VII MOKSLINĖ KONFERENCIJA

LITUANISTIKA MUZIEJUOSE: FAKTAI, SAMPRATOS, PROCESAI

TURINYS

I. Konferencijos „Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai“ medžiaga

 • S. Sajauskas. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
  ŠANČIŲ  LOBIS:  NUMIZMATINIO  TYRIMO  PROBLEMA
 • A. Snitkuvienė. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
  MYKOLO TIŠKEVIČIAUS (1828–1897) KOLEKCIJA: 1697 METŲ VEIDRODŽIO PASLAPTIS
 • V. Ruzas. Lietuvos banko muziejus.
  VILNIAUS KARO MOKYKLOS (1864–1917) ŽENKAI
 • V. Aleknienė. Kupiškio etnografinis muziejus.
  AUKŠTAITIJOS KRAŠTO BUDINTOJAS – KUNIGAS JONAS KATELĖ (1831 – 1908)
 • L. Bagdonienė, V. Gudienė. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus.
  LIETUVOS RESPUBLIKOS (1918–1940) VAISTINIŲ SIGNATŪRŲ PIEŠINIŲ IR SIMBOLIŲ TYRIMAS
 • J. Samulionytė. Lietuvos liaudies buities muziejus
  KONTRABANDA MUZIEJUOSE: ANODIJA
 • A. Lignugarienė, R. Minevičius. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus
  PROF. P. AVIŽONIO IR GYD. J. STAUGAIČIO RINKINIAI LIETUVOS MEDICINOS IR FARMACIJOS ISTORIJOS MUZIEJUJE
 • V. Mažrimienė. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  LEOKADIJOS BELVERTAITĖS (1904–1992) KŪRYBA. TAUTINĖS SAVIMONĖS  IDENTIFIKACIJA SOVIETMEČIU
 • V. Sirvydaitė Rakutienė. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  V. K. JONYNO  SAKRALINĖS ARCHITEKTŪROS JAV PROJEKTŲ BRĖŽINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE
 • V. Paplauskienė. Maironio lietuvių literatūros muziejus
  LITUANISTINIAI  MUZIEJAI  JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE
 • J. Čepauskaitė, R. Dargytė, A. Kilda, L. Prascevičiūtė, B. Salatkienė. Šiaulių „Aušros“ muziejus, Šiaulių universitetas
  MUZIEJAI IR TAUTINĖ TAPATYBĖ. LANKYTOJO POŽIŪRIS

II. Lietuvos muziejų rinkinių moksliniai tyrimai

 • V. Krištopaitytė. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
  APIE GRAŽUMĄ: TEORIJA IR PRAKTIKA
 • R. Bieliauskienė. Vilniaus Gaono žydų muziejus
  VILNIAUS ŽYDŲ SPAUSTUVIŲ KNYGOS MUZIEJAUS RINKINIUOSE
 • O. Mackevičienė. Rokiškio krašto muziejus
  KNYGOS ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUJE
 • S. Šeštakauskaitė. Pasvalio krašto muziejus
  BROLIAI MATUZEVIČIAI – DU VIENO PEGASO SPARNAI. MEMORIALINIS MUZIEJUS KRINČINE

III. Leidiniai ir renginiai

 • I. Nekrašienė. Šiaulių „Aušros„ muziejus
  PUBLIKUOTAS VLADO PUTVINSKIO (1873 – 1929) EPISTOLINIS PALIKIMAS
 • R. Baristaitė, A. Malinauskaitė. Šiaulių „Aušros“ muziejus
  SPAUDOS DRAUDIMO (1864–1904) IR POGRINDŽIO (1940–1990) SPAUDINIAI ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUJE
 • R. Racėnaitė. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas
  NETRADICINIŲ MENINIŲ RENGINIŲ CIKLAS „WELNUWOS“

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų