In Memoriam. Eligijus Juvencijus Morkūnas (1945-2023)

 

Rugsėjo 19 d., netekome muziejininko, etninės kultūros tyrinėtojo, technikos vertybių eksperto, 2021 m. nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureato, humanitarinių mokslų daktaro Eligijaus Juvencijaus Morkūno (1945-2023).

Eligijus Juvencijus Morkūnas gimė Kėdainiuose 1945 m. rugsėjo 27 d., baigė Kauno technologijos technikumą, mokėsi Kauno politechnikos institute, 1979-aisiais baigė Vil­niaus universitetą. Nuo 1970-ųjų Lietuvos liaudies buities muziejui paskyręs virš 50 savo gyvenimo metų, įgijo muziejui daugiau nei 30 000 eksponatų, įrengė per 40 ekspozicijų.

Nuo 1970 m. dirbdamas Lietuvos liaudies buities muziejuje išnaršė atkampiausias Lietuvos vietas, ieškodamas muziejinę vertę turinčių daiktų. Jam pasiūlius į muziejų buvo atkelta dauguma miestelio bei kitų muziejuje esančių pastatų. 2023 m. vasario 16 d. už reikšmingus darbus puoselėjant Lietuvos etnografinių regionų tradicinę kultūrą, už novatoriškų muziejininkystės idėjų įgyvendinimą dr. E. J. Morkūnas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

E. J. Morkūnas buvo aktyvus visuomenininkas: įkūrė kultūros fondo klubą „Tėvonija“, buvo aktyvus kraštotyros, „Vilnijos“ ir istorikų draugijų narys, Tarptautinės malūnų tyrinėtojų asociacijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys.

Nuoširdžiai užjaučiame E. J. Morkūno šeimą ir  artimuosius bei visą LLBM bendruomenę.

Atsisveikinimas su Velioniu dr. Eligijumi Juvencijumi Morkūnu vyks ketvirtadienį, rugsėjo 21 d. nuo 13:00 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (muziejaus miestelio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje)
Penktadienį, rugsėjo 22 d.
9:00 val. šventos Mišios muziejaus miestelio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
15:00 val. Velionis išlydimas į Kėdainius
Laidotuvės – 16:00 val. Kėdainių senosiose Dotnuvos gatvės kapinėse

Lietuvos liaudies buities muziejaus ir Lietuvos muziejų asociacijos informacija

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų