MINERVA IR JOS KELIAMI KOKYBĖS REIKALAVIMAI INTERNETO KULTŪROS SVETAINĖMS

Kas žinotina Europos Sąjungos šalių kultūros institucijų, tarp jų ir muziejų, darbuotojams, kuriantiems, administruojantiems ar planuojantiems sukurti interneto leidinį, kuriame bus pateikiama kultūrinio, mokslinio pobūdžio informacija?

 

MINERVA (leidinys internete http://www.minervaeurope.org/)

Pastaraisiais metais įgyvendinamas Europos Sąjungos projektas MINERVA (Ministerial Network for Valorising Activities in Digitization), kurio tikslas – sukurti tinklą, jungiantį Europos Sąjungos šalių kultūros ministerijas. Šio tinklo paskirtis – koordinuoti narių veiksmus skaitmeninant kultūrinę ir mokslinę informaciją. Projekto vykdytojai rengia rekomendacijas, gaires, reglamentuojančias kultūros paveldo, mokslo ir švietimo objektų skaitmeninimo procesą, meta duomenų kūrimą, prieigos prie informacijos užtikrinimą bei skaitmeninio turinio išsaugojimą.

Šio projekto įgyvendinimo metu jau parengtos ir Europoje išplatintos kultūros institucijų interneto svetainių kokybės gairės. Jose pateikti pagrindiniai reikalavimai, keliami kultūros svetainėms. Tuo siekiama sukurti vieningą standartizuotą pagrindą kuriamam kokybiškam elektroniniam kultūriniam turiniui internete. MINERVA laikosi tos pozicijos, kad jei interneto kultūros leidinys pagrindinių jos pateiktų dešimties kokybės reikalavimų neatitinka, jis nėra tinkamas naudoti.

MINERVA yra savotiškas Europos Sąjungos kultūrinės ir mokslinės informacijos perkėlimo į elektroninę erdvę metodikos ir standartizacijos centras. Šio projekto  penktoji darbo grupė nagrinėja interneto svetainių tinkamumą naudoti. Tai atliekama tiriant  vartotojų poreikius, nustatant  elektroninio turinio kokybės užtikrinimo kriterijus kultūrinėms interneto programoms.

Minerva leidžia nuolat tobulinamą kultūrinių interneto svetainių kokybės principų vadovą.

 

Dešimt MINERVOS kokybės principų, keliamų interneto kultūros LEIDINIAMS:

 

  1. Aiškumas. Vartotojui apsilankius pirmajame leidinio puslapyje (tinklapyje) turi būti aiški leidinio misija, jo turinys (svarbiausi skyriai ir kt.). Čia turi būti pateikti duomenys ir apie leidinio priklausomybę, kūrėjus, kas leidinį rengia. Būtina, kad svetainės pavadinimas, interneto adresas (URL) atitiktų leidinio turinį. Pirmajame svetainės puslapyje nerekomenduojama naudoti sudėtingų efektų ir privalomų (nepraleidžiamų) dinaminių įžangų.
  2. Efektyvumas. Pagrindiniai svetainės tikslai turi būti pasiekiami leidiniui tinkamai parenkant medžiagą. Ji turi būti tiksli, konkreti, teisinga, tinkamasi pateikta. Svetainės tikslams pasiekti turi padėti leidiniui parinkta navigacija.
  3. Priežiūra. Leidinyje naudojamos technologijos turi būti šiuolaikiškos, atitikti interneto vartotojų poreikius. Leidinį reikalinga nuolat, laiku atnaujinti, patikslinti jame anksčiau paskelbtą informaciją.
  4. Prieinamumas. Leidinio kūrėjai turi išlaikyti balansą tarp šiuolaikinių technologijų, taikomų kuriant interneto leidinius, ir numatomos leidinio lankytojų auditorijos galimybių pasiekti leidinyje skelbiamą informaciją (interneto vartotojų įgūdžių, jų turimos programinės ir kompiuterinės įrangos).
  5. Orientacija į vartotoją. Interneto leidinys turi būti lengvai naudojamas, atitikti vartotojų poreikius, turėti grįžtamąjį ryšį, vartotojui reikia sudaryti galimybę svetainėje pareikšti savo nuomonę.
  6. Atsakomumas. Leidinyje turi būti sudaryta galimybė vartotojui pateikti klausimą jam aktualia tema ir gauti atsakymą į jį. Rekomenduojama palaikyti diskusijas tarp lankytojų.
  7. Daugiakalbiškumas. Turinys (ar jo pagrindinė dalis) turėtų būti pateikiamas ne viena kalba. Perėjimas į kitą kalbą turėtų būti lengvai surandamas. Leidinio kitos kalbos versijos turėtų būti to paties dizaino stiliaus.
  8. Sąveikavimas. Leidinyje turi būti pateikiami vartotojui nematomi, bet programoms-robotams pasiekiami reikalingi metaduomenys, leidinys prieinamas nutolusiai paieškai; interneto leidinys turi būti lengvai surandamas žmogui ir robotui.
  9. Vadyba. Leidinys turi būti sukurtas ir skelbiamas legaliai. Jo puslapiuose reikia nurodyti, kokiomis sąlygomis vartotojai gali naudoti svetainės turinį. Leidinio kūrėjai turi pasirūpinti, kad nebūtų pažeidinėjamos asmens privatumo, intelektinės, turinės nuosavybės teises. Būtina apibrėžti kūrinių autorių, savininkų ir svetainės savininkų interesus ir teises.
  10. Perimamumas. Interneto kultūros leidinių kūrėjai, savininkai turi užtikrinti jų ilgalaikiškumą: technologijų, medijų, failų formatų, duomenų modelių perimamumą.

 

Parengė Danutė Mukienė, Lietuvos dailės muziejaus Skaitmeninių leidinių centro vedėja, portalo „Lietuvos muziejai“ projekto vadovė

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų