Kviečiame rengti pranešimus mokslinei konferencijai „Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio akistatoje”

 

 

 

 

 

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (LMA RMTS) 2022 m. balandžio 28–29 d. organizuoja XXV mokslinę konferenciją „Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio akistatoje”. Planuojama, kad konferencija vyks Lietuvos liaudies buities muziejuje.

Nuo pat Lietuvos muziejininkystės pradžios XIX a. etnografijos rinkimas, jos eksponavimas ir tyrimai buvo viena svarbiausių Lietuvos muziejų veiklos sričių. Keičiantis visuomenei etnografijos ir etnografijos mokslo suvokimas, ypač Vakarų pasaulyje, taip pat keitėsi. Ypatingai tai išryškėjo nuo XX a. vidurio, prasidėjus vadinamosios šiuolaikinės globalizacijos procesams, pasireiškusiems socialinėje, kultūros, ekologijos srityse. Moksle imta kelti klausimą „Ar reikia etnografijos ir etnografijos muziejų visuomenės mokslui ir ar reikia pačiai visuomenei?“ (William C. Sturtevant (1969) ir Hans Fisher (1971)). Kol mokslo pasaulyje buvo plačiai diskutuojama etnografijos likimo ir etnografijos rinkinių tvarkymo temomis, dažnas etnografijos muziejus išgyveno krizę.
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimo sekcija šiais metais kviečia Lietuvos muziejininkus, mokslo ir kitų kultūros institucijų atstovus nagrinėti Lietuvos muziejuose sukauptų etnografijos rinkinių saugojimo, tyrimo, eksponavimo ir pritaikymo visuomenės pažinimui problemas, diskutuoti ir svarstyti ar etnografijos eksponatai vis dar yra aktualūs, ar reikia visuomenei etnografijos muziejų ir kokios galimybės Lietuvos etnografijos muziejams bei etnografijos rinkiniams atsiveria šviečiant visuomenę globalaus pasaulio kontekste.
Atsižvelgiant į šias muziejaus veiklos sritis ir problemas kviečiame konferencijoje aptarti temas:
– Etnografijos rinkiniai kaip visuomenės gyvensenos atspindžiai.
– Etnografijos objektai muziejuje kaip regioninės tapatybės skleidėjai ir vietos bendruomenių identiteto garantai.
– „Eksponato byla“ – eksponato ryšys su erdve, laiku ir žmogumi. Kviečiame atskleisti atskiro etnografijos eksponato ar rinkinio įvairius aspektus.
– Įdomieji etnografijos eksponatai ir jų aktualizavimas nūdienos muziejuje: etnografijos rinkinių pateikimo šiuolaikinei visuomenei formos.
– Etnografijos rinkinių formuotojai istorijos tėkmėje. Dažnas regioninis muziejus kilo ar laikosi iš entuziastų surinktų kolekcijų. Kviečiame prisiminti, kas buvo tie žmonės, rinkę ir tyrę jas.
Pranešimo pavadinimą ir santrauką (iki 2000 spaudos ženklų) prašome siųsti iki 2022 m. kovo 1 d. LMA RMTS valdybos pirmininkei Jolantai Skurdauskienei (el. p. jolantaskurd@gmail.com, tel. pasiteiravimui 8 687 58 487).
Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuoti recenzuojamame LMA leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ Nr. 21. XXV mokslinė konferencija „Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai globalaus pasaulio akistatoje“.Periodinio leidinio ,,Lietuvos muziejų rinkiniai“ antrojoje dalyje publikuojami muziejų rinkinių tyrinėjimai, nesusiję su konferencijos tema. Rubrikoje „Vieno eksponato istorija“ siūloma pristatyti unikalų eksponatą, kuris gali būti mokslinio tyrinėjimo objektu.
Konferencijos partneriai: Lietuvos liaudies buities muziejus ir Neringos muziejai.
Lietuvos muziejų asociacijos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Lietuvos muziejų asociacijos informacija

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų