Kviečiame siūlyti 2020 Metų muziejininką

 

 

 

Lietuvos muziejų asociacija kviečia siūlyti kandidatus 2020 Metų muziejininko vardui suteikti ir premijai skirti. Kandidatus Metų muziejininko vardui gauti turi teisę siūlyti Lietuvos muziejų asociacija, kitos visuomeninės muziejų organizacijos, muziejų administracijos ir kolektyvai, savivaldybių administracijos, jų kultūros ir švietimo skyriai; visuomeninės nepolitinės organizacijos, fiziniai asmenys.
Metų muziejininko vardą suteikia Lietuvos muziejų asociacijos valdyba savo sprendimu, priimtu balsų dauguma. Metų muziejininko vardas suteikiamas ir premija įteikiama kasmet minint Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją. Deja, dėl karantino tradicija buvo pakeista ir oficiali 2019 Metų muziejininko vardo suteikimo ceremonija įvyko Lietuvos muziejų kelio programos atidarymo renginyje liepos 3 d.

Išsamių kandidatų Metų muziejininko vardui suteikti ir premijai gauti veiklos charakteristikų asociacijos valdyba laukia iki 2021 m. kovo 1 d. (įskaitytinai).
Vadovaujantis Lietuvos muziejų asociacijos valdybos 2014 m. gruodžio 19 d. posėdžio nutarimu ir 2015 m. sausio 5 d. vadovo-valdybos pirmininko įsakymu Nr. ĮV-01 patvirtinta nauja Metų muziejininko vardo ir premijos skyrimo nuostatų redakcija, kurioje nustatytas premijos dydis yra 600 eurų.
Metų muziejininko vardas suteiktas :
2019 – dr. Jolanta Skurdauskienė – Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
2018 – Ilona Mažeikienė – Lietuvos dailės muziejaus Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vadovė
2017 – Daina Kamarauskienė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja
2016 – Dionyzas Varkalis – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Etnografijos skyriaus muziejininkas
2015 – Lolita Valužienė – Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė
2014 – Jadvyga Kriščiūnienė – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ilgametė vyriausiajai fondų saugotoja, muziejininkė
2013 – Dalius Avižinis – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir
saugojimo skyriaus vedėjas
2012 – Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė – M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus muziejininkė
2011 – Janina Samulionytė – Lietuvos liaudies buities muziejaus etnologė
2010 – Aldona Snitkuvienė – Nacionalinio M .K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėja
2009 – Julius Kanarskas – Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas
2008 – Irena Senulienė – Trakų istorijos muziejaus vyriausioji rinkinių saugotoja
2007 – Elvyra Spudytė – Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausioji fondų saugotoja
2006 – Virginija Paplauskienė – Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja
2005 – Dalia Keršytė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vyr. muziejininkė
2004 – Rūta Mažeikienė – Lietuvos jūrų muziejaus vyriausioji fondų saugotoja
Siūlymus prašome siųsti iki 2021 m. kovo 1 d. adresu: Lietuvos muziejų asociacija, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius arba el. paštu labadiena@museums.lt
Metų muziejininko vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatai (atnaujinta redakcija)

LMA informacija ir archyvo nuotraukos

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų