Projektai

2015

 

Informacija ruošiama

 

2014

 

„Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio – 2014 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvavo 16 muziejų iš visos Lietuvos.

 

 

„Lietuvos muziejų kelias. Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“

Keturis mėnesius po visą Lietuvą vingiavęs ir į įvairius renginius kvietęs „Muziejų kelias. Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ gimė 2012-aisiais – Muziejų metais –

„Muziejų kelias“ gegužę prasidėjo Valdovų rūmuose ir aplankęs visus penkis Lietuvos etnografinius regionus – Aukštaitiją, Žemaitiją, Pamarį, Dzūkiją ir Suvalkiją – pasibaigė Lazdijų krašto muziejuje dailininko Vytauto Kasiulio parodos „Rojaus sodai“ atidarymu bei Lietuvos muziejų asociacijos konferencija, skirta šių metų „Muziejų kelio“ rezultatų suvedimui.

„Muziejų kelias“ 2014 m. užsuko į 59 muziejus, kuriuose buvo surengta daugiau nei 100 renginių, sudominusių rekordinį lankytojų skaičių – net 54 tūkstančius.

„Muziejų kelio“ iniciatyva šiais metais žengė į naują etapą: ja pradėtas penkerių metų Lietuvos „Muziejų kelių“ ciklas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Šio kelio sklaida fiksuojama specialiai šiai sukakčiai skirtoje knygoje.

 

 

2013

 

„Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio – 2014 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvavo 16 muziejų iš visos Lietuvos.

 

 

„Lietuvos muziejų kelias. 1863 m. sukilimo atmintis“

2013 m. Lietuvos muziejų kelias „1863 m. sukilimo atmintis“ į nuoseklią grandinę apjungė apie pusšimtį renginių ir 30 skirtingų Lietuvos muziejų, savo rinkiniuose saugančių 1863 m. eksponatus ar kitais būdais puoselėjančių 1863 m. sukilimo istorinę atmintį. Projektu siekta įprasminti ir visuomenei paviešinti 1863 m. sukilimą menančius eksponatus, sukauptus nacionaliniuose, valstybiniuose, savivaldybių muziejuose visoje Lietuvoje. Muziejai yra surinkę ir vertingiausią informaciją apie sukilimo topografiją, jo atminimo ženklus (paminklai sukilimo vietose, jų aukų kapai, sukilimo jubiliejų paminėjimo ženklai). Todėl pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje atsirado galimybė visoje valstybėje surengti sukilimo istorinės atminties aktualinimo specialiųjų renginių ciklą, kuris sudarė nuoseklų 2013 m. Lietuvos muziejuose organizuojamų renginių maršrutą, padėjusį visuomenei suprasti 1863 m. sukilimo pobūdį, mastą bei atmintį – ženklų, kurie buvo sukurti sukilimo įamžinimui, likimą.

 

2012

 

„Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio – 2014 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvavo 16 muziejų iš visos Lietuvos.

 

2011

 

„Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio – 2014 m. gegužės mėn. įgyvendintas projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuotas iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvavo 16 muziejų iš visos Lietuvos.

 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“

Lietuvos muziejų asociacija kartu su 15 muziejų-partnerių įgyvendino 2009 m. rugpjūčio mėnesį pradėtą muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009– 2011 m.

Projektas buvo įgyvendinimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“.
Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje, geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius. Iš viso dvejų metų Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekte kvalifikaciją kėlė per 350 darbuotojų iš 15-kos jame dalyvavusių muziejų. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis, Maironio lietuvių literatūros, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies buities, K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Alytaus kraštotyros, Biržų krašto, Birštono, Druskininkų, Kauno miestų, Molėtų krašto, Panevėžio kraštotyros, Zanavykų krašto muziejai.

 

„Lietuvos muziejininkų dalyvavimas Baltijos muzeologijos mokykloje 2011“

Baltijos muzeologijos vasaros mokykla (toliau – BMM) yra tęstinis, nuo 2004 metų kasmet organizuojamas ilgalaikio tarptautinio bendradarbiavimo projektas, skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos muziejininkų profesiniams gebėjimams tobulinti ir jų kultūriniam bendradarbiavimui skatinti.
Mokyklos tikslas – skatinti muziejinės minties sklaidą, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant Baltijos šalių muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. BMM idėją remia Tarptautinės muziejų tarybos ICOM Europos regioninis skyrius.
2011-ųjų Baltijos muzeologijos mokyklos tema „Muziejų parodos“. Mokymai (seminaras) vyko liepos 10–16 d. Taline.

 

„Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“

Lietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras ir kitomis įstaigomis bei įmonėmis, besispecializuojančiomis skaitmeninių ir elektroninių leidinių leidybos srityse, įgyvendina projektą „Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“. Pagrindinis projekto tikslas yra paskatinti Lietuvos muziejus skaitmeninto kultūros paveldo sklaidai naudoti tinkamos struktūros, šiuolaikiško dizaino, plačiajai auditorijai (interneto bei elektroninių priemonių naudotojams) draugiškas, patrauklias, informacijos sklaidos priemones, kuriose taikomos ir saityno 2.0 technologijos.

 

„Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai 2011“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“

Lietuvos muziejų asociacija vykdo tęstinę programą, skirtą Lietuvos muziejų veiklos pristatymui visuomenei, muziejininkų informavimui apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje. Šios programos įgyvendinimui 2011 metais parengtas projektas „Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai‘2011“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“. Projekto tikslas – tinkamai pristatyti visuomenei Lietuvos muziejų 2011 metų veiklą siejant ją su valstybės istorijai ir kultūrai reikšmingoms jubiliejinėms sukaktims paminėti skirto daugiakultūrio paveldo, sukaupto Lietuvos muziejuose, sklaida, bei informuoti muziejininkų bendruomenę apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje.

 

LMA rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIV konferencija ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“ ir leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“

Konferencijos tema – ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“. Siūloma į komunikaciją pažvelgti plačiau – muziejai su visuomene komunikuoja per eksponatą – ekspozicijomis, parodomis, leidiniais. Konferencijoje kviečiama pristatyti naujausias ekspozicijas, parodas, leidinių katalogus, edukacines programas, kurių pagrindas muziejų rinkiniai. Buvo kviečiama kalbėti ir apie naujas tendencijas – eksponato ir technologijų santykį ekspozicijose, rinkinių pristatymą virtualioje erdvėje ir t. t. Pranešimų pagrindu bus išleistas tęstinis LMA leidinys (ISSN 1822-057) ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“.

 

„LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIII konferencija ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“ ir leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“

įgyvendinant projektą, 2010 m. balandžio 28 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune surengta XIII Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencija tema – ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“. Konferencijoje buvo atsigręžta į Lietuvos muziejininkystės ištakas, pristatyta muziejų raida ir asmenybės, turėjusios didžiausios įtakos Lietuvos muziejininkystės raidai. Parengtas spaudai ir išleistas tęstinis (ISSN 1822-057) LMA leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“.

 

„Portalo „Lietuvos muziejai“ muziejai.lt administravimas, atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2011 m.“

Įgyvendinant projektą, sudaryta galimybė visiems interneto vartotojams bet kurioje pasaulio šalyje 2011 m. nepertraukiamai gauti visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją apie Lietuvos muziejus ir aktyviai dalyvauti plečiant ir tobulinant jų veiklą, teikiamas paslaugas lankytojams. Nepertraukiamai visus 2011-uosius metus administruotas, aktualiausia informacija atnaujinti ir papildyti portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt puslapiai, skirti visiems Lietuvos muziejams; sukurtos portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt dvi naujos struktūros ir dizaino versijos – vokiečių ir prancūzų kalbomis; teikta metodinė pagalba visiems Lietuvos muziejams interneto leidinių kūrimo klausimais.

 

2010


„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“

Lietuvos muziejų asociacija kartu su 15 muziejų-partnerių 2009 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo įgyvendinti naują muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. rugpjūčio 10 d. – 2011 m. rugpjūčio 9 d.

Projektas įgyvendinimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės skirta parama 2,3 mln. litų.

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje, geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kelia 310 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojų.

 

„Tęstinio leidinio, skirto Lietuvos muziejininkams „Muziejinių eksponatų priežiūra“ antrosios knygos „Meno kūrinių restauravimo etiniai, estetiniai ir techniniai principai“ išleidimas“

Tai Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos edukacinis-švietėjiškas projektas, kurio tikslas – pateikti susistemintą metodinę medžiagą muziejinių eksponatų restauravimo etikos ir estetikos klausimais. Projekto vadovas dr. Rimvydas Laužikas.
Įgyvendinant projektą parengtas spaudai ir išleistas mokslinių straipsnių rinkinys Muziejinių eksponatų priežiūra, II dalis. Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai. Leidinio sudarytojai: Dr. Jūratė Senvaitienė, Janina Lukšėnienė, Laima Janina Vedrickienė. Leidinyje publikuojami Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro, Oslo nacionalinės dailės galerijos restauravimo specialistų, Vilniaus universiteto, Hildesheimo (Vokietija) aukštosios paminklosaugos ir restauravimo mokyklos (HAWK) mokslininkų straipsniai apie meno kūrinių restauravimo teorijų vystymąsi, modernių meno kūrinių konservavimą ir restauravimą, retušo problemas, modernių konservavimo medžiagų panaudojimą. Šios aktualios muziejų rinkinių saugotojams, tyrinėtojams, restauratoriams temos lietuviškoje muziejinėje literatūroje aptariamos pirmą kartą.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, UAB „Gasta“. Projekto partneris Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras.

 

„Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt administravimas, atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2009 m.“

Įgyvendinant projektą visus 2009-uosius metus sudaryta galimybė visiems interneto vartotojams bet kurioje pasaulio šalyje nepertraukimai gauti visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją apie Lietuvos muziejus lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis bei aktyviai dalyvauti plečiant ir tobulinant jų veiklą, teikiamas paslaugas lankytojams. Užbaigta sukurti naujos struktūros ir naujo dizaino portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt versija lietuvių kalba; sukurta naujos struktūros ir naujo dizaino portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt versija anglų kalba.
Iš viso lietuvių kalba buvo parengta ir portale panaudota 300 kompiuterinių puslapių teksto, pateikta apie 400 naujų iliustracijų.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas. Pagrindinis projekto partneris Lietuvos dailės muziejus.

 

Projektas „Idėjų mugė“

Tai tęstinis Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos projektas, skirtas pristatyti visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis patirtimi, keistis idėjomis, jų įgyvendinimo modeliais, aktyvinti muziejų bendruomenės metodinę veiklą ir ugdyti poreikį nuolatos kelti profesinę kompetenciją.

Muziejų edukacinių programų „Idėjų mugė“ įvyko 2009 m. spalio 30 d. Vilniuje, LDM Nacionalinėje dailės galerijoje. Savo naujausius projektus muziejai pristatė parengtuose stenduose. 10-ties atrinktų muziejų projektai buvo pristatyti NDG konferencijų salėje. Viso renginio metu muziejų edukacinės programos buvo vertinamos. Trims geriausiomis pripažintoms programoms buvo įteikti „Žalvarinės bitės“ apdovanojimai: už geriausią idėją – Šiaulių “Aušros” muziejaus programai “Ekspedicija A.I.N.I.S. (atrask, išgirsk, nagrinėk, išsiaiškink, sužinok)”; už labai gerą idėją – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus programai “Viduramžių pramogos ir žaidimai”; už gerą idėją – Panevėžio kraštotyros muziejaus programai „Kelionė laiku“.

Projektą rėmė Kultūros ministerijos Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų ir Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programos.

 

„Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai 2009“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“

Lietuvos muziejų asociacija 2009 m. vykdė tęstinę programą, skirtą Lietuvos muziejų veiklos pristatymui visuomenei, muziejininkų informavimui apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje. Šios programos rėmuose įgyvendintas projektas “Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai‘2009“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“, kurio pagrindinis tikslas buvo pristatyti visuomenei Lietuvos muziejų 2009 metų veiklą, siejant ją su Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimu ir daugiakultūriu paveldu, sukauptu Lietuvos muziejuose, bei informuoti muziejininkų bendruomenę apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje.

Projektą rėmė LR kultūros ministerijos Muziejinės veiklos projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programa.

 

„Lietuvos Muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XII konferencija ir leidinys „Lietuvos muziejų rinkiniai. Lituanistika muziejuose“

Tai tęstinis Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos projektas, kurio tikslas – muziejinio mokslinio tiriamojo darbo populiarinimas, rezultatų skelbimas, muziejinio darbo viešinimas, muziejininkų profesinės kompetencijos ugdymas.
Įgyvendinant projektą, 2009 m. balandžio 28 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje surengta LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XII mokslinė konferencija ,,Lituanistika Lietuvos muziejuose“. Konferencijoje dalyvavo apie 110 muziejininkų iš įvairių Lietuvos muziejų. Dėl konferencijai parengtų pranešimų gausos darbas vyko dviejose sekcijose (muziejininkystės ir numizmatikos). Perskaitytas 21 pranešimas, kuriuos parengė 26 autoriai.
Parengtas ir išleistas konferencijos pranešimų leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 8. Lituanistika muziejuose“.
Projektą rėmė Kultūros ministerijos Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų programa. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis muziejus ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejus.

 

2008

 

„Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“

Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 2008 m. birželio – gruodžio mėn. įgyvendina projektą „Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 298 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojai.

Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų asociacija kartu su 10 partnerių, tarp kurių yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. Projektas bus įgyvendinamas du metus. Projekto įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo paramos pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skirta 2,3 mln. litų. Dar beveik milijonas litų projekto įgyvendinimui skiriama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

 

2007

 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 298 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojai.

Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų asociacija kartu su 10 partnerių, tarp kurių yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. Projektas bus įgyvendinamas du metus. Projekto įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo paramos pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skirta 2,3 mln. litų. Dar beveik milijonas litų projekto įgyvendinimui skiriama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

 

2006

 

„XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 298 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojai.

Projektą įgyvendino Lietuvos muziejų asociacija kartu su 10 partnerių, tarp kurių yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. Projektas bus įgyvendinamas du metus. Projekto įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo paramos pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skirta 2,3 mln. litų. Dar beveik milijonas litų projekto įgyvendinimui skiriama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

 

2005

 

„Gyvieji dvarai ir pilys“

Viešoji įstaiga „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ kartu su partneriais – Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Latvijos pilių ir dvarų asociacija bei Latvijos kultūros, istorijos ir gamtos paveldo plėtros fondu – gavo PHARE 2002 Bendradarbiavimo abipus sienos programos Smulkiųjų projektų fondo paramą projektui „Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje ir Latvijoje“ įgyvendinti.

Projekto tikslas – paspartinti kultūrinio turizmo abipus sienos plėtrą, suaktyvinant Lietuvos ir Latvijos dvarų ir pilių marketingą bei integraciją į pasaulinę turizmo rinką, o taip pat skatinti ilgalaikį Lietuvos ir Latvijos muziejininkų ir turizmo verslininkų bendradarbiavimą bei patirties apsikeitimą kultūros ir turizmo srityse.

Lietuvos muziejų asociacija, kaip projekto parneris, rengia informacinį leidinį apie muziejus, įsikūrusius pilyse, dvaruose, rūmuose. Ekspertai, dalyvaujantys projekte ir atstovaujantys LMA – Romualdas Budrys, Virgilijus Poviliūnas, Lolita Valužienė.

 

„VIII mokslinė konferencija „Muziejai istoriniuose pastatuose“

Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos projektas. Projekto vadovas R. Navardauskas Palaima. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa. Konferenciją numatoma surengti Lietuvos dailės muziejaus Konferencijų centre (Vilnius, Bokšto g. 5) 2005 m. balandžio 28 d. Konferencijoje planuojama aptarti muziejų, įsikūrusių istoriniuose ar memorialiniuose, architektūros paminkluose, situaciją, jų pritaikymą muziejinėms funkcijoms, ekspozicijų ir parodų rengimo specifiką, pristatyti naujų idėjų įgyvendinimą liaudies architektūros pastatuose, analizuoti pilių, rūmų, dvarų kultūros paveldo problematiką. Konferencijos medžiaga bus spausdinama tęstiniame Lietuvos muziejų asociacijos moksliniame leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ Nr. 4. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.

 

„Muziejų elektroninė leidyba Lietuvoje ir užsienyje: raida, naujovės ir perspektyvos“

Lietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru ir Lietuvos dailės muziejumi, įgyvendindama šį projektą, 2005 m. balandžio–spalio mėn. Lietuvos muziejų darbuotojams surengė du seminarus elektroninės leidybos tema (vieną – muziejų direktoriams, antrą – muziejų darbuotojams, atsakingiems už ryšius su visuomene ir informacijos pateikimą internete). Seminarų metu pateikta specialistų parengta šiuo metu internete publikuojamų Lietuvos muziejų elektroninių leidinių analizė; išvados apie Lietuvos muziejininkų dažniausiai daromas klaidas elektroninės leidybos srityje ir būdus šių klaidų išvengti. Taip pat Lietuvos muziejų darbuotojams pateikti elektroninės leidybos specialistų parengti pasiūlymai dėl tolesnės Lietuvos muziejų elektroninės leidybos plėtros, modernizavimo, informacijos pateikimo internete tobulinimo. Projektą remė Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.

 

„Idėjų mugė“

Švietimo sekcijos projektas „Idėjų mugė“ skirtas pristatyti visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis patirtimi, keistis idėjomis ir jų įgyvendinimo modeliais. Įgyvendinant šį projektą, 2005 m. rugsėjo 30 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (Kaunas) įvyko Lietuvos muziejų edukacinių projektų, įgyvendintų ir naujų idėjų pristatymai, diskusijos, seminarai su bendrojo lavinimo mokyklų pedagogais, turizmo agentūrų darbuotojais. Idėjų mugėje dalyvavo LMA Švietimo sekcijos nariai-muziejai. Projektą remė Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.

 

„Muziejus – kultūrų susitikimo vieta“ periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai“

Lietuvos muziejų asociacija, 2005-aisiais metais įgyvendindama projektą „Muziejus – kultūrų susitikimo vieta“ parengė ir išleido keturis žurnalo „Lietuvos muziejai“ numerius, kuriuose buvo atskleista daugiašakė muziejų veikla saugant, puoselėjant ir garsinant daugiakultūrį Lietuvos paveldą per muziejinių rinkinių, ekspozicijų, parodų, švietimo ir kultūrinio turizmo programų modelius. Leidinyje buvo pristatyti kultūros istorijos ir meno ženklai, susiję su Lietuvoje gyvenusių ir gyvenančių tautų bei konfesijų paveldu, tradicinės, europinės ir pasaulio kultūrų kontekste. Įgyvendinant šį projektą, numatyta pirmąjį žurnalo „Lietuvos muziejai“ numerį skirti Rytų Lietuvos regiono muziejų veiklai ir daugiakultūrio paveldo sklaidai; antrąjį – Vakarų Lietuvos; trečiąjį – Šiaurės Lietuvos; ketvirtąjį – Pietų Lietuvos muziejų veiklai ir daugiakultūrio paveldo sklaidai. Projektą remė LR kultūros ministerija.

 

„Skaitmeninis žurnalas Lietuvos muziejai ’2005“.

Įgyvendinama šį projektą, Lietuvos muziejų asociacija savo interneto svetainės skyriuje “Žurnalas Lietuvos muziejai“ publikavo visų periodinio leidinio „Lietuvos muziejai“ ir jo priedo „Muziejininkystės biuletenis” 2005 m. tekstus ir iliustracijas bei papildomai parengė visų pagrindinių publikacijų angliškas santraukas. Periodinių kultūros leidinių spausdinimą, platinimą ir įsigijimą dažnai riboja tiek leidėjų, tiek skaitytojų finansinės galimybės. Todėl pateikiant „Lietuvos muziejus” ir jo priedą „Muziejininkystės biuletenis” internete, buvo išplėstas leidinio skaitytojų skaičius; jis tapo operatyviau prieinamu didelei žmonių auditorijai ne tik Lietuvoje, bet ir svetur, be to, skaitmeninė „Lietuvos muziejų“ ir „Muziejininkystės biuletenio” versija skatina Lietuvos muziejininkus plačiau savo darbe naudoti naujausias informacijos pateikimo, perdavimo ir surinkimo priemones – kompiuterinę ryšių sistemą. Projektą rėmė Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.

 

„Informacinio leidinio „Lietuvos muziejai. Vadovas / A Guide to the Museums of Lithuania“ leidyba“

Lietuvos muziejų asociacija įgyvendindama šį projektą parengė ir išleido Lietuvos muziejus reprezentuojantį leidinį lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys supažindina su Lietuvos Respublikos muziejais, priklausančiais ministerijoms, apskritims ir savivaldybėms, taip pat žinybiniais ir privačiais muziejais, akcentuojant svarbiausias ir patraukliausias lankytojui muziejų kolekcijas, ekspozicijas, pabrėžiant kiekvieno muziejaus unikalumą. Leidinyje pateikta trumpa kiekvieno muziejaus ir jo padalinių istorija, glaustai pristatomi rinkiniai ir ekspozicijos, nurodomas muziejaus pavaldumas, adresai, telefonai ir darbo laikas, bilietų kainos, papildomos paslaugos. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, apskričių ir rajonų žemėlapiais, didžiųjų Lietuvos miestų schemomis. Projektą rėmė LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas.

 

2004

 

„Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje ir Latvijoje“

Projekto tikslas – spartinti kultūrinio turizmo abipus sienos plėtrą per Lietuvos ir Latvijos dvarų ir pilių rinkodaros bei integracijos į pasaulinę turizmo rinką suaktyvinimą, o taip pat skatinti ilgalaikį Lietuvos ir Latvijos muziejininkų ir turizmo verslininkų bendradarbiavimą bei apsikeitimą patirtimi kultūros ir turizmo srityse.

Projekto tikslinės grupės – pilyse bei dvaruose veikiantys muziejai ir kitos kultūros įstaigos, turizmo verslininkai, teikiantys pilyse ir dvaruose (ar jų aplinkoje) turizmo paslaugas, dvarų ir pilių lankytojai bei vietos (šalia pilių ir dvarų Lietuvoje ir Latvijoje) bendruomenės.

 

„Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimas ir visuomenės poreikių analizė“

Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos projektas. XX a. 9 dešimtmetyje Vakarų ir Vidurio Europos muziejai  pradėjo kurti bendras sociologinių tyrimų programas. Lietuvos muziejų lankytojų (mokytojų) poreikių ir Lietuvos muziejų edukcinių programų analizę padėjo atlikti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto muziejininkystės studijų studentės Jurgita Baltuškaitė, Julija Streikutė, Kristina Lotužytė. Tyrime dalyvavo 23 muziejai. Mokytojų poreikių tyrimus atliko 8 muziejai. Tyrimo tikslai: įvertinti Lietuvos muziejų edukacinę veiklą; atlikti visuomenės poreikių analizę; išsiaiškinti Lietuvos muziejų galimybes edukacijos srityje.

 

 

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų