„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

Turinys

REDAKCIJOS SKILTIS
R. Senapėdis. Muziejai – neatskiriama turizmo dalis

 

PROBLEMOS, NUOMONĖS
G. Indriūnas. Muziejai kultūrinio turizmo plėtros objektyve
V. Korlienė. Ar pažįstame savo lankytoją? Muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai
D. Mukienė. Muziejai interneto informacijos labirintuose

 

PROGRAMOS, PROJEKTAI
R. Budrys. Valdovų rūmai – būsimi Lietuvos turizmo vartai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų interjerųmetmenys
V. Lankelienė. Keliai į Europos Sąjungos struktūrinius fondus
V. Pukienė. ES finansinė parama kultūros paveldo projektams. Naujas programos “Kultūra 2000” konkursas

 

BENDRADARBIAVIMAS
K. Ambrozaitis. Turizmo įmonių ir muziejų bendradarbiavimas rinkodaroje
R. Šikšnienė. Turizmo informacijos centrai krašto muziejuose. Šilutės muziejaus patirtis
V. Ganusauskas. Muziejinio darbo formos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Panemunių regioninio parko patirtis

 

NAUJI MUZIEJAI, EKSPOZICIJOS
V. Laukaitienė. M. K. Čiurlionio galerija – vienas moderniausių Lietuvos muziejų
R. Mažeikienė. Jūrų muziejuje – įspūdinga kriauklių ekspozicija
D. Vaičiūnienė. Kernavės muziejaus ekspozicijoje – viduramžių kapinyno radiniai
O. Mackevičienė. Tyzenhauzų-Pšezdzieckių rūmuose – Rokiškio apylinkių dvarų istorija ir kultūra
L. Šatavičiūtė. Nauja galerija Vilniuje
T. Mickonis. Atnaujinta V. K. Jonyno galerijos ekspozicija Druskininkuose
L. Dumbauskienė. Kviečia pasieniečių muziejus

 

PARODŲ SALĖSE
V. Dolinskas. Karaliaus Mindaugo jubiliejus ir septintasis parodos “Krikščionybė Lietuvos mene” atnaujinimas
Ž. Būčys. Lietuvos valstybingumo liudijimai iš Rusijos saugyklų. Paroda „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusija 13-18 amžiais“
L. Bialopetravičienė, G.Jankevičiūtė. Istorinių asmenybių portretiniai atvaizdai parodoje “Lietuvos valstybės kūrėjai”
R. Navardauskas Palaima. Europos karališkųjų meistrų kūryba M. Žilinsko dailės galerijoje.Paroda ekspozicijoje – ateities žingsnis Lietuvos muziejininkystėje
V. Mažrimienė. Secesinė vengrų keramika Kaune
V. Poviliūnas. Lietuvos merų regalijos Trakuose

 

EDUKACIJA
D. Elertas. Ekspedicijos “Sielių keliu iš Kauno į Rusnę” dalyvio pastabos
B. Saržickienė. Edukacinė veikla literatūriniuose muziejuose
L. Karosienė. Muziejų edukacijos objektyve – modernus ir šiuolaikinis menas
V. Jokūbaitienė. Gyvosios istorijos diena prie Žaliūkių malūno

 

RINKINIAI
G. Džiovėnas. Lietuvos turizmo istorija ženkleliuose ir medaliuose
R. Navardauskas Palaima. Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas

 

RESTAURATORIŲ DIRBTUVĖSE
J. Senvaitienė. „Šiluvos Madonos“ sugrįžimas: tyrimai ir restauravimas

 

SVETUR
L. Meškelevičienė. Kultūrinis turizmas pasaulinės bendruomenės akiratyje
D. Grimalauskaitė. G. Džiovėnas. Numizmatų konferencija Sankt-Peterburge

 

SUKAKTYS
N. Šniokienė. Su darbo ir kūrybos ženklu: Rokiškio krašto muziejui – 70
R. Ramonenkova. Vieninteliam Lietuvoje – garbus metų skaičius: Kupiškio etnografijos muziejui – 60
D. Joneika, D.Kašėtaitė. M.K.Čiurlionio memorialiniam muziejui – 40

 

Muziejininkystės biuletenis 2003’2

OFICIALIOS ŽINIOS

 

KRONIKA
Parodos, renginiai (balandis-gegužė-birželis)

 

BIBLIOGAFINĖ APŽVALGA
Straipsniai periodiniuose leidiniuose
Muziejų leidiniai

 

NAUJI LEIDINIAI
Lietuvos muziejų asociacijos biblioteka

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų