Aptarti muziejų politikos ir valdymo pokyčiai Lietuvoje

 

 2016 m. spalio 12–14 d. Palangoje vyko Lietuvos  muziejų     asociacijos (LMA) organizuotas seminaras „Muziejų politikos ir valdymo pokyčiai Lietuvoje“. Seminare dalyvavo per 50 šalies muziejų vadovų ir kultūros vadybininkų. Šis seminaras – Lietuvos muziejų asociacijos įgyvendinamos 2015–2017 m. muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos dalis.

Lietuvos muziejų asociacijos vadovas – valdybos pirmininkas Raimundas Balza pasveikino renginio dalyvius, pristatė seminaro tikslus ir uždavinius. Seminaro metu aptartos šiuolaikinio muziejaus veiklos inovacijos ir strategijos Lietuvos ir tarptautiniame kontekste.

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė Toma Zarankaitė pasidalijo patirtimi, pasisemta 2016 m. Baltijos muzeologijos mokykloje. Perfrazuodama mokyklos lektoriaus, žymaus muzeologo Peter van Mensch`o žodžius, prelegentė pasiūlė muziejinei bendruomenei tikėti etine muziejų jungtimi su visuomene ir dirbti tam, kad padarytume šį pasaulį nors kiek geresnį“.

Lietuvos jūrų muziejaus Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Gudelis pristatė Jungtinės Karalystės ir kitų šalių muziejų ir kultūros įstaigų patirtį pritraukiant lėšas. Šių įstaigų vadybininkai dirba tiesiogiai su žmonėmis – lankytojais, rėmėjais, verslo organizacijomis, daugiausiai dėmesio skirdami ilgalaikių santykių kūrimui. Lėšų pritraukimo būdai įvairūs: narystė, loterijos, aukų rinkimo dėžučių įrengimas, įvairiausios lėšų rinkimo kampanijos – netgi tokios, kaip testamentų registravimai. LMA Vadybos sekcijos vadovė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė, pritardama pranešėjui, teigė, kad, nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo savaime suprantami dalykai, bet iš tiesų biudžetinėms įstaigoms reikia mokytis prašyti paramos ir didinti darbuotojų gebėjimus pritraukiant lėšas. Ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į strategijos parengimą ir darbo organizavimą, nes lėšų rinkimo mechanizmo „užsukimas“ – ilgas procesas, taigi būtinas sistemingas darbas, ir tik po kelerių metų galima tikėtis pirmųjų realių rezultatų.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyr. specialistė Vaiva Lankelienė apžvelgė Muziejų plėtros strateginių krypčių 2015–2020 m. įgyvendinimo vertinimo rezultatus, aptarė kitus aktualius muziejų veiklos teisinius, rinkodaros, vidinės ir išorinės komunikacijos aspektus. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Juridinio skyrius vyr. specialistė Rasa Šimkūnaitė renginio dalyviams pristatė Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) ir modernizuoto kultūros vertybių registro galimybes. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narys, tarptautinės vadybos konsultantas ir  suaugusiųjų švietimo ekspertas Arūnas Bėkšta seminaro dalyvius kvietė diskutuoti apie edukacinės veiklos vietą muziejų vadyboje, akcentavo lankytojų poreikių tyrimo svarbą ir aptarė, kaip, remiantis tyrimų rezultatais ir aktualizuojant muziejaus misijas, kurti inovatyvias paslaugas bendruomenei. OVC Consulting vyr. konsultantė Mirolanda Trakumaitė su muziejų vadovais aptarė, kaip motyvuotis ir motyvuoti muziejinę bendruomenę kurti muziejų, kuriame įdomu lankytis ir gera dirbti. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičienė apžvelgė LR darbo kodekso  ir LR biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio įstatymo projekto naujoves.

Renginio dalyviams organizuota ir kultūrinė programa – ekskursija į Palangos kurorto muziejų, įsikūrusį ką tik po restauracijos lankytojams duris atvėrusioje viloje „Anapilis“.

Seminaro pabaigoje muziejų vadovų bendruomenė nuoširdžiai sveikino Antano Mončio namų-muziejaus Palangoje direktorę Loretą Birutę Turauskaitę, kuriai, įvertinant jos reikšmingus nuopelnus Lietuvos muziejininkystei, kultūrai ir menui, kultūros viceministras dr. Romas Jarockis įteikė Kultūros ministerijos garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Parengė Rasa Augutytė
Aldonos Ruseckaitės, Vaivos Lankelienės, Lolitos Valužienės nuotr.

.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Į viršų