RINKINIŲ APSKAITOS, APSAUGOS IR SAUGOJIMO SEKCIJOS VEIKLOS PLANAS 

Regioninis seminaras „Nauja RAAS instrukcija: pakeitimai ir problemos“

 
[row]
[column lg=“6″ md=“12″ sm=“12″ xs=“12″ ]

2006 m. balandžio 20 d. 11 val. Alytaus kraštotyros muziejuje (Savanorių g. 6, Alytus).
Seminarą veda RAAS instrukcijos kūrimo darbo grupės nariai R. Senapėdis, R. Laužikas.
Kviečiami dalyvauti regiono muziejų vyr. rinkinių saugotojai.

2006 m. balandžio 27 d. 11 val. Panevėžio kraštotyros muziejuje (Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys).
Seminarą veda RAAS instrukcijos kūrimo darbo grupės nariai R. Senapėdis, R. Laužikas.
Kviečiami dalyvauti regiono muziejų vyr. rinkinių saugotojai.

2006 m. gegužės 23 d. 12 val. Žemaičių muziejuje „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai).
Seminarą veda RAAS instrukcijos kūrimo darbo grupės nariai R. Senapėdis, R. Laužikas.
Kviečiami dalyvauti regiono muziejų vyr. rinkinių saugotojai.

RAAS instrukcijos tekstas:http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268789

[/column]
[column lg=“6″ md=“12″ sm=“12″ xs=“12″ ]

2006 m. gegužės 15 d. 11 val. Lietuvos dailės muziejuje

(Bokšto g. 5, Vilnius) – seminaras „Muziejaus rinkinių informacinė sistema: pagalba muziejų darbuotojams ir lankytojams“ .

Išsamiau >

Seminarą veda LIMIS kūrimo grupės nariai.2006 m. gegužės mėn. įvyksiantis seminaras skirtas nacionalinių ir respublikinių muziejų vyr. rinkinių saugotojams. 2006 m. rugsėjo mėn. seminaras bus kartojamas visų muziejų vyr. rinkinių saugotojams. Tikslesnė seminaro data ir laikas bus pranešti vėliau. Kviečiami dalyvauti muziejų vyr. rinkinių saugotojus, pasirinktinai muziejaus statusą atitinkančiame seminare.

[/column]
[/row]

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų