Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16-osios nutarimo faksimilę galima pamatyti artimiausiame muziejuje

„Pasistengėme, kad Lietuvai svarbiausią dokumentą pamatytų kiekvienas mūsų šalies gyventojas, apsilankęs artimiausiame muziejuje. Žmonės turi jausti, kad muziejus yra bendruomenės centras, kad čia galima susirinkti ir švęsti svarbiausias šalies ...

Lietuvos muziejai – aktyvūs Lietuvių kalbos dienų 2018 dalyviai

Lietuvių kalbos dienos prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telkia užsienio lietuvių bendruomenes, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didina lietuvių kalbos prestižą. Lietuvių kalb...

Nemokamas muziejų lankymas: ar bus sukurtas ilgalaikis finansavimo modelis?

2018 m. Lietuvos muziejų asociacija dalyvaus Kultūros ministerijos inicijuotoje Nemokamo muziejų lankymo modelio sukūrimo darbo grupėje, kuri kartu su Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, įvertindama kultūrinius vi...

Kviečiame dalyvauti XXI mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Nepriklausomybės metų ženklai Lietuvos muziejuose“

Tema aktuali daugeliui muziejų, nes juose saugomos ypatingos vertybės, atspindinčios minėtą laikotarpį, reikalaujančios deramo pristatymo visuomenei. Konferencija – tai galimybė muziejininkams ir kitų sričių specialistams vykdyti ir pristatyti į...

2017 Metų muziejininko rinkimai

Metų muziejininko vardas suteikiamas kasmet už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei ...

Šventiniai sveikinimai

...

Kur suks Lietuvos muziejų kultūrinės edukacijos traukinys?

Lietuvos kultūros tarybos finansuoto tyrimo tikslas – atnaujinti diskusiją apie glaudesnį bendradarbiavimą tarp šalies kultūros ir švietimo sektorių. Tyrimo rezultatai padės muziejuose įgyvendinant bendrakūros principą, paremtą suinteresuotų pus...

Lietuvos muziejų „Idėjų mugė 2017“

Muziejininkams pasiūlyta naujovė – prie edukatorių komandos šiemet pakviesti prisijungti muziejų gidai / ekskursijų vadovai. Taip siekta skatinti, kad ne tik edukaciniai užsiėmimai, bet ir ekskursijos Lietuvos muziejuose taptų kūrybingos, įtrauk...

Lietuvos muziejai parodoje „Mokykla 2017“

Šiemet parodoje dalyvavo per 30 Lietuvos muziejų. 4-ojoje salėje įsikūrusiame LMA stende organizuoti 11 naujausių edukacinių programų interaktyvių pristatymų-susitikimų. Muziejininkai stendo svečius kvietė aktyviai bendrauti, diskutuoti, užmegzt...

In memoriam Audronė Šapaitė (1968–2017)

Audronė Šapaitė 1986 m. baigė Šiaulių 14-ąją vidurinę mokyklą, 1991 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kur įgijo istorikės, istorijos dėstytojos specialybę, diplominio darbo tema – „Vėlyvojo geležies amžiaus Šiaurės Lietuvos laidoji...