Atnaujintas Švietimo sekcijos tinklapis

Sekcija įkurta 1997 m. vasario mėn. LMA Švietimo sekcijos nariai renkasi du kartus per metus, o  valdyba – kartą per ketvirtį.

SEKCIJOS VALDYBOS PIRMININKĖ

SEKCIJOS VALDYBOS NARIAI:

Renata Treigienė, Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja.
Tel. +370 614 91198; +370 659 61497
El. paštas: r.treigiene@muziejus.lt

Eglė Nedzinskaitė, Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos centro kuratorė
Tel. +370 600 34790
El. paštas: egle.nedzinskaite@ndg.lt

Dr. Auksė Kapočiūtė-Vaitkuvienė, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktoriaus pavaduotoja mokslinei ir kultūrinei veiklai
Tel. +370 5 2619585; +370 615 48070
El. paštas: aukse.kapociute@ltmkm.lt

Rima Binkienė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėja
Tel. +370 655 43845 (d)
El. paštas: r.binkiene@birzumuziejus.lt

Kostinienė Nelija, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukatorė-metodininkė
Tel. +370 659 10460
El. paštas n.kostiniene@valdovurumai.lt

Šarkanauskaitė Daiva, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaikų literatūros skyriaus vedėja
Tel. +370 676 88860
El. paštas aiva.sarkanauskaite@maironiomuziejus.lt

Povilas Kairiūkštis Lietuvos liaudies buities muziejus Edukacijų ir renginių skyrius vyresnysis muziejininkas
Tel. +370 648 94578
El. paštas povilas.kairiukstis@llbm.lt

ŠVIETIMO SEKCIJOS PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI:

Vienyti Lietuvos muziejus, siekiančius tobulinti švietėjišką veiklą;

Inicijuoti metodinės medžiagos kūrimą bei teikti muziejams metodinę pagalbą edukacijos srityje;

Skatinti muziejus dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

Skatinti Lietuvos muziejus keistis idėjomis, sumanymais, patirtimi;

Bendradarbiauti su valstybinėmis švietimo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis pristatant visuomenei švietėjišką muziejų veiklą.

RENGINIAI:

2014 m. spalio 23 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko seminaras tema „Edukacija ir partnerystė“. Seminarą organizavo šio muziejaus Edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja ir Muziejų asociacijos Švietimo sekcijos narė Vilija Sapjanskienė.  Išsamiau >

2014 m. kovo 20 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centre ir Chaimo Frenkelio viloje vyko Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos seminaras. Dalyvavo 42 muziejininkai iš 20 Lietuvos muziejų.  Išsamiau >

2011 m. gruodžio 7 d. – seminaras muziejininkams „Edukacija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre“.  Seminaro programa >

 

2011 m. balandžio 14 d. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija maloniai kviečia Jus į paskaitas ir praktinį užsiėmimą, kurie vyks Kauno paveikslų galerijoje (Donelaičio g. 16, Kaunas) edukacinėje parodoje „Menas+menas bendrauti. Ekosfera“. Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos seminarai 2011 metais. Išsamiau >

2011 m. vasario 25 d. 10 val. – maloniai kviečiame dalyvauti LMA Švietimo sekcijos susirinkime, kuris vyks Bažnytinio paveldo muziejuje, Šv. Mykolo g. 9, Vilniuje. Išsamiau >

2010 m. gegužės 6 d. 10 val. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija Vaikų literatūros muziejuje, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinyje (K. Donelaičio 13, Kaunas) organizuoja seminarą „Muziejus – netradicinė erdvė integruotai pamokai”. Išsamiau >

2010 m. balandžio 16 d. 10 val. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre organizuoja seminarą „Multikultūrinės programos muziejuose“. Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos planai 2010 m.  Išsamiau >

2010 m. vasario 23 d. Lietuvos dailės muziejaus konferencijų centre vyks seminaras Lietuvos muziejų edukatoriams “Ateities muziejaus dirbtuvės”. šsamiau >

Programa skirta Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos pavasarį organizuojamai muziejų lankymo akcijai „Muziejai – mokykloms. Pažinkime Vilniaus miesto istoriją“ . Išsamiau >

Naujas projektas – vadovėlis muziejų darbuotojams „Muziejų edukacinės programos suaugusiems“. Išsamiau >

2009 m. spalio 30 d. vykusios Idėjų mugės metu buvo paskelbtos trys nominacijos: „Geros idėjus“, „Labai geros idėjos“ ir „Geriausios idėjos“. Išsamiau >

2009 m. spalio 30 d. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija LDM Nacionalinėje dailės galerijoje organizuoja Idėjų mugę. Išsamiau > Pranešimas spaudai > „Idėjų mugės“ plakatas >

[/column]
[column lg=“6″ md=“12″ sm=“12″ xs=“12″ ]

 

2007–2008 m. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektai Lietuvos muziejuose. Išsamiau >

2008 m. birželio – gruodžio mėn. vykdomas projektas „Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“. Išsamiau >
Seminarai: spalio 7–9 d., spalio 21–23 d., lapkričio 11–13 d.

Mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo Lietuvos muziejuose galimybių studija. Išsamiau >

2006 m. gruodžio 5 d. Kėdainių krašto muziejuje įvyko „Idėjų mugė“. Išsamiau >

2005 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijoje projekto „Idėjų mugė“ pristatymas.  Išsamiau >

2005 m. balandžio 26 d. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje – seminaras „Kultūrinis turizmas Anykščiuose“. Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos projektas „Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimas ir visuomenės poreikių analizė“. Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos veikla 2004 metais.  Išsamiau >

2004 m. lapkričio 11 d. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus surengė seminarą „Dailė kaip terapijos forma“.  Išsamiau >

2004 m. spalio 11-12 d. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija ir Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras surengė seminarą „Muziejų edukacinės programos“.
2004 m. kovo 24 d. Kėdainių krašto muziejuje įvyko seminaras „Multikultūrinės edukacinės programos muziejuose“.

2003 m. lapkričio 5 d. LMA Švietimo sekcijos valdybos posėdis įvyko Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Sekcijos valdybos pirmininke išrinkta Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro darbuotoja Nideta Jarockienė.

2003 m. spalio 23 d. Alytaus kraštotyros muziejuje įvyko Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos seminaras ir ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Išrinkta nauja sekcijos valdyba. Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos veikla 2000–2002 m. Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos veikla 1999 m.  Išsamiau >

Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos veikla 1998 m. Išsamiau >
[/row]

Atviri. Artimi. Įkvepiantys

Bendradarbiaukime

+370 5 2790918 labadiena@museums.lt

Arba užpildykite šią formą:

Į viršų