencijos organizatoriai laukia pranešimų šiomis temomis:

• Naujausi dvarų paveldo tyrimai ir atradimai;
• Naujų idėjų ir metodų taikymas dvarų kultūrinio palikimo tyrimams ir reprezentavimui muziejuose;
• Dvarų paveldas – kaip inovacijų ir tarptautinio bendradarbiavimo šaltinis;
• Inovacijos (technologinė ir programinės įrangos), pritaikytos dvarų paveldo tyrimų, išsaugojimo ir sklaidos sritims;
• Muziejų saugomas dvarų paveldas, paskatinęs bendruomenėse ekonomines, socialines, technologines, ekologines ar teisines naujoves;
• Šių dienų iššūkiai įveiklinant dvarus, buriant bendruomenes, renkant su praeitimi susijusį paveldą.

Pranešimo pavadinimą ir santrauką (iki 2000 spaudos ženklų) prašome siųsti iki 2024 m. kovo 15 d. LMA RMT sekcijos vadovei ir valdybos pirmininkei dr. Jolantai Skurdauskienei (el. p. jolantaskurd@gmail.com, tel. pasiteiravimui +370 687 58 487).

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuoti recenzuojamame LMA leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ Nr. 23. XXVII mokslinė konferencija „Dvarų kultūrinis paveldas Lietuvos muziejuose. Tyrimai, naujovės ir galimybės“. Primename, kad periodinio leidinio ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ antrojoje dalyje publikuojami muziejų rinkinių tyrinėjimai, nesusiję su konferencijos tema. Rubrikoje „Vieno eksponato istorija“ siūloma pristatyti unikalų eksponatą, kuris gali būti mokslinio tyrinėjimo objektu.

Konferencijos organizacinis komitetas:

dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė
dr. Povilas Blaževičius
dr. Aistė Lazauskienė
dr. Lina Motuzienė
dr. Jolanta Skurdauskienė (pirmininkė)

Konferencijos partneriai:

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Neringos muziejai, Lietuvos pilių ir dvarų asociacija.

Konferenciją Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (RMTS) organizuoja įgyvendindamos projekto „Organizacijos 2024 metų programa“ veiklų ir jų viešinimo planą, kuris finansuojamas iš Lietuvos kultūros tarybos (LKT) programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ 2 finansuojamos veiklos „Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas“ (SKO2) lėšų.

Straipsniui iliustruoti naudojama asociatyvi nuotrauka iš LIMIS. Rietavo Oginskių dvaras. XX a. 3 deš. I p. Vytauto Didžiojo karo muziejus

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų