Rinkinių mokslinio tyrimo

 

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos veikloje gali dalyvauti visi Lietuvos muziejų – Asociacijos narių darbuotojai, tyrinėjantys ir populiarinantys muziejinius rinkinius. Narystė sekcijoje nėra fiksuota. Sekcijos darbui vadovauja valdyba, renkama trejiems metams metinės konferencijos, kuri laikoma visuotiniu sekcijos narių susirinkimu, metu.

Vadovybė

 

Sekcijos valdybos pirmininkas

Dalius Avižinis

Nacionalinio muziejaus LDK valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas

Katedros a. 4, Vilnius

Tel. (8 5) 212 1139
El. paštas d.avizinis@valdovurumai.lt

 

Sekcijos valdybos pirmininko pavaduotojas

Dainius Elertas

Lietuvos jūrų muziejaus muziejininkas-istorikas

Tel. (8 46) 490 748

El. paštas d.elertas@muziejus.lt

 

Sekcijos valdybos nariai:

 

Zita Pikelytė

Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vyresnioji muziejininkė, fotografijos rinkinio saugotoja

Tel. (8 45) 460 356

El. paštas zitapikelyte@gmail.com

 

Virginija Šiukščienė

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei

Vilniaus g. 74 LT-76283 Šiauliai

Tel. (8 41) 524 398, mob. 8 672 21 152

El. paštas pavaduotoja@ausrosmuziejus.lt

 

Dalia Tarandaitė

Lietuvos dailės muziejaus Tapybos rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

Tel. (8 5) 262 1883, mob. 8 659 57 542

El. paštas dalia.t@ldm.lt

 

Istorija:

 

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija buvo įkurta 1997 m. kovo 4 d. Lietuvos muziejų asociacijos valdybos iniciatyva Vilniuje, Lietuvos dailės muziejuje. Sekciją įkūrė susirinkusi 30-ties muziejininkų grupė, tarp jų – Žemaičių dailės, Molėtų krašto, Lietuvos liaudies buities, Lietuvos dailės, Maironio lietuvių literatūros, Panevėžio kraštotyros, Kretingos, Nalšios, Vytauto Didžiojo karo, Kėdainių krašto, Raseinių krašto istorijos, Rokiškio krašto, Žemaičių „Alkos“, K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Lietuvos jūrų ir Šiaulių „Aušros“ muziejų atstovai.

Metodinė medžiaga

 

Leidiniai nuo 2006 m.

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 5. IX mokslinė konferencija ,,Etninis paveldas muziejuose“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Lietuvos liaudies buities muziejus, 2006. 80 p. ISSN 1822-0657

 

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 6. X mokslinė konferencija ,,Miestų kultūros paveldas muziejuose“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2007. 74 p. ISSN 1822-0657

 

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 7. XI konferencija ,,Memorialistika Lietuvos muziejuose“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Alytaus kraštotyros muziejus, 2008. 68 p. ISSN 1822-0657

 

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 8. XII mokslinė konferencija ,,Lituanistika muziejuose“. Sudarytoja V. Šiukščienė, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. 114 p. ISSN 1822-0657

 

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. XIII konferencija ,,Lietuvos muziejininkystė: raida ir asmenybės“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2010. 120 p. ISSN 1822-0657

 

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. XIV konferencija ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Nacionalinė dailės galerija, 2011. 100 p.ISSN 1822-0657

 

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 11. XV konferencija ,,Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos Baublių iki Valdovų rūmų“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Vilniaus rotušė, 2012. 110 p. ISSN 1822-0657

 

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 12. XVI konferencija ,,Muziejų daugiafunkciškumas: galimybės ir problemos“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2013. 102 p. ISSN 1822-0657

 

Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 13. XVII konferencija „Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“. Sudarytoja V. Šiukščienė. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,  2014. 120 p. ISSN 1822-0657

 

Papildomos publikacijos:

Šiukščienė V. Konferencija ,,Miestų kultūros paveldas Lietuvos muziejuose“. Lietuvos muziejai, 2007, Nr. 2, p.19. ISSN 1648-7109
Šiukščienė V. Konferencija ,,Memorialistika Lietuvos muziejuose“. Lietuvos muziejai, 2008, Nr. 2, p.11–12. ISSN 1648-7109

 

Archyvas

LMA RMT sekcija organizuoja kasmetines konferencijas ir leidžia konferencijos leidinį.

 

I konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai“ vyko 1998 m.  Rokiškio krašto muziejuje.

 

II konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrinėjimų metodika“ – 1999 m. Kretingos muziejuje.

 

III konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Pristatymas visuomenei“ – 2000 m. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune.

 

IV konferencija „Lietuvos muziejų rinkinių kaupimas ir tyrimas. Atradimai, problemos, perspektyvos“ – 2001 m. Trakų istorijos muziejuje.

 

V konferencija „Lietuvos muziejų mokslinė veikla“ – 2002 m. Kėdainių krašto muziejuje.

 

VI konferencija „Eksponatas kaip komunikacijos artefaktas“ – 2003 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

 

VII konferencija „Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, procesai“ – 2004 m. Lietuvos farmacijos muziejuje Kaune.

 

VIII konferencija „Muziejai istoriniuose pastatuose“ – 2005 m. Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje.

 

IX konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Etnokultūra muziejuose“ – 2006 m. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

 

X konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Miestų kultūra muziejuose“ – 2007 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje.

 

XI konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Memorialistika muziejuose“ – 2008 m. Alytaus kraštotyros muziejuje.

 

XII konferencija „Lietuvos muziejų rinkiniai. Lituanistika muziejuose“ – 2009 m. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje.

 

XIII konferencija „Lietuvos muziejininkystė: raida ir asmenybės“ – 2010 m. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.

 

XIV konferencija „Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“ – 2011 m. Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje.

 

XV konferencija „Lietuvos muziejai: nuo Dionizo Poškos baublių iki Valdovų rūmų“ – 2012 m. Vilniaus rotušėje.

 

XVI konferencija „Muziejų daugiafunkciškumas: problemos ir galimybės“ – 2013 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

 

XVII konferencija: „Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas“ – 2014 m.

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose Vilniuje.

 

XVIII konferencija „Etniškumas ir regioniškumas XXI amžiaus muziejuose“ – 2015 m. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje.

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų