„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Turinys

REDAKCIJOS SKILTIS
2 / B. Salatkienė. Žodis skaitytojui

 

PROBLEMOS, NUOMONĖS
5 / O. Lukoševičius. Regioniniai muziejai: paskirtis ir reikšmė
8 / V. Toleikis. Daugiakultūrinis Lietuvos paveldas ir jo sklaida: nepatogūs klausimai muziejininkams

 

PROGRAMOS, PROJEKTAI
10 / L. M. Meškelevičienė. Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programos EUREKA projektas MUSEUM ONLINE CATALOGUE Baltijos valstybėse
12 / I. Seliukaitė. Etninės kultūros plėtros valstybinė programa ir muziejiniai projektai
13 / R. Žirgulis. Projektas „Kėdainių istorija atraktyviai“ 

 

BENDRADARBIAVIMAS
15 / J. Skurdauskienė. Pasaulio žemaičių dailės parodos: retrospektyva, reikšmė, perspektyvos
17 / L. Bimbienė. Kazio Šimonio Aukštaitijos tautodailininkų tapybos ir grafikos parodos-konkursai Kupiškio etnografijos muziejuje
18 / M. Mieliauskienė. Lietuviškos prakartėlės: idėja virto tikrove
20 / A. Dargienė. Keletas pagiriamųjų žodžių tradicinei XIX Lietuvos medalio kūrėjų stovyklai
21 / M. Mieliauskienė. Medžio drožėjų pleneras ir konferencija Rokiškyje
22 / V. Aleknienė. Pleneras-simpoziumas „KUPIŠKIS – 2003“
24 / R. Karaliūnienė. Jonavos krašto muziejus ir Lietuvos kariuomenė
25 / T. Butautis, D. Petrulienė. Lietuvos žydų istorijos „dienos“ Joniškyje

 

NAUJI MUZIEJAI, EKSPOZICIJOS
26 / A. Veilentienė. Istorinėje Prezidentūroje veikia muziejus
28 / R. Bražėnaitė. Siaurojo geležinkelio muziejus Anykščiuose
30 / R. Dusevičienė. Pirmieji Druskininkų gydytojai

 

PARODŲ SALĖSE
34 / L. Birškytė-Klimienė. Lietuvos istorijos atspindžiai dailėje XVII – XIX a.
35 / V. Laurinavičius. Lietuvos bankų istorija projektuose, fotografijose, atvirukuose
38 / A. Petrulienė. Paroda: istorija, miestas ir mes
39 / M. Mieliauskienė. Jubiliejinė medžio drožėjų paroda Lionginui Šepkai atminti
40 / R. Gudynienė. Pirmoji bažnytinio meno paroda Utenos kraštotyros muziejuje
41 / Z. Pikelytė. Miežiškių praeities vaizdai Vinco Ferinausko fotografijose

 

EDUKACIJA
44 / E. Janeliauskas, O. Žalienė. Lankytojų rekreaciniai poreikiai: Lietuvos jūrų muziejaus patirtis
47 / V. Olechnovičienė. Regionų dienos Liaudies buities muziejuje
49 / A. Pečiulytė. Tarpmuziejinis projektas „Praeities pamokos ateičiai“
49 / R. Gradinskienė. Lietuviška slaptoji mokykla

 

RINKINIAI
50 / A. Ruseckaitė. Bernardo Brazdžionio archyvas grįžo į Lietuvą
53 / G. Pakeltytė. Ar didelė T.Ivanausko zoologijos muziejaus paukščių kolekcija?

 

RESTAURATORIŲ DIRBTUVĖSE
55 / G. Gleiznienė. Eksponatų restauravimo galimybės Lietuvos krašto muziejuose

 

SVETUR
56 / N. Jarockienė. Regionų renesansas: Anglijos muziejų vizija
58 / D. Grimalauskaitė. Slovakijos numizmatų šventės ir kasdienybė
61 / D. Tarandaitė. Dailės muziejų tarptautinio komiteto (ICFA) metinis susitikimas Helsinkyje

 

SUKAKTYS
62 / L. Bialopetravičienė. Lietuvos dailės muziejaus septyniasdešimtieji metai – istorijos fragmentai ir nūdienos darbai

 

„Muziejininkystės biuletenis“

OFICIALIOS ŽINIOS

KRONIKA
Parodos, renginiai (spalis – lapkritis – gruodis)

 

BIBLIOGAFINĖ APŽVALGA
82 / Recenzija
Straipsniai periodiniuose leidiniuose
Muziejų leidiniai

 

NAUJI LEIDINIAI
Lietuvos muziejų asociacijos biblioteka

 

Žurnalo viršelyje – Biržų kunigaikštystės žemėlapis. Sudarė J. Naronowiczius-Narońskis. 1645 m. Saugomas Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Publikuotas Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) leidinyje „Lietuva žemėlapiuose“. Vilnius, 2002.

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų