Kviečiame dalyvauti XXI mokslinėje-praktinėje konferencijoje

Šiemetinė konferencija aktualizuoja svarbiausius Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. laimėjimus, turėjusius įtakos mokslo, menų, kultūros, švietimo, pramonės, diplomatijos ir kitų sričių plėtrai. Svarbiausiame muziejininkų metų forume pristatomi į...

Atsisveikiname su Marija Markauskiene

Per savo pedagoginės ir šviečiamosios veiklos metus M. Markauskienė daug prisidėjo saugodama Babtų miestelio ir jo apylinkių istorinį bei kultūrinį palikimą, puoselėdama tradicijas, skatindama humaniškus santykius. Ji išugdė ir išleido į gyvenim...

Juodąją muziejų dėžę atrakino (ne) kiekvienas knygų mugės lankytojas

Jungtiniame LMA stende pristatyti beveik dviejų šimtų pavadinimų muziejų leidiniai – albumai, katalogai, knygos, kompaktinės plokštelės, atvirukai, plakatų komplektai, informaciniai bukletai. 2018 m. Vilniaus knygų mugėje dalyvavo Alytaus krašto...

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16-osios nutarimo faksimilę galima pamatyti artimiausiame muziejuje

„Pasistengėme, kad Lietuvai svarbiausią dokumentą pamatytų kiekvienas mūsų šalies gyventojas, apsilankęs artimiausiame muziejuje. Žmonės turi jausti, kad muziejus yra bendruomenės centras, kad čia galima susirinkti ir švęsti svarbiausias šalies ...

Lietuvos muziejai – aktyvūs Lietuvių kalbos dienų 2018 dalyviai

Lietuvių kalbos dienos prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telkia užsienio lietuvių bendruomenes, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didina lietuvių kalbos prestižą. Lietuvių kalb...

Nemokamas muziejų lankymas: ar bus sukurtas ilgalaikis finansavimo modelis?

2018 m. Lietuvos muziejų asociacija dalyvaus Kultūros ministerijos inicijuotoje Nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimo darbo grupėje, kuri kartu su Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, įvertindama kultūrinius vi...

Kviečiame dalyvauti XXI mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose“

Tema aktuali daugeliui muziejų, nes juose saugomos ypatingos vertybės, atspindinčios minėtą laikotarpį, reikalaujančios deramo pristatymo visuomenei. Konferencija – tai galimybė muziejininkams ir kitų sričių specialistams vykdyti ir pristatyti į...

2017 Metų muziejininko rinkimai

Metų muziejininko vardas suteikiamas kasmet už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei ...

Šventiniai sveikinimai

...

Kur suks Lietuvos muziejų kultūrinės edukacijos traukinys?

Lietuvos kultūros tarybos finansuoto tyrimo tikslas – atnaujinti diskusiją apie glaudesnį bendradarbiavimą tarp šalies kultūros ir švietimo sektorių. Tyrimo rezultatai padės muziejuose įgyvendinant bendrakūros principą, paremtą suinteresuotų pus...