XXI amžiaus muziejininkų kompetencijų ir gebėjimų ugdymas

Šiuolaikinė visuomenė muziejams kelia vis didesnius reikalavimus, tikisi nekasdienių parodų ir ekspozicijų, aktyvių edukacinių programų, naujų kultūros, istorijos ir kitų vertybių pristatymo formų. Muziejai, siekdami tapti į aplinkos pokyčius ir visuomenės poreikius sparčiai reaguojančiomis institucijomis, ieško naujų kultūros, švietimo, informacijos skleidimo formų ir būdų. Svarbiausiais muziejų kaip aktyvių visuomeninio gyvenimo ir edukacijos centrų veiklos sėkmės veiksniais tampa juose dirbantys žmonės, jų profesinės ir socialinės kompetencijos, iniciatyvumas ir kūrybiškumas.

Tęstinis muziejuose dirbančių specialistų ir administratorių mokymų tikslas – nuolatinis muziejų darbuotojų bendrųjų, vadybinių, profesinių ir socialinių kompetencijų ugdymas ir tobulinimas. „Sėkmė lydi tuos, kurie nuolat mokosi, atnaujina žinias ir semiasi naujų. Muziejai irgi pasirinko tokį kelią,“ – sako Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.

XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas

2006–2008 m. Lietuvos muziejų asociacija vykdė projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“. Projektas įgyvendintas pagal 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Bendra Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės skirta parama – 3,88 mln. litų. Parengtos ir vykdytos 32 mokymų programos pagal keturias mokymų sritis: profesinių muziejininkystės, administracinių gebėjimų ugdymo, informacinių technologijų ir kalbų įgūdžių tobulinimo. Mokymuose dalyvavo 328 darbuotojai iš dešimties muziejų-partnerių. Projekto dalyviai: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Trakų istorijos muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos jūrų muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Kėdainių krašto muziejus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Vilkaviškio krašto muziejus ir Raseinių krašto istorijos muziejus.

Lietuvos muziejų asociacija, siekdama perteikti projekto metu sukauptą patirtį, kartu su muziejais-partneriais parengė metodinį leidinį – straipsnių rinkinį. Leidinyje atskleidžiama bendrųjų vadybos ir rinkodaros principų taikymo muziejų darbe specifika, aptariami kai kurie modernaus muziejaus veiklos organizavimo aspektai. Straipsniuose nagrinėjami konkretūs naujų darbo metodų įgyvendinimo Lietuvos muziejuose pavyzdžiai – sėkmės istorijos, aptariamos svarbios temos: muziejų rinkinių vadyba, ekspozicijų ir parodų rengimo techniniai aspektai, muziejaus lankomumo didinimas nekeičiant muziejaus fizinių charakteristikų, viešųjų ryšių ir muziejaus įvaizdžio kūrimo reikšmė ir kt.

 XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas

2009–2011 m. Lietuvos muziejų asociacija kartu su 15 muziejų-partnerių vykdė projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės skirta parama – 2,3 mln. litų. Projektui įgyvendinti numatytos 26 dalykų programos pagal tris mokymų sritis: profesinių muziejų veiklos vykdymo, profesinių valdymo ir administravimo bei bendrųjų – užsienio kalbų – mokymų. Kvalifikaciją kėlė 350 darbuotojų iš penkiolikos projekte dalyvavusių muziejų. Partneriai pasirinkti atsižvelgiant į didžiausius turistų srautus pagrindinėje ašyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir naujus turizmo traukos srautus šalies regionuose. Projekto dalyviai: Lietuvos nacionalinis muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Trakų istorijos muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos jūrų muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Biržų krašto muziejus, Birštono muziejus, Druskininkų muziejus, Kauno miesto muziejus, Molėtų krašto muziejus, Panevėžio kraštotyros muziejus, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ir Zanavykų krašto muziejus.

 

Tęstiniai muziejų specialistų ir administratorių mokymai – prioritetinė veiklos sritis

Muziejuose dirbančių specialistų gebėjimų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimas pagal muziejaus veiklos sritis ir specialistų pareigybes – viena iš prioritetinių Lietuvos muziejų asociacijos veiklos sričių.

2015-2017 metais Lietuvos muziejų asociacija įgyvendina tęstinę muziejų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą, kitus Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamus mokymų projektus.

 

Galerijoje Birutės Vagrienės, Romualdo Vaitkaus, Lolitos Valužienės nuotraukos

 

Galerija

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų