Įvyko V-oji muziejų edukacijos idėjų mugė

2015 m. gruodžio 8 d. Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko V-oji LMA Švietimo sekcijos organizuojama muziejų edukacijos „Idėjų mugė“. Nuo 2005 metų LMA Švietimo sekcijos organizuojamo renginio tikslas – paskatinti muziejus keistis žiniomis, įgyta patirtimi, idėjomis ir jų įgyvendinimo modeliais švietimo srityje. 2015-ųjų metų Idėjų mugėje dalyvavo ir naujomis idėjomis dalijosi 25 Lietuvos muziejų 57 edukatoriai.

Sėkmingiausios 2015 m. edukacinės programos rinkimai

Sėkmingiausios edukacinės programos nominacijai pristatyta 11 edukacinių programų. „Žalvarinės bitės“ prizas už Sėkmingiausią 2015 m. edukacinę programą atiteko Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijai, kuri pristatė programą „Įženk į paveikslą. Dailė interaktyviai“, skirtą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunimui. Programos tikslas – pasitelkus inovatyvias technologijas, įdomiai ir patraukliai pristatyti vaikams bei mokiniams tapytojo ekspresionisto Prano Domšaičio kūrybą.

Geriausios bendradarbiavimo idėjos rinkimai

Geriausios bendradarbiavimo idėjos nominacijai pristatytos dvi idėjos. „Žalvarinės bitės“ prizas už Geriausią 2015 m. bendradarbiavimo idėją atiteko Klaipėdos muziejams (Lietuvos jūrų, Mažosios Lietuvos istorijos, Laikrodžių muziejams ir P. Domšaičio galerijai), apsijungusiems projektui  „O tuo metu Klaipėdoje“ įgyvendinti. Visi muziejai drauge planuoja sukurti edukacinių užsiėmimų ciklą „O tuo metu Klaipėdoje“. Ciklo dėka 2016 metais visų Klaipėdos miesto mokyklų moksleiviams bus pristatyta XIII–XV a. Klaipėdos miesto istorija nuo miesto įkūrimo (1252) metų.

Bendradarbiavimo idėjų sklaida

Siekiant informuoti visuomenę apie muziejų veiklą, gerinti muziejų įvaizdį ir pritraukti daugiau lankytojų į muziejus, parengtas ir išleistas leidinys „Muziejų edukacinės programos. Teorija, praktika 2015“ (ISBN 978-9955-9816-1-9). Leidinio rubrikose „Iššūkiai ir galimybės“, „Programos, projektai“ ir „Tyrimai“ pateikiama per 20 straipsnių muziejinės edukacijos problematika. Straipsniuose mokslininkų įžvalgos   ir   apibendrinimai   persipina   su   muziejų   edukacinių   programų   vadovų, muziejininkų patirtimi. Siūlomos naujovės įgyvendinant neformaliojo vaikų ugdymo programas, supažindinama su sėkmingų edukacinių programų, prasmingų turiniu bei patrauklių   lankytojui   įgyvendinimu.   Aiškinamasi,   kokios   edukacinių   programų formos priimtiniausios muziejų auditorijai, ko trūksta jas realizuojant. Su kokiais iššūkiais   susiduria   muziejus   „pakitusios   informacinės   elgsenos“   tinklaveikos visuomenėje?

Muziejų edukacinių programų ir naujų idėjų pristatymas renginyje „Idėjų mugė“ bei leidinio „Muziejų edukacinės programos. teorija, praktika“ publikacijos padeda muziejams atsiverti visuomenei, skatina mąstymą bei pokyčius, stiprina bendradarbiavimą tarp Lietuvos muziejų bendram siekiui – tarnauti visuomenei.

I-oji muziejų edukacinių programų Idėjų mugė surengta 2005 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijoje.

II-oji vyko 2006 m. gruodžio 5 d. Kėdainių krašto muziejuje.

III-oji – 2009 m. spalio 30 d.  LDM Nacionalinėje dailės galerijoje.

IV-oji muziejų edukacinių programų Idėjų mugė surengta 2014 m. lapkričio 21–23 d. Vilniuje, Lietuvos muziejams dalyvaujant parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje 4-ojoje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje MOKYKLA 2014.

Parengė LMA švietimo sekcijos valdybos narė Eglė Nedzinskaitė

Galerijoje Lolitos Valužienės nuotr.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų