Kviečiame siūlyti kandidatus 2015 metų muziejininko vardui suteikti ir premijai skirti

Metų muziejininko vardą suteikia ir premijas skiria Lietuvos muziejų asociacija (toliau – Asociacija), siekdama skatinti geriausiai dirbančius Lietuvos muziejininkus.

Metų muziejininko vardas suteikiamas kasmet už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei populiarinimą; novatoriškumą; tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą; naujų veiklos formų diegimą; aktyvų metodinį darbą; patirties sklaidą; publikacijas muziejininkystės temomis; aktyvų dalyvavimą Lietuvos muziejų asociacijos veikloje.

Skiriama viena premija už Metų muziejininko vardą – 600 € (Šeši šimtai eurų). Premija mokama iš Asociacijos iždo ir kitų fondų.

Metų muziejininko vardas suteikiamas ir premija įteikiama kasmet minint Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją.

Metų muziejininko vardui gali būti pristatomi visų Lietuvos muziejų darbuotojai. Kandidatus Metų muziejininko vardui gauti turi teisę siūlyti Lietuvos muziejų asociacija, kitos visuomeninės muziejų organizacijos, muziejų administracijos ir kolektyvai, savivaldybių administracijos, jų kultūros ir švietimo padaliniai; visuomeninės nepolitinės organizacijos, fiziniai asmenys.

Metų muziejininko vardą suteikia Asociacijos Valdyba savo sprendimu, priimtu balsų dauguma.
Išsamios kandidatų Metų muziejininko vardui gauti veiklos charakteristikos Asociacijos Valdybai turi būti pateiktos iki kovo 1 dienos.

Dokumentus prašome siųsti paštu
Lietuvos muziejų asociacija
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
arba skenuotus el.paštu labadiena@museums.lt

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų