Kvietimas į e-mokymų ciklą „Muziejų edukacinių  programų tobulinimas remiantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis“

 

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) Švietimo sekcija, įgyvendindama LMA projekto „Organizacijos 2022 metų programa“ veiklą „Muziejus-mokyklai: fenomenų dirbtuvės“ ir bendradarbiaudama su Nacionaline švietimo agentūra, parengė e-mokymų ciklą „Muziejų edukacinių  programų tobulinimas remiantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis“.

Lietuvos švietimo bendruomenei rengiantis atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimui,  įsitraukimas į šį procesą itin aktualus ir Lietuvos muziejų darbuotojams, nes edukacinės veiklos bus  rengiamos atsižvelgiant į atnaujintus kompetencijų, vaiko raidos aprašus, atnaujintų bendrųjų programų  turinį.

Mokymų tikslas – tobulinti muziejų darbuotojų edukacinių programų rengimo gebėjimus, remiantis atnaujintų Bendrųjų programų turiniu, kompetencijų ir vaiko raidos aprašais. Mokymus  sudaro 4 nuotoliniu būdu vedami užsiėmimai, kurie vyks 2022 m. lapkričio 7 d., lapkričio 14 d., 21  d. ir 28 d. 15 val.  

Į mokymus kviečiame registruotis muziejų edukacinių padalinių (ir kitų padalinių, tiesiogiai  dirbančių su švietimo įstaigomis bei bendruomenėmis) darbuotojus iki spalio 30 d. Registracijos  nuoroda https://bit.ly/3SBIcun

LMA veiklos partneris – Nacionalinė švietimo agentūra.
LMA veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų